Gamification skapar mervärde för ditt företag

Gamification skapar mervärde för ditt företag

DETTA ÄR EN ANNONS

Gamification, som ju även kallas av vissa för spelifiering är ett begrepp som används inom företagsvärlden allt mer. Det är alltså inget spel, utan en typ av teknik som kan användas för att motivera och engagera medarbetare på ditt företag. Sättet att arbeta kommer, inte helt otroligt, ifrån USA och kom till Sverige på 10-talet. Det går ut på att göra uppgifter, information och arbetsrelaterad mer roligt för medarbetarna att ta till sig.

Man kan även förändra företagskulturen genom att förstärka positiva beteenden eller förändra beteenden med hjälp av gamification. Man kallar det för ’Gamification in business’. Den egentligen enda likheten med just datorspel, är den brinnande lusten att skapa samma engagemang och lustfyllda upplevelse. Men istället för att göra det på fritiden, vill man använda sig av tekniken för att påverka arbetsklimatet under arbetstid. 

Det finns olika vägar att gå för dig som letar efter sätt att spelifiera verksamheten. Dels kan du omvandla mål och planer på så väl grupp- som på individnivå för dina medarbetare. Med unika motiv som kan handla om allt från att lära sig leda på distans, jobba bättre hemifrån eller skapa sundare vanor.

Det är bevisat att metoden ger mätbara resultat så som att projektledare, med hjälp av gamification ökar sin lönsamhet, och säljande chefer ökar sin försäljning samt att innesäljare ökar antalet affärer. 

Gamification kan även användas för att se till så att viktig information verkligen når fram till dina medarbetare och anställda, detta innefattar även OBM (Organizational Behavior Management) som är en applicering av inlärningspsykologins beteendeanalys på olika typer av organisationer. Det betyder att dess syfte är att förbättra och effektivisera prestationer och ledarskap, men även att  OBM ska skapa trygga och väl fungerande arbetsplatser för de anställda. Genom OBM, kan du se till så att dina medarbetare enkelt uppfattar och följer instruktioner som du har satt upp. Detta är någonting som är vanligt för arbetsgivare att känna ett stort behov utav, och ett sätt som kan effektivisera arbetet avsevärt. 

Appen GameChanger är ett exempel som ger medarbetarna möjlighet att se hur de ligger till mot de uppsatta mål som de strävar efter, samt gör det enklare att vägleda dem i hur de ska tänka och vad de bör fokusera på för att de ska uppnå sina mål.

Gamification är således ett sätt för företag att bli mer lönsamma på, genom att verka inom flera olika delar så att arbetet inte bara sköts effektivare, men även känns överskådligt och roligare. 

Trots att benämningen Gamification kom till Sverige för över tio år sedan, är det först nu som arbetsgivare har fått upp ögonen för fenomenet som tycks vara här för att stanna. 

KÄLLOR:

https://www.inspirationcompany.se/gamification

https://positionsverige.se/2019/09/12/gamification-kan-skapa-effektiva-och-mer-lonsamma-foretag/