You are currently viewing Gör det krångliga enkelt
Syftet med våra IT-lösningar är alltid att de ska förenkla och effektivisera, säger Ben Hammarsten. Foto: Björn Lisinski

Gör det krångliga enkelt

Redan från starten 1984 har målet varit tydligt för Ida Infront – att göra det krångliga enkelt.
Deras lösningar och produkt iipax är ett resultat av snart 40 års erfarenhet.

Linköpingsföretaget sysselsätter i dag över 130 personer – och fokuserar framför allt på att digitalisera myndigheter.
Ida Infront AB grundades 1984 av Bengt Sandlund, som en avknoppning vid Linköpings Universitet. Företagsnamnet kommer från ett analyssystem som tidigt togs fram och som kallades just Ida.
Men det var först kring 1996-97 som verksamheten tog fart på allvar – då man inriktade sig på olika system till myndigheter.
Ben Hammarsten, som i dag är leveranschef inom arkiv och kommunikation, har varit med på resan sedan dess.

I dag sysselsätter bolaget över 130 personer i fyra städer – huvudkontoret är kvar i Linköping med uppåt 100 medarbetare, medan övriga håller till i Stockholm, Oslo och Mumbai (Indien).
– Vi erbjuder IT-lösningar primärt till offentlig sektor i Norden inom säkert informationsutbyte, effektiv ärendehantering och hållbar e-arkivering baserade på vår egen produkt iipax, berättar Ben.

Framtidens e-tjänster bygger på en i grunden stabil infrastruktur för informationsöverföring som är tillgänglig för alla. I stort sett all information är känslig och ställer höga krav på tillförlitlighet. Därför har många behov av en mekanism utöver det som idag erbjuds som standard för informationsutbyte.
-Myndigheter får inte skicka mail med personuppgifter. Vi ser till att utbytet av information sker på ett säkert sätt och är krypterat, framhåller Ben.

Ida Infront bygger framtidens informationssamhälle med hjälp av iipax – en produkt för digitalsmarta myndigheter.
iipax främsta styrka är den höga konfigurerbarheten som gör att systemet i mycket stor utsträckning kan anpassas till verksamheten i syfte att effektivisera uppdraget och förbättra användarupplevelsen.
-Syftet med våra IT-lösningar är alltid att de ska förenkla och effektivisera såväl myndigheternas som medborgarnas vardag. Våra IT-lösningar för säkert informationsutbyte finns bland annat med i en tjänst som heter SSBTEK, som Försäkringskassan har tagit fram. Det är en digital tjänst som bidrar till en säker, effektiv och förenklad handläggning av ärenden inom ekonomiskt bistånd. Tack vare det systemet slipper anställda på Socialkontoret att ringa runt bland sex olika myndigheter – som Skatteverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen – för att kontrollera om klienten i fråga har fått pengar någonstans. Det handlar om åtskilliga timmars besparing i tid och hundratals miljontals kronor per år.

De tre områden som företaget arbetar inom är:

 • Effektiv ärendehantering
  Informationshantering fokuserar ofta på ostrukturerad information, såsom dokument, ljud och bild.
  Att få strukturerad och ostrukturerad information att hänga samman är krävande men när man lyckats ger det en unik översikt, effektivitet, förutsägbarhet och kvalitet i myndighetens kärnverksamhet.
  Här tillhör Polisen och Energimyndigheten de största kunderna.
 • Hållbar e-arkivering
  Mängden elektronisk information ökar snabbt. Och det blir ännu mer digital hantering i framtiden.
  Därför ökar också kraven på att arkivera på ett smart och säkert sätt. Med sitt stöd att anpassa sig till verksamhet och verksamhetssystem, sköter iipax transformeringen mot en fullständigt elektronisk informationshantering.
 • Säkert informationsutbyte
  Idag är informationsflödet enormt – internt inom organisationer, men även externt mellan parter.

I takt med att informationsflödet ökar mellan olika parter – både internt och externt – ökar också kraven på en smidig och säker hantering. Framtidens e-tjänster bygger på en i grunden stabil infrastruktur för informationsutbyte som är tillgänglig för alla.
-Det finns ett antal myndigheter som har basinformation – däribland Skatteverket (folkbokföringsuppgifter), Lantmäteriet (fastighetshandlingar) och Transportstyrelsen (fordonsuppgifter). Och det blir viktigare och viktigare för handläggare att jobba både så säkert och effektivt som möjligt.
Ida Infront AB är en del av Addnode Group – vars aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.
-Det är en grundtrygghet för oss, vi har även mycket utbyte av att föra dialog och jobba med våra systerbolag.
Under 2019 ökade omsättningen till 150 miljoner kronor – en siffra som ökade ytterligare 2020, trots det härjande covid-19-viruset.
– Samhället är ju inne i en stor digitalisering, som driver marknaden. Därför har vi inte påverkats alls av pandemin, inte mer än att många arbetat hemifrån.
Ben Hammarsten ser med tillförsikt framåt.
-Under 2021 kommer vi som plan att nyanställa flertalet personer. Vi har vuxit ordentligt de senaste åren och det är något som säkert kommer att fortsätta. Något som är väldigt hett just nu är projektet SDK (Säker Digital Kommunikation), som drivs av Inera, samt Sveriges regioner och kommuner. Målet med projektet är att fax och brev ska kunna ersättas med digital och säker meddelandeöverföring. Där kommer vi in med våra IT-lösningar. Vi ska ge myndigheter, regioner och kommuner möjligheten att använda en enkel programvara i stället för att faxa personuppgifter, säger han.

Det här är Ida Infront AB

Startade: 1984 i Linköping.
Produkt/bransch: Erbjuder IT-lösningar till nordiska myndigheter. Lösningarna baseras på deras egen produkt iipax – som har funktioner för säkert informationsutbyte, effektiv ärendehantering och hållbar e-arkivering.
Antal sysselsatta på företaget: Drygt 130 – där runt 100 håller till på huvudkontoret i Linköping. Finns även i Stockholm, Oslo och Mumbai (Indien).
Omsättning: Cirka 150 miljoner kronor (2019).

Text: Joakim Löwing
Foto: Björn Lisinski