You are currently viewing Kopplar samman behov med rätt lösning
Linda Ahl och Marie Ekman från Gränges avdelning Research & Innovation.

Kopplar samman behov med rätt lösning

Gränges firar 125 år – ett aluminiumteknikbolag som driver utvecklingen av lättare, smartare och mer hållbara aluminiumprodukter och lösningar.
Produktionsanläggningen i Finspång vill ligga i framkant i sitt miljöarbete – och har genom Cleantech Östergötland och Energikontoret Östergötland tagit hjälp för att skapa både minskning och bättre återvinning av sina avfall.

Grunden till dagens Gränges lades 1896 i Grängesberg. Under sin 125-åriga historia har företaget utvecklats och anpassats efter samhällets ständigt nya förutsättningar.
Genom åren har man förknippats med järnvägar, gruvbrytning, rederirörelse, malmexport, vitvarujätten Electrolux, bilsäkerhet – och inte minst aluminium.
Faktum är att Gränges fortfarande i dag har samma organisationsnummer som då det bildades. Den gemensamma nämnaren under alla år har varit anpassning och innovation.
Att anpassa verksamheten till nya förutsättningar och att ständigt skapa nya innovationer som driver utvecklingen vidare.
Gränges har i dag sex produktionsanläggningar på tre kontinenter med en total årlig kapacitet på 560 kton. Anläggningarna ligger i Shanghai i Kina, Konin i Polen, Huntingdon (Tennessee), Salisbury (North Carolina) och i Newport (Arkansas) i USA – samt i Finspång.

Företagets slutkunder finns inom fordonsindustrin, HVAC-industrin och specialförpackningsindustrin – liksom andra nischmarknader som transformatorer och vindkraftverk.
Inom valsade produkter för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande med en uppskattad global marknadsandel på cirka 20 procent. Fordonsindustrin svarar för omkring 42 procent av Gränges försäljning, HVAC-industrin för cirka 24 procent, specialförpackningar för cirka 18 procent och övriga slutkundsmarknader för resterande 16 procent.

Hållbarhet är en naturlig del i kärnverksamheten och strategin. Det bidrar till att öka företagets långsiktiga konkurrenskraft och syftar till att skapa långsiktigt värde för Gränges och bolagets intressenter.
”Vi ska driva tillväxt genom innovation och förvärv, öka effektiviteten genom ständiga förbättringar och skapa värde genom vårt hållbarhetsarbete”, säger VD:n Johan Menckel på Gränges webbsida.
Den globala trenden mot en mer hållbar utveckling och transformationen till en mer cirkulär och resurseffektiv ekonomi medför att Gränges kunder blir alltmer medvetna om vikten av att använda hållbara material.
Genom Innovative Materials Arena (IMA) i Linköping tog Marie Ekman på Gränges avdelning Research & Innovation kontakt med Cleantech Östergötland i våras.
-Vi producerar aluminiumband och får förstås avfall under processens gång med omsmältning, varmvalsning och kallvalsning. Något vi vill minska så mycket som möjligt och efter att ha fått en uppmaning i processavtalet ville vi ta hjälp utifrån för att få fler konkreta lösningar, berättar hon.

Ian Hamilton, projektledare på Cleantech Östergötland.

Cleantech Östergötland samlade ihop ytterligare sex aktörer för en digital workshop tillsammans med Gränges den 12 maj – från bland annat Linköpings universitet, RISE och Ecoloop.
-Vi utgick ifrån tre utmaningar som Gränges såg förbättringspotential i sitt nuvarande miljöarbete. Eftersom covid-19-pandemin gjort oss mer öppna inför och skickliga på digitala möten så bjöd vi in några långväga materialexperter som vi bedömde hade kompetens i frågan. Mötet visade på prov på kombinationen potential att härleda ett antal tänkbara lösningar med stor tidseffektivitet. Om expertkunskap i teknikfrågan saknas så måste vi veta vart industri- och branschkunnandet finns, förklarar Ian Hamilton.
Han poängterar att jobbet med Gränges fortfarande återstår att göra – men att koppla samman behov och med rätt lösning är en viktig början.
– En kombination av ökade krav från omvärlden och vår egen starka vilja att arbeta med och prioritera hållbarhets- och miljöfrågor är starka faktorer för att driva detta projekt, säger Linda Ahl, chef för Research & Innovation på Gränges.

Kostnaderna för att göra sig av med restmaterial bara ökar i takt med att miljökraven blir högre.
-Därför blir det allt viktigare för företag att lägga tid och resurser på att minska sitt avfall och att bli bättre på att återvinna. De globala klimatmålen 2030 – med bland annat minskade utsläpp av koldioxid – är inte bara för börsnoterade bolag, utan även mindre bolag som måste börja synliggöra sitt hållbarhetsarbete, betonar Ian Hamilton.
-Efter seminariet har vi haft fortsatt kontakt med FrontWay, en av deltagarna i webshopen. Nu har vi en utmaning framför oss hur vi ska hantera det, säger Marie Ekman.

Hon fortsätter:
-Vid varmvalsning återanvänder vi vattnet från förorenad emulsion – som utgör 90-95 procent – medan de fem procenten olja är förorenade och därför blivit till restmaterial. Där jobbar vi att försöka återanvända det på något sätt ändå.

Det handlar om att försöka jobba ännu mer cirkulärt.
-Pratar man generellt i industriprocesser är det primära att försöka minska det restmaterial som uppstår ur sidoprocesser men att försöka nyttogöra det som en resurs för andra istället för ett avfall. Vi på Cleantech Östergötland försöker vara en katalysator mellan kommun och lokalt näringsliv, med målet att öka kunskapen om cirkulär ekonomi och resurseffektivitet i allmänhet. Det finns fördelar att som oberoende aktör vara den som inspirerar företag att tänka kombinationen affärs- och miljönytta, framhåller Ian Hamilton.

Det här är Gränges

Startade: 1896 i Grängesberg.
Produkt/bransch: Är ett aluminiumteknikbolag som erbjuder avancerade material – som höjer effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser och prestandan i slutprodukterna. Företaget har ledande positioner inom valsade produkter för värmeregleringssystem, specialförpackningar och utvalda nischapplikationer.
Antal anställda: Totalt 2 600 anställda – varav 450 i Finspång.
Omsättning: Cirka 13 miljarder kronor.

Fakta Industriell resurssamverkan

  • Industriföretag är historiskt duktiga på att specialisera sig och ägna sig åt sin kärnverksamhet.
  • Konsekvensen blir tappat fokus på sina sidoprocesser. Det som inte bidrar till huvudprocesserna slutar man att följa. Till exempel material som blir över eller spillenergi som inte fullt ut utnyttjas.
  • I takt med ökande miljökrav stiger företagens kostnader på sådant man inte riktigt har full koll på (sidoprocesserna).
  • En lösning kan vara att faktiskt börja intressera sig för sina grannar! Vem kan behöva det material jag får över? Kan jag sänka mina kostnader om jag slutar tänka avfall och istället ser det som en resurs för någon annan? Kan min spillenergi bli någon annans möjlighet?
  • Kan jag minska mina kostnader genom att medvetet resursdela till exempel solcellspark, laddstation, logistik, lokaler eller varför inte personal!
  • Forskningen kallar det för industriell och urban symbios. Det finns ett bra exempel på Händelö utanför Norrköping: www.heip.se.
  • Ett annat lite mindre men lika fint exempel är historien om det som blev över när Kinda Gurka och Löt Gårdsmejeri började prata med varandra och utvecklade en helt ny mejeriprodukt. www.karno.se.
  • Energikontoret och Cleantech Östergötland driver projektet Cirkulär ekonomi genom industriell samverkan dit företag likt Gränges kan vända sig: www.energikontoret.se.
  • Region Östergötland utreder samtidigt möjligheterna till ett resurscenter till nytta för både små och stora företag och kommuner. Ett center med kunskap om cirkulär ekonomi som ska leda till ökad konkurrenskraft och mer hållbara affärer i Östergötland.

Text: Joakim Löwing
Foto: Björn Lisinski

Tidigare publicerat i Affärsstaden #6 2021