Hållbar framtid – solklart

Hållbar framtid – solklart

Linköpingsföretaget Bixia AB har länge jobbat väldigt aktivt med att öka andelen förnybar el på marknaden – och arbetar medvetet för att ge lokala elproducenter tillgång på elmarknaden.
Efter satsningar som ”Bixia Nära Exklusiv” och ”Miljöfonden” är nya ”Solklart” ett naturligt steg för att öka tillgängligheten för förnybar energi och skapar i samarbete med Eneo Solutions ett attraktivt erbjudande där kunden erbjuds möjligheten att bidra till en mer hållbar framtid.
-”Solklart” har gjort det enkelt för företag som vill vara med och bidra. Vår övertygelse är att det ska vara lätt att göra rätt, menar Jesper Wendel, produktansvarig på Bixia.
Samarbetet gör att företag kan erhålla det fulla affärsvärdet av solceller utan att behöva lägga ner resurser på investering och drift av solcellsanläggningar.

Bixia erbjuder sina företagskunder enkla helhetslösningar inom solenergi som levereras av Eneo. Kunderna lånar ut taken på sina fastigheter där Eneo installerar solceller och tar ett helhetsansvar genom hela processen. Det vill säga – allt från finansiering och installation till drift och förvaltning.
Kunden köper sedan den solel som produceras på taket till ett förutbestämt pris per levererad kilowattimme.
-Allt fler är intresserade av solel för att bidra till en hållbar och klimatsmart värld. Men förarbetet för att producera sin egen solel är ofta tidskrävande och krångligt. Det vill vi alltså förändra.

Bixia var tidigt ute på banan med solceller, redan 2008.
-Men då fanns inte marknaden där. Uppsvinget kom först under 2014 och tyvärr hade vi inte uthålligheten att hålla kvar vårt solcellserbjudande. Med Solklart är vi med i matchen igen.

Han fortsätter:
-Det positiva är att våra kunder slipper att tänka på allt från bygglov, till att hålla koll på vad lagstiftningen säger, samt att sköta drift och förvaltning. Allt sådant tar vi hand om. Vi och Eneo kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt, då de har hittat ett bra koncept och vi har säljorganisationen.

Bixias huvudkontor ligger i Linköping och har kunder i stort sett över hela Sverige.
-Men huvudarbetsområdet är från Skåne upp till Sandviken, där en av delägarna finns. Vi har ett kundservicekontor i Nässjö, medan inköpskontoret håller till i Växjö.
-Bixia och Eneo har en gemensam bild av hur vårt framtida energisystem måste förändras till förmån för lokal och förnybar elproduktion. Med hjälp av Bixias mångåriga erfarenhet på elmarknaden kan vi på Eneo nå ut med vår kunskap och affärsmodell till fler kunder och driva solcellsutvecklingen framåt, säger Richard Nicolin, grundare för Eneo Solutions.

Vilken är er huvudmålgrupp?
-I första hand företag som har en elförbrukning på över 500 000 kilowattimmar per år. Oftast sådana som har en slutkontakt med kunden – som livsmedelsbutiker, hotellkedjor och elektronikföretag, säger Jesper Wendel.

Vad är det som gör solceller så attraktiva?
-För att de har en minimal miljöpåverkan och är det mest gynnsamma energialternativet för vårt klimat. 2015 genomförde SOM-institutet en undersökning där över 80 procent svarade att de var positiva till solceller.
Om kunden ger i uppdrag att bygga solcellspaneler på maximalt 255 kilowatt undviks dessutom energiskatt.
-Något som med det här konceptet blir väldigt fördelaktigt för alla är att om kunderna slipper att investera i solpaneler i stället kan lägga pengarna på andra miljöinvesteringar som ett nytt ventilationssystem eller mer klimatsmarta kyl- och frysanläggningar. Då blir det ju en dubbel miljövinst, framhåller Jesper Wendel.

 

[title size=”3″ start=”yes”]BIXIA AB[/title]
Startade: 1997 och är ett dotterbolag som ägs av sju olika företag med Tekniska Verken som största ägare.
Bransch: Köper och säljer el – med fokus på närproducerad el.
Antal anställda: Knappt hundra stycken, varav merparten i huvudkontoret i Linköping.
Omsättning: 2 044 miljoner kronor.
[title stop=”yes”][/title]

[title size=”3″ start=”yes”]ENEO SOLUTIONS[/title]
Startade: 2013.
Bransch: Skräddarsyr lösningar för solceller och geoenergi åt företag och organisationer som vill leda inom hållbarhet. De levererar allt från kunskap till färdig energi – och kopplar grön teknik direkt till kundernas affärsresultat.
Antal anställda: 17.
Omsättning: 7 miljoner kronor (2016).
[title stop=”yes”][/title]
 
 

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: Björn Lisinski