You are currently viewing Kinda Kanal – satsar och växlar upp

Kinda Kanal – satsar och växlar upp

Att turista miljövänligt på hemmaplan ligger i tiden. En tydlig målgrupp är miljömedvetna barnfamiljer. Vi människor börjar nu reflektera över våra resvanor och tillhörande CO2-utsläpp.
Kolmårdens djurpark finns norr om och Astrids Lindgrens värld söder om kanalen. Ett perfekt läge för turister som mellan dessa intensiva besök behöver varva ned i en fantastiskt skön natur. Grannkanalen Göta kanal ger en ökad attraktion för Kinda kanal i marknadsföringen. Göta kanal fungerar bra för segelbåtar och Kinda kanal för motorbåtar och kajakpaddling. Kinda kanal har ett stort utbud som genererar flera återbesök.

Den stora anledningen till att Linköping växte till en stor stad var just tillkomsten av kanalen på 1800-talet. På den fraktade man timmer och spannmål från Kindabygden som gynnade tillväxten i Linköping som stad.
– Från min sida kan jag se att det här bolaget behöver en uppväxling. Det finns mycket bra frågor att driva. Det är ett fantastiskt vattensystem som rinner genom ett vackert landskap och en central stad. Det ligger mycket arbete bakom detta. Man måste jobba långsiktigt och målinriktat, anser Karin Nybrolin, VD för Kinda Kanal.
För Karins ledarstil handlar det mycket om tillit för att det ska fungera i bolaget. Extra viktigt blir det eftersom arbetsplatsen är åtta mil lång. Här måste man kunna ta egna beslut som grundar sig på lika värderingar. Det är något som genomsyrar till exempel rekryteringen av slussvaktarna. För att göra urval av de som gillar värdskap, gör man exempelvis gruppövningar för att se hur de fungerar i grupp?

En av de stora frågor som man jobbar med är självklart underhåll som måste genomföras på en godkänd nivå. Till detta behövs ett tillskott av kapital. Det handlar både om slussar och slussvaktarbostäder. Man behöver göra saker i rätt tid och tillfälle, tydliga femåriga underhållsplaner för slussar och tioåriga för bostäder som ger en finansiell struktur. Dessutom behöver man en omfattande dokumentation av de insatser som man gör. Detta för att föra historien vidare. Till exempel har en ny slussport en livslängd på omkring 25 år. Då handlar det om att göra rätt från början. Att Kinda kanal bevarar ett kulturarv som genomsyrar hela verksamheten som sedan ger avtryck i framtiden.
– Vårt jobb är att påvisa de behov som finns. Det är en pedagogisk resa som görs. Vi jobbar med offentliga medel. Jag ställer mig frågan om vad som vi kan göra för att en investering i kanalen, kommer tillbaka till de som bor i området, berättar Karin Nybrolin.
Utmed kanalen behöver man ha attraktioner som passar olika målgrupper och intressen. Besöka restauranger, boende, historiska slott, tillgång att uppleva fantastisk natur, eklandskapet.
– Det behövs ett bolag som håller ihop allt detta, säger Karin Nybrolin.

Kinda kanal är ett aktiebolag med två kommuner och Region Östergötland som ägare. Detta är en stark fördel då man i sin vardag kan agera precis som ett vanligt aktiebolag. Det handlar om att ha ett nära samarbete med de företag som finns utmed kanalen. Samtidigt kan man på ett naturligt sätt samarbeta med ägarna till fördel för till exempel utbyggnader vid Kinda kanal. Man har ett nära samarbete med enheten för samhällsbyggnad i båda kommunerna. Det gör att man kan redan från början kan samverka inom planering och beslut som passar Kinda kanal.
– Det går snabbare och enklare för att man är med i varandras processer, anser Karin Nybrolin.
Inom besöksnäringen har man kommit långt med att förstå att samarbete är något som alla tjänar på i slutänden. Vad man gör är att paketera olika lösningar som ger en sammanlagd upplevelse. Här samarbetar Kinda kanal också med sina ägare och får muskler. Framgången består av alla duktiga näringsidkare som längs med kanalen bygger upp en totalupplevelse av den. Man har regelbundna möten där man driver samarbetet framåt i form av utvecklingsprojekt.
– Kinda kanal står som en sammanhållande helhet och spännande är att man sedan kan plocka godbitar som från ett smörgåsbord, allt från slott till vindskydd, säger Karin Nybrolin.
– Just nu rullar ett projekt på i tre år med att marknadsföra sig på den tyska marknaden. Det handlar om att binda samman alla attraktioner och att göra det enkelt för dem som kommer hit, säger Karin Nybrolin.

I framtiden vill Kinda kanal arbeta mer med att bli tydligare i sina erbjudanden till turisten med paketlösningar och knyta starkare band till fler samarbetspartners och attraktioner.
Jobba långsiktigt med mål.

 

TEXT: Per Oddman
FOTO: 
Per Oddman