You are currently viewing Luftens Hjältar – med AI i kampen mot barkborrarna
Josef Carlson och ArboAir har utvecklat ny teknik för att identifiera träd med barkborreangrepp. Foto: Mirjam Lindahl

Luftens Hjältar – med AI i kampen mot barkborrarna

Barkborrar utgör ett allt större hot, inte bara mot vår svenska skog utan även mot skogsindustrin världen över.
– Härom året gick ett område i Canada, lika stort som hela Sverige, till spillo på grund av barkborreangrepp berättar Josef Carlson, Business developer och Market manager på Arboair.

Arboair är StartUp-bolaget som föddes ur en frustration över skogsindustrins alarmerande rapporter och en vilja att vara med och göra skillnad.
– Problemet är oroväckande stort. Det är som skogens Covid -19 där ett träd som angrips dör inom sex veckor och hinner dessutom under tiden smitta upp till sex nya träd. Smittan sprider sig som eld och kallas därför i Tyskland för den tysta branden. Den ställer till oerhörda problem för en bransch som är vana att jobba långsamt, i trädens växttakt, och därför har svårt att ställa om.

Skogen inventeras till fots och det är emellanåt både svårt och farligt att ta sig fram mellan döda stammar och sjuka träd som kan falla när som helst. Med stora arealer är det i praktiken en omöjlighet att hitta alla angripna träd.
– Subjektiva bedömningar blir också en riskfaktor. Det träd en skulle anse smittat kanske en annan inte tycker ser sjukt ut. Det är ju bara mänskligt, men blir ändå ett stort problem, säger Josef och berättar om skogsägare som gråtit när de talat om skog de ärvt i generationer som dött under bara ett år.

Det var ur denna dystra information som Arboair startades av tre studenter från Linköpings Universitet.
– Idén går ut på att med hjälp av AI analysera bilder tagna av drönare eller satellit och på så sätt kunna inventera mer skog på kortare tid. Våra utvecklare är hjältar och gör underverk med sina algoritmer som kan avgöra om ett träd är dött eller angripet. Det blir både precist och effektivt.

Josef, som själv alltid varit teknikintresserad, men också en naturmänniska som med oro följt förändringarna i Amazonas och dykt vid förtvinande korallrev, fångades direkt när han blev presenterad för företagets idé och vision.
– Det kändes helt naturligt att hoppa på. Skogen är essentiell för livet på jorden och det känns dystopiskt när man åker förbi områden som tidigare varit grönskande och vackra platser för härliga naturupplevelser och nu bara består av döda, vita träd. Men vi delar alla visionen om att vara drivande mot att klara klimatmålen och bevara biologisk mångfald. Att vara med och se till att de exponentiella trenderna i teknologin så småningom trumfar klimatförändringens trender.

Att barkborrarna, som egentligen har en viktig roll i ekosystemet genom att bryta ner gammal skog, har blivit ett stort problem beror framför allt på 2018 års varma sommar. Många träd blev torrstressade och kunde inte tillverka den skyddande kåda som i vanliga fall håller barkborrarna ifrån friska träd. Borrarna svärmade dessutom tre gånger istället för som vanligt en, och med mycket mat att tillgå ökade populationen lavinartat. Obalans i kretsloppet ger problem som sprider sig utåt och uppåt, som ringar på vattnet.
– Allt hänger ju ihop med hur miljön har förändrats, vilket kan vara förlamande att tänka på, men som är en utmaning vi måste hjälpas åt att lösa, menar Josef.

Idag expanderar Arboair snabbt. Inte minst har man blivit uppmärksammad inom skogsbranschen genom vinsten i Paper Provinces internationella innovationstävling ”What Wood You Do”.
– Det var galet, ler Josef. Det var så många bra deltagande bolag och massor av fantastiska idéer, och vi kände oss som småbarn jämfört med andra som varit i branschen i 40 år. Men när vi genomfört vår pitch, och juryn tillslut ropade upp vårt namn – ja då var det bara ren glädje och stolthet. Mest av allt för att de förstått vårt budskap och tagit det till sig i motiveringen ”Om inte er innovation fungerar – då fungerar ingen innovation i bioekonomin.”

Vinsten innebar även 250 000 kronor som kommer investeras i forskning och teknikutveckling, en ständigt ringande telefon och många kontakter med såväl nya kunder som investerare.
– Vi har byggt ett momentum. De stora företagen i industrin känner till oss och vi vill skala upp snabbare. Vi är visionära, sätter höga mål om att inom en snar framtid vara en internationell spelare som skapar förutsättningar för ett hållbart skogsbruk för vår generation och de som kommer efter oss.

Från att ha arbetat tio timmar om dagen, vid sidan om studier och med studiemedel som enda försörjning till att nu driva ett bolag som fått internationell uppmärksamhet är stort. Men Josef poängterar att Arboair är mer än ett jobb. Och lönen är mer än pengar på kontot.
– Vi är bara ett par personer med kunskap inom området, inte mer än så. Att få jobba med något man verkligen brinner för är värt så otroligt mycket mer. Vi tror på att vår idé kommer att bidra till förbättrad planet och kan nästan inte pratat om något annat när vi ses. Även utanför jobbet, skrattar han, och fortsätter: det händer att jag får förbud om att prata om barkborrar för flickvännen där hemma.

 

Text och foto: Mirjam Lindahl