You are currently viewing Med sikte på att dubbla verksamheten

Med sikte på att dubbla verksamheten

Tack vare sin unika affärsmodell har Sandbäckens nästan tredubblat sin omsättning – på bara tre år.
Koncernens tillväxtstrategi bygger på förvärv och organisk tillväxt genom rekrytering av rätt person och entreprenör – redo att bygga ett lokalt dotterbolag med hjälp av sin kompetens, sitt nätverk och sin drivkraft.

– Genom våra återkommande rekryteringskampanjer hoppas vi hitta fler ”Sandbäckare” som tar oss till nästa nivå, säger affärsutvecklingschefen André Roos.

Sandbäckens startade i Linköping 1993 som ett lokalt bolag med fokus på VS- och sprinklerarbeten.
Under åren 1993 till 2012 etablerade koncernen ett antal bolag framförallt i Mellansverige, men även i Stockholm och Göteborg. Under 2012 startade man ett nytt affärsområde – specialiserade på sprinkler. Affärsområde Sprinkler, som är rikstäckande, består idag av fem dotterbolag.
Nästa tillväxtperiod startade 2016 då även Segulah klev in som majoritetsägare.
– 2018 kom jag in i Sandbäcken-koncernen genom att de förvärvade mitt bolag, Rörproduktion Sverige AB med tillhörande dotterbolag, säger André Roos.

Numera är Sandbäckens en av Sveriges ledande VS- och sprinklerleverantör – där koncernen är etablerad på 29 olika orter med totalt drygt 800 anställda. Omsättningen uppgår till cirka 1,4 miljarder kronor – vilket innebär att koncernen nästan har tredubblat verksamheten de senaste tre åren.
Verksamheten är specialiserad på entreprenader och service inom bland annat teknikområdena VS, komfortkyla, fjärrvärme, fjärrkyla och sprinkler. Under det senaste året har Sandbäckens även startat specialiserade dotterbolag inom installation av medicinska gaser och brandskydd som gassläckning, vattendimma och brandlarm.
Sandbäckens är verksamma inom alla tänkbara olika kundsegment och miljöer. Kunderna är exempelvis kommuner, offentlig sektor, fastighetsägare, energibolag bostadsrättsföreningar och privatpersoner.
– Affärsområde Sprinkler utgör i dag ungefär en fjärdedel av vår verksamhet – en marknad som växer allt mer och är ett väldigt bra komplement till våra dotterbolag inom VS. I dag finns Sandbäckens Sprinkler Mitt även etablerade i Norrköping, men är verksamma inom hela regionen, säger André.
Den offensiva strategin fortsätter – under 2019 genomfördes en rekryteringskampanj i syfte att etablera fler Sandbäcken-bolag.

Hur gick värvningskampanjen förra sommaren?
– Den är vi väldigt nöjda med. Vi sökte en VD eller personer som kan sköta ett bolag lokalt på sin egen ort. Några av de organiska starter vi gjorde på olika orter kom direkt eller indirekt via kampanjen. Enligt en undersökning hur intresset för vårt företag är i landet fick vi mycket positiva svar att vi är ett spännande och intressant bolag.

I vad ligger era stora framgångar i expansionen?
– En viktig del är vår ”Sandbäcken-anda” som baseras på våra värderingar, närhet, engagemang och kundnytta. Till detta erbjuder vi ett lokalt delägarskap i bolaget. Vår tillväxtstrategi bygger på förvärv för att hitta rätt person och entreprenör – redo att bygga ett lokalt dotterbolag med hjälp av sin kompetens, sitt nätverk och sin drivkraft. Det är med andra ord väldigt viktigt att vi hittar rätt i rekryteringen.

På vilket sätt sticker er affärsmodell ut mest?
– Att varje dotterbolag har sin egen lokalt förankrade VD med ägandedel, som gör att de är måna om medarbetarna och att föra verksamheten framåt. Vi har ett tydligt delegerat beslutsfattande på bolagsnivå. Det betyder att vi inte behöver så många anställda på huvudkontoret i Linköping, vilket bidrar till att vi får lägre omkostnader som gör oss ännu mer konkurrensmässiga. Man skulle kunna säga att det är unikt.

Hur har ni påverkats av den snabba tillväxten?
– Enbart positivt skulle jag vilja säga. Vi stressar aldrig när vi förvärvar ett bolag med att få in det i vår organisation, det är bättre med kvalité än kvantitet. Vi har väldigt tydliga ramar för hur det ska gå till och därför blir det aldrig några tveksamheter. Något som är betydelsefullt att betona är att vi aldrig kommer att ge avkall på lönsamhet. Tappar vi den, skulle vi vara tvungna att backa, göra om och göra rätt. Det är inte så att vi bara gasar på, utan vi lägger mycket fokus på den delen.

Vad händer under 2020?
– Just nu lägger vi ganska mycket kraft på tillväxt längs västkusten ned mot Skåne, där vi inte är lika starka som på ostkusten. Vi tittar på ett antal olika förvärv, men också organiska starter. Målet framöver är att dubbla verksamheten och att fortsätta den kraftiga tillväxten, säger André Roos.

 

Det här är Sandbäckens

Startade: 1993 i Linköping.
Produkt/bransch: Är en av Sveriges ledande leverantörer av innovativa och funktionella VS- och sprinkleranläggningar.
Antal anställda: Drygt 800 på 29 orter runtom i Sverige. Huvudkontoret ligger i Linköping.
Omsättning: Drygt 1,4 miljarder kronor.
TEXT: Joakim Löwing
FOTO: Björn Lisinski