Linköpings folkmängd ökade mest i regionen

Folkmängden ökade med 4 257 personer i Östergötlands län under 2014. Det var 193 personer fler än 2013 och den största ökningen av länets befolkning under ett enskilt år sedan 1994.

Folkmängden ökade mest i länets två största kommuner. Ökningen uppgick till 1 679 personer i Linköping och till 1 534 personer i Norrköping. I länet blev flyttningsnettot 3 297 personer varav invandringsnettot svarade för 2 968 personer, vilket innebär att länet hade en positiv nettoflyttning mot andra län i riket på 329 personer. 2013 blev flyttningsnettot 3 254 personer varav invandringsnettot svarade för 2 686 personer, medan flyttningsnettot mot andra län då uppgick till 568 personer.

Födelsenettot blev 949 personer vilket var en ökning med 192 personer jämfört med 2013. Antalet födda barn blev 5 083 jämfört med 5 050 år 2013. Antalet döda minskade från 4 293 till 4 134 personer 2014.

Folkmängden ökade i tolv av länets 13 kommuner och födelsenettot blev positivt i sex av länets kommuner. Inflyttningsöverskott uppkom i tolv av kommunerna. Endast Kinda kommun avviker från de övriga med en liten minskning av sin folkmängd.