You are currently viewing Kompetensförsörjning – ett viktigt ämne

Kompetensförsörjning – ett viktigt ämne

Publicerat i Affärsstaden 07 – 2018 – Augusti

Man skulle kunna säga att Östsvenska Handelskammaren är en slags intresseorganisation för näringslivet – en opinionsbildande verksamhet.
– Vår uppgift är att påverka politiker, beslutsfattare och makthavare för att göra det så bra och enkelt som möjligt för näringslivet att verka, berättar den näringspolitiska chefen Anna Lövheim.
Hon menar att samhället har blivit allt mer komplext och sammanflätat.
– Det är svårt att urskilja bara näringslivsfrågor som inte har något med andra frågor i samhället att göra. Om man jämför med exempelvis för 20 år sedan så höll sig politiken på sin sida, medan näringslivet hanterade sina frågor. Nu är det tydligare att allt hänger ihop.
Anna tillägger:
– Bland annat måste ju skolan fungera och leverera bra kvalitet på undervisningen, ha kompetenta och engagerade lärare och det är viktigt att eleverna utbildar sig till yrken där det finns jobb.

Där kommer vi in på det ämne som hon räknar som det viktigaste för Sverige i valet – nämligen att säkra kompetensförsörjningen.
– Det finns ett stort behov av att hitta rätt personer till rätt plats både på kort och lång sikt, samtidigt som vi har ett tydligt utanförskap i vårt land. Det kan vara allt från kvinnor som står utanför arbetsmarknaden, till äldre som inte får fortsätta jobba trots att de har mycket kunskap och erfarenhet, yngre som inte utbildar sig till yrken där det finns arbeten och nyanlända som inte kommer in på arbetsmarknaden.

Något som skapar spänningar i samhället, menar Anna.
– En del kallar det för integrationsproblem – men det kan även beskrivas som sociala spänningar. Det gäller även mellan stad och landsbygd, frågor om jämställdhet mellan män och kvinnor eller att nyanlända inte tillåts komma in i sitt nya land. Oavsett vad man kallar det blir det ett hinder för en säkrad kompetensförsörjning.
– Nu har vi haft en regering som regerat i minoritet. Att regera med så kallade hoppande majoriteter skapar inte den stabilitet som näringslivet önskar. Marknaden reagerar negativt när spelplanen inte är tydlig och det är svårt för företagen att förutse vad som gäller över tid. Vi befinner oss ju i en högkonjunktur, men går vi in i en lågkonjunktur i kombination med minoritetsstyre skapar det grund för oro.

Anna ser att utvecklingen runtom i Europa med ökad protektionism och nationalism också bidrar till osäkerhet.
– Det finns partier i Sverige som är tydliga med att fokusera inom våra gränser och som inte är så intresserade av kontakter, samarbete och samverkan med vår omvärld – till exempel EU. Det står i motsats till vad näringslivet fokuserar på. Näringslivet är beroende av kontakter med andra länder – både för import, export, utveckling och för att hämta expertkompetens på en global marknad. Därför är den trend som kommit med SD:s växande stöd oroande.

Vad finns för lösningar på problemen?
– Vi verkar för att bidra till en lösning på kompetensförsörjningsfrågan. Vi driver på i viktiga frågor som till exempel hur vi kan skapa en skola som ligger i framkant, vi arbetar för att motivera elever att utbilda sig inom och ta de yrken som efterfrågas. Här behöver vi särskilt lyfta upp yrkesprogrammen, något som är extra viktigt i vår region när Ostlänken ska byggas. Det kommer att krävas mycket arbetskraft inom bygg- och anläggning – alltifrån maskinförare till anläggningsarbetare.
– Sedan är det mycket betydelsefullt att få in de nyanlända eller personer från andra länder som bott här en period och fortfarande inte kommit ut på arbetsmarknaden i sysselsättning.

Nämn en av de hetaste trenderna på senare tid!
– Utvecklingen av sociala medier och att allt fler aktörer i samhället använder dessa som en kanal att nå ut med information. Fördelen är att det är enkelt och att man når väldigt många människor på en och samma gång, så det är mycket effektivt. Men det är viktigt att läsarna är noga med att ta reda på vem som är avsändaren och om budskapet låter rimligt och sant. I vissa fall kanske information behöver kontrolleras, så källkritik kommer att bli allt viktigare – inte minst i årets valrörelse, säger Anna Lövheim.

 

SNABBFAKTA Östsvenska Handelskammaren

  • Bildades 1913 i Norrköping, där fortfarande sätet ligger.
  • Har cirka 1 000 medlemmar i Östergötland, Sörmland och på Gotland.
  • Är en medlemsorganisation för näringslivet som arbetar för att det ska vara så lätt och bra att starta, driva och utveckla företag i den östsvenska regionen – och gör det genom påverkan (opinionsbildning), möten och kunskap.
  • Visionen är – För internationell lyskraft i framtidsregionen East Sweden.

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: Björn Lisinski