You are currently viewing IMA One höjer ribban ytterligare
Alla företag inom avancerade material är välkomna, säger klusterchefen Linda Robinson. Foto: Björn Lisinski

IMA One höjer ribban ytterligare

När det gäller forskning och utveckling av avancerade material ligger Östergötland i framkant i Sverige och världen.
Med byggnaden IMA One höjs ribban ytterligare som en erkänd materialnod.

-Om den fylls finns redan skisser på hur en arena intill kan se ut, berättar klusterchefen Linda Robinson.
Förra sommaren var det klart för inflyttning i IMA One – den första byggnaden i nya Cavok District.
Den har en totalyta på drygt 5 000 kvadratmeter. En mittenkärna innehåller gemensamma funktioner som pentry, lounge, wc, omklädning, showroom och mötesrum i olika storlekar. Kärnan flankeras av två flyglar som anpassas till hyresgäster för exempelvis produktion, labb, kontor, traverser, egna fläktrum för speciellt ventilation med mera.
Portar och hög takhöjd möjliggörs från markplan. Mindre verkstads/labbytor med förstärkt golv, samt kontor finns på plan två och tre.
– I nuläget har vi cirka 30 procents beläggning – med framgångsrika företag som Saab, RISE, Ruag, Faurecia Creo och HP ViCo. Vissa har flyttat hela sin verksamhet till IMA One, medan andra har delar av sin verksamhet där, säger klusterchefen Linda Robinson.

IMA står på tre ben:
*IMA Network – som för tillfället består av 62 medlemmar runtom i Östergötland
-Vi anordnar event och möten för medlemmarna och det blir spännande synergieffekter, framhåller Linda.
Hon tillägger:
-Materialbranschen är mycket bred och svår att definiera, men vi har åtminstone kunnat urskilja två olika grenar. Dels företag som sysslar med tunnfilmsbeläggningar och dels de företag som är baserade på tryckt elektronik.
* IMA One – den fysiska byggnaden på en yta av drygt 5 000 kvadratmeter.
– Tanken är att de anställda inte bara ska hålla till i sina egna lokaler, utan träffas och få matchning tillsammans. Får man in flera företag i samma bransch kan de dra nytta av varandra – exempelvis genom gemensam problemlösning och att dela på samma utrustning.
*IMA Share – en digital plattform för IMA:s medlemmar.
-Där kan alla medlemmar lägga upp vad de har för kompetens och utrustning. Ofta kan det vara dyra maskiner, som inte minst startup-bolag kanske har svårt att ha råd med. Då är det väldigt positivt om man kan dela. I denna plattform finns kontaktuppgifter var alla kan nå varandra och vid frågor brukar alltid ges svar inom 24 timmar. Vi hoppas nu att IMA Share ska användas ännu mer.

Vad gör Cavok District så speciellt?
-Att det är ett väldigt strategiskt placerat och spännande område, som dessutom är jättestort med många utbyggnadsmöjligheter. Vad gäller kommunikationer kan man inte komma närmare än så till en flygplats, det är nära till motorvägen – senare kommer Ostlänken och förbättrar tågförbindelserna ytterligare också. Samtidigt betyder närheten till Linköpings Universitet mycket, liksom att det är nära till centrum.

Vilket är målet för IMA One och övriga området?
-Östergötland ligger redan i framkant vad gäller forskning och utveckling av avancerade material. Nu vill vi stärka positionerna ytterligare som en erkänd materialnod i Sverige. Om vi fyller IMA One finns redan skisser på hur nästa hus intill kan se ut.

Finns det någon drömhyresgäst?
-Alla företag inom avancerade material är välkomna. Det viktigaste är att samla flera bolag inom samma bransch och skapa bra förutsättningar som stimulerar forskning, innovation och tillväxt inom branschen. Alla spännande möten kan ge många positiva synergieffekter, säger Linda Robinson.

Det här är IMA

  • Innovative Materials Arena (IMA) är en arena som stimulerar forskning, innovation och tillväxt inom avancerade material. Den startades 2018 med stöd av EU/Tillväxtverket, Sankt Kors och Region Östergötland.
  • Region Östergötland har fem utpekade styrkeområden – där Avancerade materia är ett av dem och stöds av IMA.
  • IMA står på tre ben: IMA Network med över 60 medlemmar, IMA Share – en digital delningsplattform för utrustning och kompetens, samt IMA One – IMA:s första fysiska nod för kunskapsintensiva företag.

Det här är IMA One

  • IMA One är den första byggnaden i Cavok District, invigdes i september 2020 och har en totalyta på drygt 5 000 kvadratmeter.
  • Sankt Kors äger och driver huset.
  • Består av labb- och produktionsmiljöer, samt kontor, konferens och co-workingytor.

Text: Joakim Löwing
Foto: Björn Lisinski