You are currently viewing Med fokus på förädling

Med fokus på förädling

Vid årsskiftet tillträdde Anna-Maria Jakobsson jobbet som VD för Sankt Kors i Linköping. Med bibehållen vision om att skapa modiga miljöer där tillväxt flödar vill hon leda bolaget in i framtiden. Däremot har hon en annan profil än företrädaren Johan Kristiansson – med fokus på förädling snarare än nybyggnation.

Sankt Kors är ett kommunägt bolag som bygger och utvecklar fastigheter för företag och verksamheter i Linköping. Koncernen består förutom moderbolaget av dotterbolagen Dukaten och Vreta Kluster.

Från årsskiftet leds verksamheten av Anna-Maria Jakobsson – som lämnade sitt tidigare uppdrag som Sankt Kors tillväxtchef för att ta över som VD efter Johan Kristiansson (som går i pension i maj). Efter en stark expansionsfas kommer bolaget de närmaste åren att fokusera mer på förädling av de projekt som pågår.
– Jag har arbetat mycket med fastighetsutveckling även innan jag kom till Sankt Kors. Där känner jag att jag kan bidra på ett bra sätt, berättar hon. Jag brinner också för samverkan och ser stora möjligheter att utveckla våra företagsmiljöer tillsammans med våra hyresgäster och en mängd andra aktörer som alla jobbar för Linköpings utveckling och tillväxt på olika sätt.
Vad utmärker dig som chef och ledare?
– Man kan beskriva mig som en nyfiken problemlösare som drivs av att göra andra människor bra. Jag är en ledare som kommer att utmana mina medarbetare, men också lämna stor frihet. Det är viktigt för att få loss kreativiteten och att fortsätta våga vara framåt.

Hur ser du på din nya roll annars?
– Som väldigt spännande och rolig. Det är en ära att få förvalta och utveckla det fina arbete som gjorts hittills. Jag delar Johans syn på ledarskap och kan hålla en kontinuitet i den effektiva organisation som medarbetarna är vana vid. Jag känner ett starkt stöd framåt från hela organisationen.

För tillfället har Sankt Kors tre stora projekt på gång:

Cavok District vid flygplatsområdet, där första byggnaden – IMA One – på 7 000 kvadratmeter blir klar till sommaren 2020.
– IMA One är riktat mot företag som sysslar med avancerade material, för att skapa ökade möjligheter till korsbefruktningar mellan olika bolag, berättar Anna-Maria.

Etapp tre på Vreta Kluster. Cirka 1 900 kvadratmeter – där första spadtaget tas i vår och beräknas vara färdigställt hösten 2021.
– Det blir kontor, mötesarena och konferenslokaler som byggs ihop med de två hus vi tidigare har där, för att ytterligare stimulera tillväxten i företag inom de gröna näringarna, förklarar hon.

Ebbepark – deras klart största projekt som varit i produktion ända sedan 2016. Det byggs tillsammans med Stångåstaden och Lejonfastigheter. Området utvecklas i fyra kvarter:

Kvarteret Verkstan: Här bygger Sankt Kors lokaler för kontor, co-working, mötesarena med konferenslokaler, restauranger och caféer, samt ett parkeringsgarage under mark. I den första byggnaden kommer det även vara en träningsanläggning där Campushallen etablerar ytterligare en anläggning 1 januari 2021. Totalt cirka 35 000 kvadratmeter.

Kvarteret Dynamiken: Här bygger Sankt Kors ungefär 6 000 kvadratmeter i form av ett trähus med kontor, samt ytterligare en kontorsbyggnad – som ska vara klara någon gång vid årsskiftet 22/23. I Dynamiken producerar även Stångåstaden bostäder och Lejonfastigheter bygger en fastighet för skola och offentlig förvaltning.

Kvarteret Lugnet: Här bygger Stångåstaden 360 lägenheter, såväl bostadsrätter som hyresrätter med första inflyttning under 2021. Totalt 750 nya lägenheter i Ebbepark.
Det sista kvarteret, Labbet, ligger i en separat detaljplan och kommer att påbörjas längre fram. Där ska nya byggnader uppföras innan de gamla kan rivas så att verksamheterna som finns där i dag kan vara kvar i Ebbepark. Här blir det också ytor för handel och service – som exempelvis en mindre livsmedelsbutik och en förskola.
Ebbepark ska bli en modig, omtänksam och smart del av Linköping.
– Vi har stort fokus på hållbarhet i alla led och att man ska kunna dela på olika saker, både som boende, besökare, som företagare. Bland annat i form av bil- och cykelpooler, samt dela på olika sorters ytor.
Anna-Maria uppskattar att det kommer att finnas fem-sex olika restauranger och caféer i Ebbepark när färdigutbyggt. Även här premieras hållbarhet och miljötänk. Det kan det handla om använda lokalproducerade råvaror och arbeta aktivt för att få ner matsvinnet.

Vad kommer detta nya boende- och affärsområde att betyda för Linköping?
– Vi tror att Ebbepark kommer att tillföra mycket till Linköping. En inkluderande och levande stadsdel med ett mycket attraktivt läge. Vi vill skapa en del av staden där man vill vara, oavsett om man är boende, besökare eller företagare, säger Anna-Maria Jakobsson.

Det här är Anna-Maria Jakobsson

Ålder: Fyller 50 år i höst.
Familj: Gift med Mikael, dottern Ella (18), sonen Isak (15).
Bor: Hus i Hjulsbro, Linköping.
Yrke: Ny VD för Sankt Kors.
Intressen: Tankar energi på yogamattan, i skidbacken och på sjön.

 

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: Björn Lisinski