Johanna Palmér – om då och nu och framtiden

Johanna Palmér – om då och nu och framtiden

Idag ses vi på Cleantech Park där Östsvenska Handelskammaren har sitt Linköpingskontor. Johanna är blondare än sist, men ögonen glittrar likadant och det stora leendet är detsamma.
– Då hade vi påbörjat en mycket målmedveten resa mot att göra Östsvenska Handelskammaren till en organisation med ordentlig legitimitet. Ärligt talat var vi lite mossiga, men vi har lyckats göra en riktig turnaround och har gått från 500 till 1 000 medlemsföretag, dubblat antalet anställda och stärkt ekonomin avsevärt. Allt genom att börja ställa frågan till våra medlemmar: ”Vad vill ni ha?” Vi finns till för och av näringslivet, och vi måste skapa intressanta erbjudanden och event med teman som är relevanta för våra lokala företagare.

Handelskammarens grundtanke är dock är densamma som alltid; Att tillsammans är man starkare. Och i samband med att man blivit större kan man också vara en kraftigare röst i näringslivet.
– Konkurrensen är mördande därute. Ser vi till våra små städer, undangömda här uppe i norr, har vi var och en inte mycket att komma med i det globala sammanhanget. Men om vi fortsätter jobba tillsammans i det vi kallar East Sweden, stråket längs Ostlänken som är ett pärlband av växande och välmående kommunen i högkonjunktur, så blir vi en maktfaktor att räkna med.
Johanna pekar på det faktum att Östergötland är unikt på det sättet att vi har två stora städer i regionen. Två olika sammanhang som kompletterar varandra väl, och hade vi varit kloka hade vi börjat samarbeta och dragit nytta av det långt tidigare.
– Kanske är resten av Sverige ändå tacksamma att vi inte gjort det, skrattar hon. För med 600 000 invånare hade vi inte varit ”fjärde storstadsregionen” utan något helt annat. Men- det går inte att titta bakåt, bara satsa framåt.

2014 menade Johanna att en knäckfråga för regionen var den om kompetensförsörjningen. Att få framför allt studenter att stanna kvar efter avslutade studier, men också att vara en attraktiv region för etableringar och för bosättning.
– Jag tror att vi kommit en bit i arbetet med att stärka vår egen självbild. Vi upplever att östgöten idag är stoltare över sin region än tidigare. Men så har vi också ökat vår tillgänglighet, inte minst med flygplatserna och med ostlänken som nu kommer förändra pendlingsmöjligheterna.

Johanna anser att det är nödvändigt att flytta fokus från sitt eget navelskåderi, som kan verka nog så viktigt, till vad som händer runt omkring oss. Omvärldstrenderna formar även oss i lilla Sverige, och vi måste hänga med om vi vill behålla vår position på världsmarknaden.
– På Östsvenska Handelskammaren har vi lyft perspektivet och funderar nu också mycket på de megatrender som formar vår planet, exempelvis globaliserings- och integrationsfrågorna. Otroligt viktiga frågor som inte kommer att bli lättare i framtiden. Hur många får vi plats på jorden? Vad ska vi leva av? Och hur ska vi klara av att sluta konsumera fyra jordklot om året?
Att Johanna brinner för hållbarhetsfrågor är tydligt. De senaste åren använder hon en allt större del av sin tid som VD med att föreläsa om globalisering, urbanisering, digitalisering, demografi och miljö, och inte minst om ledarskap.
– Ett hållbart och sunt ledarskap är viktigt för en välmående organisation, säger Johanna som själv fått ta emot pris som Årets Ledare i Norrköping och Årets Samhällsutvecklare i Linköping. Jag funderar och filosoferar mycket kring framtidens ledarskap. Vi är på väg att transformeras till nästa nivå av mänskligheten. Vi kan så mycket, har så mycket förutsättningar – och ändå ökar vår psykiska ohälsa lavinartat. Varför är det så?

Johanna delar gärna med sig av sina egna erfarenheter. Upptäckter hon gjort och sanningar om sig själv som hon kommit fram till genom den process familjen gick igenom när ett av barnen föddes med en svår hjärnskada.
– I en oerhört pressad situation har jag fått lära mig vad stress gör och hur jag ska hantera den för att hitta ett hållbart sätt att leva. Det var inte lätt att komma över besvikelsen och ilskan jag kände över det orättvisa i att just jag hade fått ett barn med enorma svårigheter. Hon citerar ett ordspråk som hon tagit fasta på i stunder då, som hon säger ”allt skiter sig”
– ”Det snöar, och alla snöflingor faller på rätt ställe.” Det är först i efterhand man kan se meningen med saker och ting. Om man tillåter sig att göra det.

Sina tankar om ledarskap och om att leda sig själv delar Johanna med sig av i krönikor i Affärsstaden med jämna mellanrum. Ett samarbete hon håller högt.
– Affärsstaden är en viktig röst i ett nyhetsflöde som ofta basunerar ut elände. En månatlig positiv push med inspirerande läsning om drivna entreprenörer i vår växande region.

Hästarna då? Har det blivit något mer ridande sedan sist?
– Njae… Johanna skrattar och talar om att hästgård byttes mot prästgård när familjen behövde större och treklövern i döttrar blev en fyrklöver. Men 2019- då ska jag börja rida igen.

 

TEXT: Mirjam Lindahl
FOTO: Mirjam Lindahl