You are currently viewing Jungfrun ger en ny dimension i Inre Hamnen
Ett projekt som sticker ut lite extra är renoveringen och restaureringen av ­Andreas Kvarn – som från allra första början hette Mattonska magasinet. Det är en fantastisk byggnad som symboliserar en viktig del av Norrköpings hamnhistoria och passar in väldigt bra i den höga arkitektoniska nivå som området kommer att hålla, berättar Cathrin Ferraro, marknadschef på Mannersons Fastigheter.

Jungfrun ger en ny dimension i Inre Hamnen

Andreas Kvarn – eller ­Mattonska magasinet som den hette från start 1872 – är ett av Norrköpings mest ikoniska byggnadsverk. Nu håller Mannersons ­Fastigheter på att förvandla det till ett 3 400 kvadratmeter stort och flexibelt coworkingcenter i Inre Hamnen – med plats för över 300 -medlemmar. Hamnverksamheten har under år­hundraden präglat området – som är beläget direkt vid Motala ström. Nära till både city och resecentrum. Efter att ­hamnen flyttat längre ut i Bråviken öppnades nya möjligheter att utnyttja det fina läget vid vattnet.

Nu är delar av Inre Hamnen öppna för allmänheten med kajstråk, bryggor, bad och park. Byggnationen är i full gång med första inflyttning för boende planerad till sommaren 2024.

Totalt kommer den nya innerstads­delen att rymma cirka 3 000 bostäder och hundratals arbetsplatser i en mängd ­olika verksamheter. Som skolor, butiker, restauranger och kaféer. Den spektakulära arkitekturen och ­möjligheten till bad och rekreation ­lockar både Norrköpingsbor och till­fälliga besökare.

Där historia möter nutid är ­Linköpingsföretaget Mannersons ­Fastigheter en av de byggherrar med starkast närvaro – med fem olika projekt i Inre Hamnen. Däribland Kronomagasinet 3 som är första ­hyresrättsprojektet med 69 ­lägenheter inflyttningsklara till ­sommaren 2024 och Gamla Varvet med 71 lägenheter för lägenhetshotell. 

Ett projekt som sticker ut lite extra är renoveringen och restaureringen av ­Andreas Kvarn – som från allra första början hette Mattonska magasinet. ­Byggnaden uppfördes av grosshandlare C. H. J. Matton redan år 1872. Syftet var att skapa en plats för spannmålsmagasinering och faktum är att fastigheten har använts till precis samma ändamål hela vägen fram tills för ett par år sedan.
   – Det är en fantastisk byggnad som symboliserar en viktig del av Norrköpings hamnhistoria och passar in väldigt bra i den höga arkitektoniska nivå som området kommer att hålla. Inre Hamnen är verkligen ett unikt och ­modigt projekt av Norrköpings ­kommun, som vi är glada och stolta över att få vara en stor del av, fram­håller Cathrin Ferraro, marknadschef på Mannersons Fastigheter.

Mannersons förvärvade fastigheten 2019, startade ombyggnationen 2022 – och hösten 2024 är det dags för premiären av det nya coworkingcentret på sammanlagt 3 400 kvadratmeter.
   – Vi gör detta tillsammans med DoSpace, som vi har ett mycket väl fungerande samarbete med i ­Linköping sedan flera år tillbaka. Vi är bra på ­fastigheter och att skapa kontor­smiljöer med hög kvalité, medan DoSpace är skickliga på kundupplevelse och flexibla arbetsplatser.

Konceptet i huset bygger på ­flexibilitet – oavsett om man är ett större bolag och behöver ett eget ­våningsplan, ett privat kontor, ­hotdesks eller mindre studios. Det nya centret för arbete, möten och samverkan har plats för över 300 medlemmar.
   – Det kommer att finnas möjlighet för bolag att bara flytta in och låta ­DoSpace sköta all service. Det ­vanligaste på coworking-siter är att varje företag har plats upp till cirka 20 anställda. Men på Jungfrun som det nu heter – vilket faktiskt är det gamla kvartersnamnet – kan även större bolag husera med allt från 35 upp till 60 anställda. Det går snabbt och enkelt att ställa om, då många företag har ­anställda som jobbar hemifrån eller på andra platser vissa dagar i veckan så behöver inte bolagen ha ytor som inte nyttjas. De dagar som alla med­arbetare kommer in finns hela huset som arbetsplats.

Renoveringsarbetet sker varsamt för att ta vara på all den känsla och karaktär som den kulturskyddade 1800-talsbyggnaden besitter.
   – Byggnaden hade fyra silos ­invändigt i byggnadens högra sida, dessa har vi har rivit och byggt nya golv och tak. Andra sidan av huset har trästommen kvar, vilket ger huset en stor del av karaktär som magasin. Vi anser att renovera och förädla äldre fastigheter är att vara långsiktiga och att förvalta hållbart. Att vi i första hand prioriterar att renovera i stället för att byta ut och bygga nytt. Fastigheten kommer att förses med värme och kyla genom en bergvärmeanläggning som omfattas av 19 borrhåll eller cirka 4 500 borrmeter.

   – Vi behåller och renoverar alla gamla fönster – som ger ett fantastiskt djup och ljus i huset – och den så kallade rian, där spannmålen torkades. Där blir det både en löpande trapp som för­binder våningarna och arbets­platser. Men vi återskapar även detaljer på byggnaden från förr – till exempel det vackra lunettfönstret över de ­välkomnade portarna som förbinder Jungfrun med Kajpromenaden och Strömmen. 

För alla som besöker det nya kvarnhuset ska det verkligen kännas att Norrköpings historia sitter i väggarna.
   – Det kommer också att skapas ny historia i lokalerna och innebära en ny dimension för stadens företag och näringsliv, säger Cathrin Ferraro. 

Inre Hamnen Norrköping

  • Inre hamnen är ett stadsutvecklings­projekt i flera etapper. Området är beläget direkt vid Motala ström nära city, resecentrum, ­promenaderna och den framtida stadsparken Johannisborg.
  • Byggnationen sker etappvis och kommer att rymma omkring 3 000 bostäder när allt är färdigbyggt. I maj 2019 påbörjades markarbetet i första etappen och hösten 2022 släpptes vattnet på i de nya ­kanalerna. Sommaren 2023 ­öppnades stadsdelen med bad, bryggor och parker och den nya gång- och cykelbron över Motala ström stod färdig. Sommaren 2024 flyttar de första Inre hamnen-borna in.
  • Visionen är en levande stadsdel som präglas av nytänkande, vattennära läge, avkopplande grönska, promenad­stråk och spännande arkitektur.

Text: Joakim Löwing
Foto: Pressbild / Fotografia