You are currently viewing Hållbart ledarskap och affärssutveckling

Hållbart ledarskap och affärssutveckling

Yvonne Rosmark är en spännande person som älskar att känna sig levande. Hon stannade till i livet för något år sedan och reflekterade över i vilka situationer som gav henne den känslan. När många av oss andra håller kvar vid tryggheten, vågar hon att kasta loss och satsa på det som hon tror på och mår bra av.
– Jag letade efter de där wow-känslorna som ger tillfredställelse i livet och jag gick från tryggheten i en anställning till det nya spännande livet som egenföretagare, berättar Yvonne Rosmark.

Genom det nystartade konsultbolaget Global Footprint AB får hon uppleva affärsslivet från den andra sidan av det yrkesliv som hon hade i Nulink. Hon reflekterar nu till exempel över vilken tid som det tar att knyta ihop en affär och hur mycket arbete som ligger bakom. Yvonne Rosmak arbetar med ledarskaps- och affärsutveckling i kombination. Hennes åsikt är att dessa går hand i hand och är beroende av varandra. Det är först när båda dessa fungerar och att folk mår bra som man kan nå sina uppsatta mål.
Hon använder gärna FNs hållbarhetsmål, Agenda 2030, i sitt arbete för att få företagen att se fördelarna med dem. Affärsutveckling som ska göra ett så litet avtryck på jordens resurser som möjligt, trycker hon på. Gällande ledarskapsutveckling så vill hon skapa ett intryck, genom goda värderingar, även där ett hållbart tänk. Att arbeta med visionen att företagets viktigaste resurs verkligen är personalen. Arbetsmetoden är att göra en nulägesanalys genom att gå runt, prata med alla anställda och som ger många viktiga pusselbitar. Detta får dem delaktiga i processen, vilket snabbar upp den. Kommunikation är viktigt, samarbetsövningar och att träna ledare till detta. Man kan tycka att det handlar om vilket förhållningssätt vi väljer att angripa situationer i livet med.
– Som konsult känner jag att jag kan bidra med ett perspektiv utifrån och underlätta processer utan känslomässig inblandning. Jag ser då tydligare helheten och motiverar folk så de rör sig i rätt riktning.

Mjuka ramar och tydliga spelregler för hur man ska arbeta måste komma på plats. Yvonne Rosmark har 20 års erfarenhet som ledare och chef. I en organisation behövs båda rollerna och ibland situationsanpassat. Hon kan konsten att inspirera medarbetare till att starta en process så att de själva får insikt om sitt beteende och vad det leder till. Vad behöver individen och gruppen för att nå sitt mål?
– Det handlar om grundläggande mänskliga behov. Att alla är sedda, bekräftade, ingår i ett sammanhang och får någon form av utveckling. Då mår alla bra, anser Yvonne Rosmark.
Att driva ett företag är en stor omställning mot att vara anställd i ett större bolag. Man är både säljare, projektledare, IT-chef, ekonom och HR-chef samtidigt. Det handlar om att vara en allkonstnär och att glida mellan olika roller beroende på behov.
– Det är inte enkelt att paketera och sälja sig själv. Det handlar dessutom om att hitta rätt samarbetspartners som kompletterar mig och mitt erbjudande, för ensam är inte stark. Nätverk har jag, så det handlar mer om att hitta formerna för samarbete, anser Yvonne Rosmark.

Nu har hon bestämt sig för att arbeta med människor som vill, kan och vågar. En viktig sak för Yvonne Rosmark är att de människor som hon samarbetar med har samma värdegrund men med kompletterande beteendestilar som gör att de tillsammans blir bra pusselbitar i en större helhet.
Anledning till att hon slutade som vd, näringslivschef för Nulink, även om hon älskade sitt jobb, berodde på att kände att hon tillfört bolaget det hon kunnat efter drygt fem år på Nulink. Det handlade också om att hon inte var lika förtjust i den miljö som hon befann sig i. Att jobba i ett politiskt styrd organisation är annorlunda och med andra drivkrafter. Efter Yvonne Rosmarks tid har man valt att lägga näringslivsutvecklingen som en stab direkt under kommundirektören med tydligare politisk styrning från kommunstyrelsen. Yvonne Rosmark tror att näringslivet i regionen kan utvecklas ytterligare genom att satsa på en gemensam vision och samverkan.

För åtta år sen gick hennes man bort i en hjärntumör, vilket gav henne en rejäl smäll, änka vid 43 års ålder. För att slippa de tunga känslorna grävde Yvonne Rosmark ned sig i arbete. Med åren har hon lärt sig att prioritera vad som är viktigt. En resa till Sydamerika under tio veckor förra våren, gjorde att hon fick ytterligare perspektiv på livet. Det hon lärde sig var att människorna här är duktiga på att ta hand om varandra, men kanske inte alltid har fokus på miljön. I västvärlden är det inte sällan precis tvärt om.
– Jag saknar inte rampljuset utan har fått mer egentid och landat i mig själv. Nu är jag mer ”jordad” som person och har tillgång till hela mig, avslutar Yvonne Rosmark.

 

TEXT: Per Oddman
FOTO: Per Oddman