Långsiktig kompetensförsörjning

Långsiktig kompetensförsörjning

Skill har sedan starten 1997 i Linköping arbetat med både kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Deras tjänsteutbud består av rekrytering, bemanning och utbildning – där kunderna finns främst inom industri och IT.
Fokus ligger på att matcha talanger med företag i utveckling – men även att skapa framtidens arbetskraft.

Skill ägs av 18 industriföretag, tre kommuner och Region Östergötland.
– Våra ägare tar inte ut någon vinst, utan ger oss i stället i uppdrag att avsätta en stor del av vår budgeterade vinst i att aktivt arbeta med den långsiktiga kompetensförsörjningen. Att starta utbildning är ett betydande strategiskt kliv för oss på Skill och bakgrunden är att bolagets ägare vill se konkret kompetensförsörjning för att mildra konsekvenserna av nuvarande kandidatbrist, säger Elin Hultman.
Utbildningsverksamheten går alltså under namnet Skill Training, drog i gång under 2019 och fungerar som ett dotterbolag.
Utbudet bygger på den efterfrågan som identifierats hos ägare och kunder. Att hitta och bygga vidare på ”industri-skills” är målet och Skill riktar sig till befintligt anställda hos ägar- och kundföretag, men också till dig som vill testa om industrin kan vara något för dig.
Med 1 400 kvadratmeter nyrenoverade utbildningslokaler, samt tre egna yrkeslärare finns goda förutsättningar för olika typer av utbildningar som industrin behöver. Det finns bland annat truckförarutbildning och utbildning i säkra lyft, men även kompetensutveckling för befintligt anställda inom bland annat montering och lean.
– Vi har lång erfarenhet av att matcha talanger med rätt arbetsplats. Nu har vi även möjlighet att bygga upp ett större talangnätverk genom vår utbildningsverksamhet, så att ännu fler kan börja jobba inom industrin, säger Elin.
På senare år har det varit svårt att hitta personal med rätt utbildning och kvalifikationer till industrin.
– Skolsystemet i Sverige är alldeles för statiskt och det finns begränsade möjligheter att byta yrke. Med dagens snabba utveckling kommer många behöva göra det för att få fram den kompetens som behövs.

De två huvudspåren är:

  • Introduktionsutbildning för att ge yrkeskompetens.
  • Vidareutbildning av befintligt anställda för ytterligare yrkeskompetens.

– Mycket påverkas av konjunkturen. För tillfället finns det arbetsgivare inom industrin i Östergötland som tvingas tacka nej till orders på grund av att det inte har tillräckligt många anställda att klara av dem. En orsak till det är att det är för få sökande till det industritekniska programmet på gymnasiet. Dessutom är det generellt för få tjejer som söker sig till tekniska utbildningar.

Skill-Training_Foto_Bjorn-Lisinski
Genom att testa av personers ”skills” genom olika handlagstest kan Skill hitta förmågor som inte syns i utbildningar eller i tidigare yrkeserfarenheter.

Den tekniska utvecklingen ställer också nya krav. I takt med den ökade automatiseringen i Sverige behövs till exempel allt fler med kompetens inom el och underhåll av robotar och automatiserade industriprocesser.
– Säg att en person har varit anställd i 15 år på ett företag, som automatiserat sin verksamhet mer och mer. Då har behovet för vidareutbildning för att den personen ska klara nya uppgifter sannolikt ökat en hel del.
Denna form av utbildningar är korta och intensiva – oftast på maximalt tre veckor.
Som exempelvis nyligen då Saab i Järfälla behövde anställa sex elektronikmontörer. Då anlitade företaget Skill Training – som av ett 80-tal sökande valde ut sex att genomföra en 20 dagar lång utbildning i Järfälla.
– Det är precis så vi vill jobba, säger Elin. Vi inledde med ett handlagstest med både teoretiska och praktiska moment för att se vilka olika förmågor de sökande hade. Det handlade alltså inte om personer som pluggat det industritekniska programmet – utan som genom egna kunskaper och erfarenheter från annat yrke eller fritidssysselsättning skaffat sig fingerfärdigheter.
Att den här typen av utbildningar inte ska pågå mer än några veckor finns flera anledningar till.
– Dels för att det kan vara så att deltagarna inte får någon ersättning under den perioden. Men också från personernas nya arbetsgivares sida – de bekostar nämligen utbildningen, samt ibland även lön till sina kommande anställda under studieperioden.

Skill Training kan också genom samarbetet med Skills rekryterings- och bemanningsverksamhet säkerställa en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess tillsammans med arbetsgivaren.
– Vi håller alltid en jämlik process hela vägen och väljer alltid den som är bäst lämpad för tjänsten. Saab i Järfälla ville exempelvis gärna ha lite yngre personer och flera tjejer. Nu blev det fyra tjejer och två killar, i åldrar mellan 23 och 33 år. De hade tidigare arbetat som bartender, butiksbiträden och lastbilsförare, berättar Elin Hultman.

 

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: Björn Lisinski