You are currently viewing Modern bokföring för nutida företag

Modern bokföring för nutida företag

Nästan alla företag måste digitaliseras i någon utsträckning och det kan gälla allt från produktionen till det administrativa arbetet. Ett exempel är bokföring som både kan förenklas och bli säkrare genom att den sköts digitalt.

Manuell bokföring är utdaterat och de flesta företag använder idag någon form av bokföringsprogram för att registrera ekonomiska händelser. Om alla viktiga ekonomiska uppgifter finns på papper och i pärmar är ett bokföringsprogram en bra uppgradering. Sparas allt lokalt på datorn kan det dock uppstå problem om hårddisken skadas på något sätt, men det finns olika molnlösningar som kan användas för att alltid ha tillgång till informationen. Digital bokföring med molnsparande är därför en optimal lösning för moderna företag.

Ett ekonomiskt och flexibelt alternativ

Små- och medelstora företag som inte har en ekonomiavdelning tycker ofta att bokföring och redovisning är tidskrävande eller krångligt. Det är lätt att missa viktiga datum som kan leda till extra avgifter och det är även lätt att missa avdrag som företaget har rätt till. Samtidigt är det många företag som anser att de inte har ekonomin som krävs för att anlita en redovisningsbyrå.

Moderna redovisningsbyråer som Bokoredo kan vara ett alternativ för företag i alla storlekar. Eftersom all bokföring sker på distans och med digitala verktyg kan de hålla nere kostnaderna för tjänster som kan skräddarsys efter företagets behov. Alla företag måste ha en bokföring, men små företag behöver inte ha lika omfattande tjänster och eftersom det kan väljas bort har företagaren kontroll över hur mycket de vill spendera. Om företaget expanderar går det bra att lägga till tjänster, som exempelvis löneadministration.

Bokoredo har företagskunder över hela Sverige eftersom deras tjänster inte är platsbundna. Tidigare har företag varit tvungna att förlita sig på lokala redovisningsbyråer, men när all bokföring kan skötas på distans är valet friare. Även om allt sker på distans får man alltid en personlig kontakt som lär känna företagets ekonomi i grunden.

Snabbare hantering och rapporter

När man sköter den löpande bokföringen digitalt lägger man upp alla dokument och kvitton som sedan katalogiseras och sparas på en molnserver. Företagare kan fota eller skanna in alla dokument som sedan skickas genom en app eller mail. Den löpande bokföringen går därför mycket snabbare jämfört med när den är manuell.

En annan sak som tar tid är att ta fram rapporter för olika ändamål. Rapporter kan ge en prognos över företagets framtida ekonomi, vara underlag för en låneansökan och delas ut till aktieägare. Med digital bokföring går det snabbt att få fram alla olika rapporter, oavsett om man själv väljer vilken typ av rapport man vill ha eller låter en redovisningskonsult ta fram rapporten åt en.