You are currently viewing Innovation week 2019:  Hela länets entreprenörskap- och Innovationsvecka

Innovation week 2019: Hela länets entreprenörskap- och Innovationsvecka

Carina Malmgren från Region Östergötland och Madeleine Söderstedt Sjöberg från Länsstyrelsen Östergötland berättar om den nionde upplagan av regionens innovations- och inspirationsvecka.
– Årets tema är kompetens för hållbar innovation. Hållbarhet är ju en ständigt aktuell fråga för diskussion, inte minst med tanke på agenda 2030. Och när det gäller att tillvarata och attrahera den kompetens som krävs för att fortsätta vara innovativa måste vi också börja jobba med nya och hållbara metoder.

Under veckan anordnas ett antal event runt om i länet av såväl privata som offentliga aktörer, från olika branscher och sammanhang. Bland annat startar man i Motala på måndag morgon med en innovationsfrukost, i Vadstena får man möta årets innovatör, i Linköping kan man vara med och diskutera Digitalisering- Det nya gröna för fastighetsägare och i Norrköping pratar man Jämställdhet och integration i logistikbranschen. I Borensberg anordnas en lokal industridag och i Åtvidaberg kan man få kunskaper i solel och effektstyrning.
– Och det här är bara några exempel, säger Carina. Det finns en fantastisk vilja och energi hos arrangörerna på alla orter. De är verkligen värda en stor eloge! Det utgår ingen ersättning, men man får tillfälle att synas, inte minst i våra gemensamma kanaler. Enda kravet är att evenemanget är öppet för alla.
– Samarbeten, synergier och mervärden är det som vi hoppas ska komma ur den här veckan, fyller Madeleine i. Det är därför vi vill poängtera att eventen välkomnar alla som är åtminstone lite intresserade av företagande, av innovation eller av hållbart arbete. Du kanske själv är företagare eller så arbetar du hos en. Du kanske har en beslutsfattande ställning i ett bolag, i en styrelse, en förening eller inom politiken. Kanske är du student som ska ut i arbetslivet. Det kommer finnas matnyttigheter och intressanta frågeställningar för alla.
De menar att i en värld av digitalisering har det personliga mötet blivit än viktigare. Att lyfta blicken och se mer än sitt eget område och, inte mins, få förundras över allt vi kan i vårt län.
– Vi har fem uttalade styrkeområden: Logistik, Hållbara system, Visualisering och simulering, Smarta och säkra uppkopplade system och produkter (IoT) samt Avancerade material. Områden där vi bevisligen har bättre förutsättningar än andra, säger Carina.
– Och vi har dessutom ett helt unikt samarbetsklimat, vi har Sveriges bästa Almi, två stycken science parks, ett bra universitet och en fantastisk företagsinkubator i LEAD fyller Madeleine i.

På torsdagen går så Innovation Day av stapeln. I år kommer den hållas på Kårhuset Trappan i Norrköping.
– En spännande plats som många kanske inte besökt tidigare, men som passar alldeles utmärkt i sammanhanget, menar Madeleine och Carina och förtydligar att det är vid universitetet många innovationsidéer föds. Dessutom är industriområdet i Norrköping ett strålande exempel på innovation och nytänkande, där gamla historiska industrilokaler fått transformerats till att passa dagens behov.

Årets Innovation Day kommer att ha ett lite annorlunda upplägg och är komprimerad till att pågå mellan frukost och förlängd lunch. Två huvudtalare, Åsa Brunzell HR- och hållbarhetschef på Stadium kommer att tala över temat Kompetens och kultur för hållbar innovation och Christian Walén, leg psykolog och VD för PBM kommer dela med sig av insikter om Hur vi får medarbetare och företag att växa tillsammans. Under rubriken Snabba perspektiv på innovation och kompetens kommer bland annat frågan om hållbarhet och den nya generationens krav på arbetsgivarna belysas. Representanter för de fem kompetensområdena är inbjudna att pitcha sina respektive områden och naturligtvis ges gott om tid för nätverkande och minglande.
– Och det bästa är att det är gratis – och öppet för alla, betonar Madeleine. Och förutom all inspiration, innovativa metoder och tillfälle till att skapa kontakter bjuds du även på både frukost och lunch.
För innovation handlar inte bara om uppfinningar, det betyder lika mycket innovativa sätt att tänka när det gäller att arbeta hållbart med miljöansvar, sociala frågor och ekonomi. Viktiga frågor för vår framtid, påpekar Carina och Madeleine och uppmanar till ett besök på hemsidan för aktuell information om alla event och för anmälan till Innovation Day.
– Välkomna! Hoppas vi ses där! hälsar de.

Mer information och anmälan på: www.innovationweek.se

 

 

TEXT: Mirjam Lindahl
FOTO: Mirjam Lindahl