Grön energi – en marknad som går spikrakt uppåt

Grön energi – en marknad som går spikrakt uppåt

Intresset för solcellspaneler har exploderat bland villaägare – och nu skaffar även allt fler energilagring i form av batterier.
Med dessa går det också att ladda sin elbil.
-Så gott som alla våra privata kunder vill köpa till energilagring numera, framhåller Mats Ström, försäljningschef för Idola Solkraft AB.
När solen lyser över Sverige under en timme ger den lika mycket energi som hela Sverige förbrukar under ett helt år.

Med solceller kan du tillgodose större delen av ditt behov och dessutom sälja överskottet av sol-elen och tjäna pengar.Och det är en investering allt fler svenska villaägare/BRF-er/företag väljer att satsa på.
-Ungefär 90 procent av våra kunder är privatpersoner som vill ha hjälp med att installera solcellspaneler på sitt hustak. Övriga delen är framför allt kommunala bolag – exempelvis skolor, äldreboenden, sport- och idrottshallar. Då görs kommunala upphandlingar och det är sådant jag jobbar mycket med, säger Mats Ström.
Idola Solkraft AB startade i Norrköping 2015 av Haris Music – som tidigare varit chef för Smart Metering på EON.

Sedan dess har företaget vuxit ända till 20 anställda. Huvudkontoret ligger i Norrköping, där sex personer arbetar med försäljning, administration och projektering – medan installatörerna håller till i Norrköping, Skåne och Göteborg.
-Vi gör i genomsnitt 2,8 installationer per arbetsdag. Två till tre personer installerar solceller på taket och en elektriker utför anslutningen av solcellerna till fastighetens el-central. Vi ansvarar för hela installationen, utbildning av hur det fungerar och service av anläggningen. Vi har även en egen el-behörighet för installation av solceller och elinstallationer inom låg – och högspänning och är registrerade hos Elsäkerhetsverket.

Det största projektet som vi har installerat hittills är på taket till köpcentrumet Grand Samarkand i Växjö (som har ett 70-tal olika butiker).
-Det är på 255 kWp, vilket är det mesta man får bygga i Sverige för tillfället. Detta råder en stor debatt om, då vi anser att man borde få bygga större anläggningar utan att behöva betala skatt på grön energi. Problemet är att det anses ”gunga” för mycket om exempelvis solen går i moln en timme och elen måste köpas på elnätet.
För att undvika att behöva köpa el under regniga dagar har intresset för att även skaffa energilagring i form av batterier ökat rejält för villaägare.
-Utan energilagring kan en villaägare vara så gott som självförsörjande (om det inte regnar flera dagar i rad) av el från april till september. Med batterier ökar perioden med minst ett par månader – från mars till oktober.

Något som innebär att den ökade investeringskostnaden i praktiken inte innebär någon kostnad.
-En investering för en vanlig villa för energilagringen kan uppgå till mellan 80 000 och 100 000 kronor. Men eftersom man får ett statligt investeringsbidrag på hela 60 procent (max 50 000 kronor) innebär det att summan går ned till runt 30 000 – 45 000 kronor. Med tanke på att villaägaren i stort sett blir självförsörjande på el under en längre period med batterier inkopplade till anläggningen blir kostnaden densamma efter mellan sex och tio år.

Just någon gång under det tidsintervallet beräknas också solcellsanläggningen nå till samma kostnad som om en husägare enbart använde vanlig el – för att sedan bli billigare för varje år.
-Effektgarantin på solcellerna ligger på så pass länge som 25 år, men kan säkert hålla betydligt längre än så – och då är det bara en växelriktare man behöver byta ut på vägen. Den beräknas hålla i 10-15 år ungefär.

Det pratas om införande av effekttariffer i Sverige istället för dagens abonnemangstariffer. Detta kommer att medföra att förbrukare kommer att behöva ändra sitt beteende för att hålla nere energikostnaderna. Den stora fördelen som energilagringen kan bidra till är att jämna till effekttopparna som kan uppstå i en fastighet när flera energislukande apparater startas samtidigt (som till exempelvis spis, ugn och tvättmaskiner) och därigenom hjälpa till att hålla nere energikostnaderna. Så den stora nyttoeffekten av energilagringen kommer vi att se inom kort.
-När solen producerar el på dagen lagras det i batterierna och via en laddbox – som våra installatörer kopplar in – går det sedan att ladda bilen när det behövs. Ofta görs ju det på natten så att bilen är redo att åka i väg på morgonen. Då blir ju villaägaren även självförsörjande på el till bilen, vilket gör åkande mycket billigare.
Tidigare erbjöds även 20 procent i statligt investeringsstöd till solcellspanelerna – men denna togs bort i den 7 juli år. En sådan anläggning hamnar för en vanlig villa på mellan 100 000 och 150 000 kronor. Investeringsstödet kommer att ersättas av ett Grönt ROT-avdrag från 1 januari med 15 procent av investeringskostnaden upp till 50 000 kr per beskattningsår.

Mats berättar att det finns fyra-fem stora tillverkare av panelsystem i världen som de monterar.
-I Sverige har vi höga krav vad gäller bland annat elsäkerhet och återvinning, säger han. Och vad gäller energilagring är det också fyra-fem större bolag som vi använder oss av oftast.

Konkurrenterna i branschen blir fler och fler – men många försvinner också med åren.
-När det gäller installationer är vi en av de största i landet och det här är en marknad som bara ökar, i fjol gick den spikrakt uppåt. För vår del är det väldigt positivt att det finns en stor eftermarknad – efter att ha satt upp solpaneler är det många som även vill ha energilagring och laddboxar, säger Mats Ström.

Fakta Idola Solkraft AB

Startade: 2015.
Produkt/bransch: Installation och service av solcellssystem, laddinfrastruktur och energilagring. Projektering och rådgivning.
Antal anställda: 20.
Omsättning: Cirka 25 miljoner kronor.

Så här installeras solceller på taket

  • Solcellerna läggs på ett skensystem som fäst på taket. Solcellerna kopplas till en växelriktare som omvandlar elen från likström (DC) till växelström (AC). En internetuppkoppling möjliggör övervakning av energiproduktionen.
  • Den producerade energin förbrukas direkt i ditt hem. Om du producerar mer än vad du behöver (överskottsenergi) så skickas överskottsenergin ut på elnätet så att andra – exempelvis dina grannar kan förbruka den.
  • Du kompenseras, av dig utvald el-köpare, för det överskottet som din anläggning har producerat.
  • Solcellerna finns i en rad olika utförande och storlekar med varierande effekt och verkningsgrad. De kan betecknas med ”mono” eller ”poly”. Mono som är enkristallint kisel med hög effekt och poly som är flerkristallint kisel med lägre effekt, men med lägre pris per watt.

Energilagring

  • Vill du att din solcellsanläggning ska vara ännu effektivare och din elräkning ännu mindre? Då ska du investera i batterier.
  • Solcellsanläggningen producerar el under de timmar då solen lyser. Under de mörka timmarna på dygnet sker ingen produktion och då behöver du köpa el av din elleverantör. Installerar du batterier i ditt hem kan en del av elöverskottet som produceras under dagen lagras i batterierna så att hushållet kan använda det under kvällen och natten. Riktigt smart, eller hur?
  •  Passa på och installera även batterier nu när det statliga investeringsbidraget ligger på hela 60 % av den totala investeringskostnaden.

Laddinfrastruktur

Idola Solkraft AB projekterar och installerar laddboxar till elbilar. De installerar de flesta på marknaden förekommande laddboxar för en trygg och effektiv laddning av elbilar.

Text: Joakim Löwing
Foto: Idola Solkraft AB