You are currently viewing Hur får vi flera företag på högre höjd i flyg- och rymdbranschen?

Hur får vi flera företag på högre höjd i flyg- och rymdbranschen?

TEMA EAST SWEDEN ALMEDALENLinköpings kommun valde år 2010 att ta epitetet Linköping – Sveriges flyghuvudstad. För att förstärka detta beslutade sig kommunen med Nulink, (Näringslivsutveckling i Linköping) i spetsen för att starta ett projekt med målet att formalisera ett svenskt flygkluster. Det inleddes hösten 2013 och klustret döptes till Aerospace Cluster Sweden, (ACS).
I dag är de Nordens enda formaliserade kluster inom flyg och rymd, samt dessutom medlemmar i den europeiska klusterorganisationen EACP (European Aerospace Cluster Partnership).

ACS tar del i arbetet med den svenska flygstrategin och deras röst hörs allt starkare i olika nationella och internationella forum. Genom satsningar på gemensamt affärsskapande och tvärvetenskaplig utveckling skapar de – tillsammans med sina medlemmar – möjligheten att ytterligare lyfta regionens och Sveriges position inom flyg och rymd.
– Vi är det självklara nätverket och den samlande kraften för alla som är professionellt engagerade inom flyg- och rymdbranschen. Genom våra mötesplatser skapar vi läge för affärer, innovation och tillväxt, berättar vd:n Göran Berlemo.
ACS finns på plats under Almedalsveckan – och den 3 juli är det dags för Göran att hålla i ett föredrag.
Rubriken lyder; Hur får vi flera företag på högre höjd i flyg- och rymdbranschen?
– Vi har i Sverige några få stora aktörer inom flyg- och rymdbranschen, men antalet små och medelstora företag i branschen är relativt få. Varför är det så och hur kan vi öka i antal och omsättning för dessa, förklarar han.

Ja, vilka är orsakerna egentligen?
– Några anledningar kan vara att de helt enkelt inte har råd, kompetens eller tid att slå sig in i branschen eller att växa. Vårt uppdrag är att försöka smörja systemet, att få större företag och organisationer att hjälpa de mindre, samtidigt som de själva drar nytta av sin insats.
Göran fortsätter:
– Förr var det alltid Volvo, Saab, Scania och de andra stora bolagen som låg bakom de flesta uppfinningar och innovationer. Men numera finns det många små, men kompetenta företag i exempelvis Science Park Mjärdevi som kommer med en massa bra idéer och lösningar. Dessa är förstås viktiga att ta vara på och där kan de större bolagen komma in med mer ekonomiska muskler, kunskap om produktion och stöd för att nå ut på marknaden med mera.
I Sverige finns många års erfarenhet inom flyg- och rymdbranschen.
– En framgångsfaktor är att använda sig av Trippelhelix – innovationsmodellen med högskola, näringsliv och myndigheter i samverkan, framhåller han.

ACS har kontakt med flera europeiska flygkluster där små och medelstora företag i andra länder har liknande utmaningar och också behöver stöd på liknande sätt.
– Mycket av vår roll är att fungera som en dörröppnare och synliggöra det som finns, samt att sätta samman bolag i olika former av matchmaking där de tillsammans kan bidra med olika delar.

Vad är det bästa med Almedalsveckan?
– Att det är en politisk arena där kontakten är nära med beslutsfattarna. Man kan säga att vi i ACS jobbar på olika nivåer – och där är det ju en sorts lobbying på högre nivå. Det är viktigt för ASC att arbeta på olika nivåer med att kontinuerligt skapa medlemsnytta och samtidigt påverka beslutsfattarna så företag och organisationer inom flyg- och rymdbranschen får så bra förutsättningar som möjligt.

Stora svenska jättar som Saab, GKN och RUAG gör inköp från leverantörer i olika länder till sina produkter.
– Men det är klart att om det fanns fler medelstora och små företag i Sverige inom branschen skulle vi kunna använda oss mer av dem. Då skulle vi kunna köpa vissa saker av dem i stället för utomlands.
– Sverige har kommit långt när det gäller teknik och även smarta lösningar vad gäller miljöfrågor. Där tillhör vi de länder som ligger i framkant och det är ju mycket betydelsefullt inför framtiden.

Hur ser du på rymdbranschen i framtiden – några speciella trender?
– Tidigare har det varit mest fokus på forskning genom att skicka upp olika satelliter. Nu går det mer åt kommersiella kommunikationssatelliter, där flera företag inom exempelvis telefoni går samman – vilket medför helt andra krav när det gäller antal uppskjutningar, prissättning med mera.
ACS startade i Linköping 2013 och ombildades 2016 till en ekonomisk förening. Då utökades också med ytterligare en klusternod i Trollhättan. Helt nyligen etablerades deras tredje nod i Kiruna så de är på god väg att bli hela Sveriges flyg- och rymdkluster.

Under 2017 till 2019 driver ACS projektet SVIFFT med syfte att skapa ett flyg- och rymdkluster som är livskraftigt över tid, underlätta steget från forskning och utveckling till affär, samt stärka befintliga produktionsarenor. Projektet har stöd från Tillväxtverket, EU regionala utvecklingsfonden, Region Östergötland, Västra Götalandsregionen och ytterligare aktörer.
– Flyg- och rymdbranschen har vuxit med cirka fem procent under många år och den trenden ser ut att fortsätta även framöver. ACS arbetar för att en större andel av dessa affärer ska komma svenska företag och organisationer tillgodo, avslutar Göran Berlemo.

UR PROGRAMMET

Hur kan vi öka antalet små och medelstora företag inom flyg- och rymdbranschen?
Arrangör:
Aerospace Cluster Sweden
Dag:
3/7 2018 09:00 – 09:50
Evenemangskategori, EvenemangsTYP:
Seminarium, Seminarium
Ämnesområde, Ämnesområde 2:
Näringsliv, Kommunikationer
Språk:
Svenska
Plats:
Strandvägen 4
Platsbeskrivning:
East Sweden Arena

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: Björn Lisinski