You are currently viewing LARM blir en digital mässa i år
Rebecka Jonsson, projektledare för LARM2021 som arrangeras digitalt den 9 februari. Foto: Björn Lisinski

LARM blir en digital mässa i år

LARM – Linköpings Teknologers Arbetsmarknadsdagar – firar 40 år med att för första gången i historien arrangera en digital i stället för fysisk mässa den 9 februari.
-Även om det är trevligare att träffas finns flera fördelar med den virtuella plattformen både för studenter och företagare, framhåller projektledaren Rebecka Jonsson.

LARM är inte bara den största arbetsmarknadsmässan vid Linköpings Universitet – utan även en av de största i hela Sverige.
Där ges möjlighet för studenter på den tekniska fakulteten – blivande civilingenjörer, högskoleingenjörer, logistiker, grafiska designers, naturvetare, matematiker och forskare – att knyta kontakter med oftast kring 150 olika utställare. Dessa håller till inom allt från industri-, till it-, bank- och konsultbranschen – samt även kommun- och branschorganisationer.
Målet är att vara det självklara steget från universitetet ut i arbetslivet. Och ända sedan starten 1981 har man strävat efter en stor bredd av utställare för att kunna visa upp en så stor bild av arbetsmarknaden som möjligt.

När mässan firar 40 år – där årets upplaga går under namnet LARM2021 och arrangeras den 9 februari – blir den för första gången någonsin digital i stället för fysisk till följd av den rådande pandemisituationen.
I stället för att ses öga mot öga används en virtuell plattform – som både studenter och utställare kan besöka.
-Där lägger företagen och organisationerna upp presentationsmaterial, samt vad de söker – och studenterna en profil om sig själva liknande som på LinkedIn. Där kan de berätta vad de pluggar för utbildning, vilka erfarenheter de har och inom vilka områden de kan tänka sig att arbeta efter studierna. Allt detta läggs ut innan mässdagen, vilket gör att alla kan förbereda sig på ett annat sätt än i vanliga fall, berättar projektledaren Rebecka Jonsson.
Det finns med andra ord en del fördelar i avsaknad av chansen att träffas fysiskt?
-Ja, det är ju förstås tråkigt att inte kunna mötas IRL. Men vi har försökt att hitta ett alternativ med bästa möjliga förutsättningar. Denna plattform är positiv ur många synvinklar. Studenterna kan börja kolla igenom en betydligt fylligare information om utställarna redan innan mässdagen. Och utställarna kan se vilka studenter som har klickat in på deras monter. Genom att filtrera efter exempelvis utbildning, erfarenhet och vilket studieår studenten är inne på kan utställaren få fram ett mindre antal namn som kan vara av intresse för dem inför framtiden.

Vilka är era förhoppningar på LARM2021?
-Att det ska bli en lyckad dag, där många kontakter mellan studenter och utställare skapas. Många studenter kan vara oroliga när det gäller att hitta jobb efter examen. Nu finns en plattform som ska underlätta mycket och ge svar på många frågor. Under mässdagen kan de chatta direkt med de olika utställarna och även med oss i projektgruppen.

Men det blir inte lika många utställare som det brukar?
-Nej, vi beräknar att det hamnar på mellan 65 och 70 stycken. Många företag har det ju tuffare ekonomiskt och ett osäkert läge på grund av pandemin. Sedan finns det ju dem som är lite fundersamma att medverka just för att det inte kan ske fysiskt denna gång.
Det här blir Rebecka Jonssons femte mässa. Den första var hon besökare i, den andra var hon med i projektgruppen som arrangerar den och både tredje och fjärde hjälpte hon till som värd.

Och nu – för första gången som projektledare.
-Jag har läst fyra år på civilingenjör design och produktutveckling. Nu tog jag ett års studieuppehåll för att jobba med mässan, innan jag avslutar med ett sista år på utbildningen, förklarar Rebecka.
En projektledare väljs för ett år. Sedan kan man söka igen och hoppas bli nominerad av valberedningen.
-Jag började sätta ihop min kommitté bestående av 16 studenter under våren, därefter utökade vi projektgruppen med 17 koordinatorer från oktober. Totalt är vi 34 stycken, men det är bara jag som arbetar heltid med uppdraget. De övriga gör det vid sidan av sina studier.

Vad är viktigast i ditt uppdrag som projektledare?
-Att ha en helhetsöversikt och att ta hand om de som är med i projektgruppen. Jag ska se till att de mår bra, vet vad ska göra och är motiverade i sina uppgifter.

Tror du att det har varit tuffare denna gång till följd av läget som råder i samhället?
-Ja, definitivt. Det har ju varit en helt annan typ av utmaningar. Ovissheten är ju jobbig för alla i samhället. När vi i projektgruppen inte kunnat träffas är det lite svårare att hålla uppe motivationen. Ett sådant engagemang gör studenterna mycket för det sociala och av den varan har det ju inte vara så mycket på senare tid. I alla fall inte i fysisk form – vi har fått umgås på distans i stället. Något jag visserligen tycker många klarat på ett väldigt bra sätt.

Kan ni ta med något till kommande LARM från årets upplaga?
-Ja, den nya virtuella plattformen – som byggts av Graduateland – känns ju helt klart intressant att använda sig av även när man kan träffas fysiskt igen. För övrigt är det spännande att tänka och testa nytt. En häftig känsla och en härlig utmaning att arbeta med, framhåller Rebecka Jonsson.

Det här är LARM

  • LARM står för Linköpings Teknologers Arbetsmarknadsdagar – en arbetsmarknadsmässa på Campus Valla som startade 1981 och alltså firar 40-årsjubileum.
  • LARM ger möjlighet till uppåt 9 000 blivande civilingenjörer, högskoleingenjörer, logistiker, grafiska designers, naturvetare, matematiker och forskare på Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet att knyta kontakter med vanligtvis drygt 150 utställare från industri-, it-, bank- och konsultföretag, samt kommun- och branschorganisationer.
  • Årets upplaga av mässdagen arrangeras den 9 februari – och på grund av pandemin blir det för första gången en digital i stället för fysisk mässa på en virtuell plattform. Antalet utställare beräknas bli mellan 65 och 70.

Text: Joakim Löwing
Bild: Björn Lisinski