You are currently viewing Genvägen till framtiden
Koordinatorerna i projektet FL4i står redo att lotsa rätt bland de erbjudanden som finns för att stötta företagare i Östra Mellansverige mot framtiden. Kunskap och kompetens, snabbt och effektivt, oavsett var du befinner dig, säger Christer Karlsson. Foto: Mirjam Lindahl

Genvägen till framtiden

Att koppla ihop ett hållbart och dynamiskt nätverk som främjar tillväxt och utveckling i Östra Mellansverige ¬– det är den huvudsakliga uppgiften för FastLane 4 industry, ett samverkansprojekt mellan fem aktörer i fem län som riktar sig till industriföretag vilka, framför allt i pandemins spår, kanske har behövt ställa om sin verksamhet och söker stöd inom exempelvis produkt – eller verksamhetsutveckling.

– Vi såg att det fanns ett behov hos företagen av att vi organisationer arbetar mer tillsammans. Dels för att vissa erbjudanden inte finns tillgängliga för företag i alla delar av Östra Mellansverige och dels för att inte uppfinna hjulet igen utan nyttja det bra stöd som redan finns, säger Christer Karlsson som är projektledare.
Han säger att Coronatiden inneburit stora problem för många företag, medan den för andra har betytt ett rejält uppsving. Ytterligare andra företag har hittat nya möjligheter genom att ställa om och utveckla sina verksamheter.
– Vi bygger en stark och långvarig relation mellan innovationssystemaktörer och små och medelstora tillverkande företag i Östra Mellansverige och idén är att snabbt, effektivt och regionoberoende erbjuda stöd till företagen och hjälpa dem i arbetet med att ta sig ur Coronakrisen och utveckla en större konkurrenskraft. Vi ska paketera och skapa klarhet i de erbjudanden som finns och se till att kompetensen i våra regioner inte stannar i en enskild verksamhet utan blir en del av utvecklingen mot framtiden i hela Östra Mellansverige.

De samverkande aktörerna är Alfred Nobel Science Park, Automation Region, MITC (Mälardalen Industrial Technologi Center), IMA (Innovative Materials Arena) och STUNS life Science och projektet finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden tillsammans med Region Sörmland, Region Örebro, Region Västmanland, Region Östergötland och Region Uppsala.
– Vi har otroligt mycket kompetens inom en mängd innovativa områden, fortsätter Christer. Naturligtvis har ingen enskild organisation spetskompetens inom alla områden, men alla har vi våra olika styrkeområden. I Östergötland ligger vi i framkant när det kommer till innovativa material och tillsammans med de andra regionernas aktörer har vi även tillgång till hög kompetens inom bland annat automation, robotik, produktion, 3D-printing och life science

Han berättar att man just nu utvecklar ett digitalt verktyg, Cluster Share, som ska bidra till en smart och enkel delning av de erbjudanden som medlemsaktörerna kan bidra med och på så sätt undvika att varje region blir en egen silo av kunskap.
– Inte bara kommun- och regiongränser utan även projektgränser kan ibland vara hinder. Vi ser vår uppgift som nätverksfrämjare som otroligt viktig för utvecklingen mot till exempel industri 4.0, cirkulär ekonomi och biologisk hållbarhet.

Christer, som själv har lång erfarenhet inom industrin, var verksam som rådgivare och teknisk expert på det östgötska klustret IMA, bestående av ett 60-tal företag och organisationer inom avancerade material, när idén om bättre och mer utvecklad samverkan startade.
– Många av oss kände varandra sedan innan, och samarbetade också i viss mån. Men vi insåg att vi skulle kunna hjälpas åt än mer effektivt och började diskutera en form för detta. När sedan Corona kom och vi såg det akuta behovet av stöttning satte vi extra fart, fick tilldelat ett projektstöd och sjösatte FL4i i oktober förra året.

Han berättar om ett otroligt fint stöd av regionerna och om glädjen i att se nätverkandets positiva effekter, där man genom att lära känna varandra – och faktiskt också sig själv – lite bättre kan göra skillnad.
– Det är utmanande och roligt, säger Christer och menar att arbetet man gör nu förstås inte bara är till gagn under Corona, utan att grundidéerna, metoderna och processerna som nu utvecklas kommer att leva vidare och bidra till mer tillväxt i Östra Mellansverige och faktiskt för hela landet, då man förstås även ser att de synergieffekter som kommer ur partnerskap mellan företag i och utanför Östra Mellansveriges samarbetsregion, förstås är bra för Sverige AB

Genom att anmäla sig till någon av de koordinatorer som arbetar inom projektet kan man få hjälp att utforma en utvecklingsplan för sin verksamhet. Man får ta del av gemensamma event och seminarier med möjlighet att ta del av massor av kunskap, bredda sitt kontaktnät och få verktyg för att lyckas med utvecklingen och kanske omställningen av sitt företag och dess produkter.
– Det finns så mycket kompetens i våra regioner som bara blir större när man delar den, säger Christer. Vi vill att det här projektet ska göra det möjligt att på ett enkelt sätt matcha företag och tjänster för ett produktivt utbyte som tar oss starkare ut på andra sidan.

Text och foto: Mirjam Lindahl