Hon leder ledare
Jag brukar bland annat föreläsa på Yrkeshögskolan, där jag gärna pushar fler tjejer att välja byggbranschen, berättar VD Kim Bergehed. Foto: Björn Lisinski

Hon leder ledare

PlanProj startade som ett enmansföretag 2011 av Urban Klanghammar – som i dag är styrelseordförande.
Fyra år senare kom Kim Bergehed in som en av delägarna – och tog också över som VD för aktiebolaget.
Hon är utbildad VVS-ingenjör i grunden – som projekterat i tio år och även arbetat på managementsidan på konsultbasis.
– Jag träffade flera av de nuvarande anställa hos oss under den jättelika ny- och ombyggnationen av Universitetssjukhuset i Linköping, med Region Östergötland som uppdragsgivare. Det är ett projekt på fyra miljarder kronor och när vi arbetade tillsammans där tillhörde vi olika företag, berättar Kim.
De lockades av att arbeta tillsammans och attraherades av att skapa en familjärare känsla med starkare sammanhållning på PlanProj.
– För oss är det allra viktigaste att få ihop ett starkt team med en stor gruppdynamik, där vi både kan utvecklas i grupp och som individuella personer. För oss är det till och med viktigare än företagets växa-kraft att bli större på marknaden.

PlanProj erbjuder allt från förstudie till genomförande av en entreprenad. De anställda är projektledare inom olika områden och fungerar ofta också som stöd till byggherrar.
– De är alla väldigt starka individer, så min uppgift är att leda ledare. Vi har en mycket hög kompetens inom bland annat VVS, el, styr och teknisk bygg, berättar Kim.
Strategin är alltså att hålla teamet tajt – även om företaget inte har någon egen lokal att samlas i, utan medarbetarna är utspridda hos olika bolag som konsulter.
– Det är en stor utmaning att få alla att ändå känna en gemensam tillhörighet att det är vi. Men det är något som alltid ska känneteckna oss.
Det enorma bygget på Universitetssjukhuset pågår fortfarande och där har PlanProj sju medarbetare med en hög teknisk kompetens.
Företaget har samtliga dessa kategorier bland sina anställda:
Projektledare – som har helhetsansvaret för byggnationer.
Projekteringsledare – som leder projekteringsgruppen med arkitekter och teknikkonsulter.
Byggledare – som leder entreprenadutföranden.

– Vid stora byggnationer – som exempelvis det i US i Linköping – har man projektledningsgrupper, där man hjälps åt i hela skedet. Annars skulle det vara alldeles för mycket jobb och för stort ansvar för en projektledare.
Sedan Kim blev VD har antalet anställda mer än fördubblats – från sex till tretton. Något hon förstås har en del i med sitt sätt att leda och vara.
– Det är högkonjunktur i branschen och vi har hela tiden fått nya uppdrag inom Östergötland och Sörmland, där vi håller till. Det är framför allt tekniskt komplexa byggnader och Region Östergötland är en stor uppdragsgivare.

Är det ovanligt att arbeta som ni gör – med mest fokus på att bygga teamkänsla i stället för att öka omsättningen?
– Det ovanliga med oss som sticker ut är väl både att vi har en kvinnlig VD, våra höga tekniska kunskaper och att vi prioriterar ”vi-känslan” så högt. Det är därför många av våra anställda har lockats att jobba här. Men givetvis är det viktigt att öka omsättningen också och att kunna anställa fler personer.

Varför är det så pass få kvinnor i byggbranschen?
– Mycket handlar säkert om tradition. När det handlar om tekniska färdigheter är det nästan alltid flest män. För mig är det en jätteinspiration att jobba med ledarskap inom byggbranschen.

Vad finns för för- och nackdelar med att vara en kvinnlig VD?
– Det är en fördel när det gäller att synas, då vi ofta får mycket uppmärksamhet. Jag hoppas kunna inspirera fler andra kvinnor att söka sig hit. Jag brukar bland annat föreläsa på Yrkeshögskolan, där jag gärna pushar fler tjejer att välja byggbranschen. Några större nackdelar hittar jag inga. Skulle möjligen vara att man kan bli lite mer ifrågasatt när man sticker ut från mängden.

Var hittar du din drivkraft?
– Den får jag just genom att få vara med och skapa starka team, det är verkligen superhäftigt att se när det bär frukt. Målet är att stärka företagets lagbygge ännu mer och ta med oss det ut i våra olika uppdrag och möten med andra företag. För egen del vill jag utveckla mitt ledarskap ännu mer, berättar Kim Bergehed.

DET HÄR ÄR PLANPROJ AB

Startade: 2011 i Norrköping.
Produkt/bransch: Jobbar med projektledning, byggledning och projekteringsledning inom byggsektorn.
Antal anställda: 13 stycken.
Omsättning: Cirka 15 miljoner kronor.

DET HÄR ÄR KIM BERGEHED

Namn: Kim Bergehed.
Ålder: Fyller 40 år i sommar.
Familj: Sambo, två trettonåriga tvillingdöttrar.
Bor: Hus i Sturefors.
Yrke: VD för Planproj AB.
Intressen: Familjen, ridning (döttrarna har varsin ponny och tävlar), hunden.

 

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: Björn Lisinski