Hög säkerhet med kryptering inom byggnadsautomation
Take Aanstoot är grundare till företaget Modio som erbjuder säkerhet och smart styrning inom byggnadsautomation.

Hög säkerhet med kryptering inom byggnadsautomation

– Genom att vända och vrida på vår affärsplan, att hitta den bästa betalningsviljan, landade vi till slut i en marknad för flerbostadshus. Vi vänder oss till olika totalentreprenörer/installatörer inom värmepumpar, ventilation och VVS för att leverera styr- och reglerutrustning med säker uppkoppling till dem, berättar Take Aanstoot, grundare till Modio.

På kort tid har man gått från fem till tretton anställda, med en ny vd och större ägargrupp. Marknaden för bolagets lösningar är mycket stor. Take ser tre tydliga drivkrafter bakom en ökande efterfrågan:
– Många fastigheter har gamla lösningar inom styr- och regler och behöver uppdateras. Vi ser även fastighetsägare med flera fastigheter, olika system och utan överblick över hela fastighetsbeståndet. De pratar helt enkelt inte med varandra. Sedan är det tydligt att många börjar fundera över säkerheten i sina uppkopplade lösningar. De här utmaningarna ligger i linje med det vi erbjuder, säger Take Aanstoot.

Många av de systemlösningar som finns för styr- och regler har svaga lösenord och ingen säkerhet alls. Modio erbjuder krypterade lösningar med TLS-certifikat (En sorts legitimationskontroll) som ger hög datasäkerhet. Man levererar ett komplett system med givare, sensorer och övervakningssystem. Alla komponenter i ett belysnings-, VVS- och ventilationssystem samspelar på ett optimalt sätt, driftövervakning. Kunden har ofta gått från ett analogt system till ett digitalt och sedan installerat ett internetbaserat TCP/IP system (arkitektur för datakommunikation) utan kryptering. Så länge man använder ett slutet Modbusprotokoll (Kommunikationsprotokoll för automation) med en DUC (Digital undercentral) och inte är uppkopplad mot internet så är det relativt säkert. Med internetanslutning utan eftertanke så kommer säkerhetsproblemen.

Modios styrka ligger i att deras system krypterar informationen oavsett vilka produkter som har installerats. Konkurrenternas lösningar från till exempel Siemens och Schneider, kräver att man installerar endast deras produkter för att uppnå kryptering och säkerhet. Modios system larmar dessutom för fler saker än konkurrenterna gör, till exempel för låg temperatur på inkommande tappvarmvatten, vilket kan ge risk för Legionella. Det kan vara larm om för hög temperatur på fjärrvärmeretur, vilket ger straffavgift. Om en ventil står och öppnar samt stänger med för hög frekvens, så larmar man. Det kallas för instabilitet, vilket är vanligt i många system. Vidare samlar Modio in mängder av data som det sedan går att göra analyser på.
– På så sätt får man bättre koll på energiuppföljningen i fastigheten. Den vanligaste kunden läser av sina mätare manuellt och ofta gör man sedan ingenting av dessa siffror, säger Take Aanstoot.

Det unika med Modios lösning är att den har en styr- och reglerenhet i form av egen DUC som sätts framför en befintlig DUC. Den är kopplad genom kryptering till molntjänster, till exempel tillämpningsprogram, serverprogram och lagring av data. Användaren använder sin webbläsare och Modio kan snabbt och enkelt uppdatera programvaran. De tjänster som man kopplar in är till exempel värmemängds- och vattenmätare.
– Något som nu efterfrågas är rapporter med visualisering, vilket vi arbetar med just nu. Dessa går att koppla molnbaserat till kundens program, till exempel ekonomisystem, säger Take Aanstoot.

Man har inte valt att göra sitt system prognosstyrt. Enligt Take ger prognosstyrning endast effekt på våren då det är svinkallt och morgonsolen ligger på hela fastighetens söderfasad. Den värmer på så sätt trots att det är tio minusgrader. Algoritmer som lär sig hur byggnaden beter sig när det gäller uppvärmningen har man heller inte sett något behov av. Intressantare är istället om man har ett effekttak på fjärrvärmen och straffavgifter, då man överstiger detta. Modios system stänger då av värmeproduktionen i huset till exempel kl 7.00-8.00. Då producerar människorna som bor i huset så mycket egenvärme, att det är möjligt. På detta sätt kan man gå på en lägre abonnerad effekt under den tiden och på så sätt spara pengar. Det som Modio har sett fungerar är att styra värmeproduktionen traditionellt efter utomhustemperaturen.
– I framtiden vill man att flera systemleverantörer säljer deras lösning till olika entreprenörer och att Modio fortsätter att utveckla programvaran. För installatören är vår lösning ett sätt att leverera mer service till deras kunder, avslutar Take Aanstoot.

 

TEXT: Per Oddman
FOTO: Per Oddman