Kluster ger Almedalsveckan luft under vingarna

Kluster ger Almedalsveckan luft under vingarna

På senare tid har det uppmärksammats att sätta Linköping som en rymdstad på kartan. En tio meter hög raket invigdes i Tannefors som ett nytt landmärke. Raketen är en kopia av rymdraketen Ariane 5 som används för att skjuta upp satelliter. Det är till den som Ruag Space Linköping nyligen fått en order värd 50 miljoner kronor på ett adaptersystem som används för att koppla satelliter till bärraketer. ACS arrangerar en heldag under tisdagen den 5 juli med intressanta föreläsningar om framtiden inom flyg och rymd under Almedalsveckan.

Vidare är FOI ett exempel där man forskar inom en rad områden som relaterar till rymden. I Linköping bedrivs verksamhet inom laser- och radarsystem samt utveckling av radioantenner för satelliter. Detta är forskning som smittar av sig genom start av nya företag inom tjänster och produkter.
– Vår målsättning är att sprida kunskap om de fantastiska affärsmöjligheter för små och medelstora företag som finns inom flyg och rymd. Ta till exempel Saab som banar vägen för många affärer, säger Anna Rehncrona, verksamhetsansvarig för Aerospace Cluster Sweden.

Många är de material och tekniker som tagits fram för att användas i rymden och i dag kommer till användning i folks vardag. Exempel på det är Gore-Tex-membranet och Bluetooth-tekniken.
Ända från starten har ett av målen för Aerospace Cluster Sweden varit medlemskap i de europeiska flygklustrens organisation EACP.
– Nu har vi medlemskap och tillgång ett nätverk med ca 4 300 företag, 430 forskningsinstitut samt 125 administrativa myndigheter och instanser, säger Anna Rehncrona.

Drönare – ett redskap i samhällets tjänst, tas upp under tisdagen på Almedalsveckan. Hur ter sig framtiden om man genom bättre teknik kan använd obemannade flygfarkoster i för människan farliga situationer? Genom digitaliseringen får man helt nya möjligheter. Vid stora kriser som skogsbränder kan användandet av drönare betyda skillnad mellan liv och död. Vad hade användandet av drönare under den stora branden i Västmanland 2014 inneburit? Dessa ger ett helt nytt beslutsunderlag och information för räddningstjänsten.
Försvarsforskning – en förutsättning för svensk säkerhet? Försvarsforskning är viktigt och bidrar i allra högsta grad till att trygga Sveriges säkerhet och till den operativa förmågan. Detta ger sedan effekter som smittar av sig på universitet och myndigheter.
Danmark har ingen flygskatt och detta debatteras i Flygfighten Sverige-Danmark.
Flygskatt. Ska vi ha en besöksskatt på Almedalen? Här debatteras om det negativa om flygskatt blir verklighet i Sverige? Regeringen har tillsatt en utredning. Syftet är att minska flygets klimatpåverkan – men också att människor i större utsträckning ska välja andra transportmedel.

Hållbart flyg – made in Sweden är också en av programpunkterna. Hur kan Sverige bidra med ny flygteknik? Clean sky är t ex ett enormt forskningsprojekt för att minska buller och utsläpp inom flyget för EU. Saab och GKM Aerospace är delpartners i projektet. Här arbetar man till exempel med att utveckla ny banbrytande teknik, konceptflygplan, demonstrationer och bränslesnåla flygmotorer.
– Det kan vara en sådan liten sak som hur vingen är utformad för att få bränslesnålare flyg. Det handlar om att utveckla ett flyg som är hållbart inför framtiden, säger Anna Rehncrona.
Gröna inflygningar är ett annat begrepp som kan innebära stora besparingar. Det innebär att flygplanen glidflyger från marschhöjd ner till glidbanan inför landning. Detta ger mindre bränsleåtgång, utsläpp och buller.

Allvarligt läge – vad möter stridspiloten över Östersjön? Mats Helgesson, flygvapenchef, Flygvapnet, berättar om flygvapnets incidentberedskap över Östersjön. Den militära aktiviteten i vårt närområde har ökat och incidentjakten aktiveras mer än tidigare. Vad möter JAS-piloterna som med kort varsel lyfter från hemmabasen och beger sig ut över Östersjön?
New Space – Sveriges position i den nya rymderan. Allt fler av våra dagliga rutiner i vårt arbete och på fritid är direkt eller indirekt beroende av rymden och produkter och tjänster från rymdindustrin. Vad är hoten och möjligheterna för framtiden?

Grundaren bakom den framgångsrika elbilen Tesla och rymdföretaget SpaceX kommer redan 2017 att skicka en raket som ska användas för att skicka astronauter till internationella rymdstationen ISS. SpaceX blir därmed första företaget i världen att bära Nasas astronauter ut i rymden.
– Teknik för rymden utvecklas snabbt och vi ser nu för första gången privata initiativ som till exempel miljardären Richard Branson med sitt rymdskepp, lyckas och driver på utvecklingen. Turkiet är ett otippat land som ligger väl framme, berättar Anna Rehncrona.
Hur ser politikerna på flyg och rymd? En debatt mellan politiker från de olika blocken avslutar detta digra program om rymd och flyg.

Hemsidor för mer info och fullständigt program:
www.aerospaceclustersweden.com
www.almedalsveckan.info
 

TEXT: Per Oddman

FOTO: Björn Lisinski

Tidigare publicerat i Affärsstaden 6 – 2016