Kommer spelreklamen att förbjudas år 2020?

Kommer spelreklamen att förbjudas år 2020?

I SAMARBETE MED CASINOBONUSAR.NU

I januari 2019 fick Sverige en ny spellag, vilken öppnade upp det tidigare statliga spelmonopolet – samtidigt som en rad restriktioner för de nya aktörerna på den svenska spelmarknaden infördes.

I den svenska spellagen går spelarskyddet som en röd tråd, och framförallt handlar det om att skydda spelare mot att utveckla en osund inställning till spel – vilket senare kan eskalera i ett missbruk. 

För att visa att man är beredd att följa dessa regler har alla spelbolag som vill agera på den svenska spelmarknaden från den 1 januari 2019 därmed tvingats söka en svensk licens för spel, vilken kommer tillsammans med en lång rad mycket stränga regler. En stor del av dessa regler handlar just om att skydda den enskilde spelaren, och detta ska göras bland annat genom en rad olika spelarverktyg – vilka är utvecklade i syfte att hjälpa spelaren bibehålla kontrollen över sitt spelande.

Till exempel är alla svenska casinon numer ålagda att låta alla sina spelare ställa in aktiva insättningsgränser innan de tillåts börja spela i casinot. Dessa insättningsgränser reglerar hur stor totalsumma den enskilde spelaren kan sätta in på sitt spelkonto per dag, vecka och månad. 

Andra verktyg är till exempel olika tidsgränser, påminnelser om hur länge man har spelat, tillgång till spelhistorik, självutvärderingstester och liknande. Det går även att stänga av sig själv från allt spel hos ett svenskt casino, antingen under en bestämd tidsperiod – eller tills vidare.

Känner man att det har eskalerat så att man behöver en paus från allt spel överhuvudtaget finns dessutom en sida där man kan stänga av sig själv från spel hos alla svenska casinon tills vidare. Är man registrerad hos denna så är det för alla svenska casinon helt totalförbjudet att skicka direktadresserad reklam till denna spelare, för att inte utsätta denne för onödig frestelse. 

För dessa spelare är det dock inte enbart den direktadresserade spelreklamen som är ett problem – utan all spelreklam kommer att påminna dem om deras beroende, direktadresserad eller ej. I dagsläget har vi dessutom en hel del spelreklam idag här i Sverige. I en vanlig reklampaus när man ser på teven här, så kommer det att dyka upp absolut minst en reklam för spel – men oftast långt fler än så. Även om dessa reklamfilmer inte riktar sig direkt till en spelberoende individ, kommer denne troligtvis känna ett sug varje gång denne ser en sådan reklam. 

Samtidigt är den svenska casinobranschen en oerhört lukrativ marknad, som ger stora pengar till statskassan – och det är en försvinnande liten andel personer som faktiskt drabbas, och lider av, ett spelmissbruk. För de individer som drabbas blir konsekvenserna dock många gånger kraftiga – och det drabbar ofta även oskyldiga personer i den drabbades omgivning. 

Spelreklam med måttfullhet

I den spellag som trädde i kraft i 2019 står det att reklam för spel är tillåten, men att “måttfullhet ska iakttas”. Frågan är bara hur måttfullt det blir när i snitt varannan eller var tredje reklam på teven är en spelreklam. För de enskilda spelbolagen blir det naturligtvis måttfullt, eftersom deras reklam endast visas en gång – samtidigt som det för spelaren inte blir lika måttfullt, eftersom det under en reklampaus ofta är reklam för 5-6 olika casinon.

 

Från regeringshåll kommer dock positiva ordalag kring det senaste årets spelreklam, då det menas att spelbolagens reklam sedan införandet av den svenska spellagen både minskat i antal, såväl som ändrat budskap. Det finns dock som förslag att ytterligare begränsa spelreklamen – men det är inte specificerat hur.

Att begränsa spelreklamen ytterligare – eller förbjuda den helt – skulle kanske på kort sikt kunna hjälpa en individ med missbruksproblematik inriktad på spel. I det långa loppet är det dock tveksamt om det kommer att hjälpa, då detta förbud endast kommer att gälla de casinon som opererar under den svenska licensen. 

Det betyder att det sannolikt fortfarande kommer att finnas spelreklam – men istället för olicensierade aktörer, vilka många gånger inte erbjuder samma trygghet för spelaren som våra svenska casinon gör.

Precis som vi tidigare nämnt är det också så att de svenska spelbolagen bidrar en hel del till statskassan genom att de betalar en vinstskatt om 18%. Om all spelreklam från dessa casinon stryps, så att spelarna istället försvinner till de olicensierade casinon som har möjlighet att kringgå denna regel, kommer det också att försvinna en stor del av det ekonomiska inflöde som de svensklicensierade spelbolagen bidragit till.

En annan aspekt är det faktum att det idag finns ett otroligt stort utbud av olika spelsidor i Sverige. Om dessa inte tillåts göra reklam för sin verksamhet kommer de ha mycket svårt att skaffa en tillräckligt stor andel spelare, vilket sannolikt kommer leda till att de i slutändan får avsluta sin verksamhet. Hit hör också de nya casino utan omsättningskrav 2020 som blivit så eftertraktade bland spelare på senare tid. Finns inte möjligheten att synas som ny aktör finns heller ingen chans att visa upp fördelarna t.ex. gällande välkomstbonusar i jämförelse med andra casinon.

Människan är en vaneindivid, och går ofta till det vi känner igen. Det betyder att vi inte kommer att orka googla fram nya spelsidor när vi vill spela – utan istället kommer vi sannolikt att spela hos de största aktörerna – vilka är de vi känner igen och kommer ihåg. Därmed finns det en överhängande risk att en helt förbjuden casinoreklam kommer att leda till att vi i slutändan står kvar med endast ett fåtal, större, casinon, medan de mindre aktörerna fått stryka på foten. 

Det skulle leda till ett snävare utbud för spelaren, samtidigt som det inte blir lika hög press på spelbolagen att leverera högkvalitativa casinon, eftersom konkurrensen ändå inte är särskilt stor längre. 

Troligtvis kommer ett förbud av spelreklam dock inte att gå att driva igenom – åtminstone inte helt och hållet. En begränsning känns dock inte helt omöjlig. Vi fortsätter att följa denna diskussion med spänning.