Inre hamnen tar form

Inre hamnen tar form

Inre hamnen är ett stadsutvecklingsprojekt i flera etapper. Området är beläget direkt vid Motala ström nära city, resecentrum, promenaderna och den framtida stadsparken Johannisborg.
Planeringen startade för sex-sju år sedan – och för ungefär ett år sedan inleddes marksaneringen, där det tidigare varit hamnverksamhet.

Visionen är ”en levande, nytänkande stadsdel som attraherar med vattennära läge, avkopplande grönska, promenadstråk och spännande arkitektur. Dessutom i direkt anslutning till Norrköpings nya resecentrum med Ostlänken”.
– Tanken är att skapa ett område som både är väldigt attraktivt att bo i, nära till riktigt bra pendlingsmöjligheter, och som alla Norrköpingsbor kan vara stolta över, berättar Fredrik Wallin, övergripande projektledare för Inre hamnen på Norrköpings kommun.

Den nya stadsdelen beräknas få över 3 000 bostäder (både bostads- och hyresrätter), skolor, kontor, butiker, restauranger, caféer och andra besöksmål. Något som gör att den blir levande både dag- och kvällstid året runt.
– Det kommer också att finnas ett torg, en stadsdelspark och tre mindre parker. Stadsdelsparken ska vara Inre hamnens hjärta med en badstrand och öppna ytor för aktiviteter, säger Fredrik.
Läget direkt vid strömmens rinnande vatten, de nya kanalerna in i området, kajpromenaderna, badplatserna och en framtida småbåtshamn ska göra det extra lockande.
– Även turister kommer att lockas hit, till en uteservering i kvällssolen, i en kajak eller strosande längs kajkanten. Det planeras också att ges möjlighet för en båt, som tar resenärer till Kolmården, framhåller han.

Det blir möjlighet att ta sig ett dopp i antingen en nedsänkt bassäng i Motala ström eller vid sandstranden i en av kanalernas lugnare vatten.
I en skön mix med allt det nybyggda kommer man att bevara en del av den anrika hamnens historia.
– Vi vill att en del detaljer ska påminna om platsens historia, som exempelvis kranar och belysning. Sean föreslås den vackra byggnaden Andreas kvarn att restaureras för att skapa en bra blandning av nytt och gammalt.
Inre hamnen kommer att ha arkitektur av riktigt hög kvalitet med en spännande variation. Idéer hämtas från den gamla hamnverksamheten med material som stål, betong, trä och tegel. Färgskalan inspireras av hamnkranarnas turkosa kulörer och containrars färgglada spektra.

I den första etappen har nio aktörer valts ut för att utveckla stadsdelen tillsammans med Norrköpings kommun.
– De kommer att komma i gång att bygga bostadshus tidigast vid nästa årsskifte, troligtvis någon gång i början av 2021. Men det är ju mycket en marknadsfråga också, säger Fredrik.

I år är det framför allt tre delar som står på programmet:
* Att stabilisera marken.
* Att bygga gator.
* Att bygga kaj och kanaler.
– Under vecka 15 ska vi ha kommit i gång med kanal- och kajproduktionen, så vid maj/juni bör det synas för allmänheten att något är på väg att hända.
550 meter kaj ska spontas och pålas.
– Kajen ska grundläggas ända ned till berget. Sedan ska vi gräva ut för kanalen – ett bygge kombinerat av spont och gjutna betongarmar.
Bedömningen är sedan att kunna bygga cirka 300 lägenheter per år – vilket skulle innebära ungefär tio års tid att nå upp till planerade 3 000 bostäder i området. Men det kan bli ännu fler än så.
– Det beror ju även på bland annat ränteläge och konjunktur, menar Fredrik Wallin.

Vad kommer det här att betyda för Norrköping?
– Det är väldigt positivt att vi tar vara mer på att vi har så mycket vatten i staden. Det blir helt klart ett stort lyft och vi ökar möjligheterna till ett större båtliv och centralt bad. Att utnyttja läget kopplat till vattnet. Sköna uteserveringar, promenadstråk och aktivitetsparken kommer säkert att locka många.

Ni har också agerat smart när det gäller de förväntade klimatomställningarna?
– Ja, vi höjer stadsdelen cirka en meter beräknat på att havsytan kommer att höjas framöver, avslutar han.

 

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: Björn Lisinski

Close Menu
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com