Funkia växer med regionen

Funkia växer med regionen

Företaget jobbar med alla möjliga sorters miljöer.

– Ibland är det en utemiljö vid ett äldreboende, det ställer vissa krav på utformningen. Andra gånger är det en lekplats eller en skolgård. Då är det andra premisser, säger Thérèse.

De tycker båda att den fysiska utemiljön borde diskuteras mer i samhällsdebatten.

– Att ha tillgång till naturen är en rättighet i det här landet och det gäller både på landet och i staden. Det är dessutom en viktig faktor för vårt välbefinnande. Därför arbetar vi för att ge alla en möjlighet att ta del av den.

– Den offentliga utemiljön är för alla, det är en demokratisk arena. Den ska också vara tillgänglig för alla, oavsett kön, ålder, kulturell och social bakgrund. Det borde diskuteras mer, säger de.

– Ta lekplatser som exempel. Ibland görs de utan att man tänker på genusperspektivet. Det finns rätt mycket forskning som visar att flickor och pojkar leker olika upp i åldrarna. Det är inte alltid det tas hänsyn till det i utformningen av lekplatsen, säger Thérèse.

Thérèse och Erik beskriver Funkias arbetssätt som en spiral.

– Vi börjar processen med att inhämta kunskap och definiera uppgiften och målet. Vad är knäckfrågorna som måste lösas? Vad har vi att förhålla oss till? Vad är det för formspråk runt omkring? Vem ska vara här?

– När man vet vad man har att utgå ifrån kan man börja generera idéer som sedan ska utvärderas mot de parametrar man tagit fram, berättar de.

Inte alla idéer är bra och ibland hakar man upp sig på en favorit.

– Kill your darlings, det är bland det svåraste, säger Thérèse.

– Man ska inte låsa in sig på en idé utan vi fortsätter processen med att generera idéer när vi utvärderat de första. Då har vi ofta hittat fler parametrar att ta hänsyn till. Sen fortsätter man processen runt tills man kommit i mål.

Med Funkias arbetssätt är det också viktigt att de kommer in tidigt i projekten.

– När vi är med tidigt i projektet har vi större möjlighet att påverka slutresultatet. Då kan vi vara med och hitta bästa placeringen av husen i förhållande till omgivningen och markförhållanden. Det blir en bättre utgångspunkt för att skapa en utemiljö som är en bra plats för alla, säger Thérèse.

– Det är då det blir bästa slutresultatet, säger Erik.

Tyvärr händer det att de kommer in sent i projektet.

– Då har man mindre möjlighet att påverka helheten. Man saknar också den kunskap och den bakgrund från projektet som har gjort att det ser ut som det gör. Det är svårare att få en gemensam målbild då, säger Thérèse.

Funkias kunder är från olika sektorer.

– När Funkia startade jobbade vi mest mot privata aktörer men nu har vi även ramavtal med flera kommuner Det är ungefär 50/50 mellan privata och offentliga kunder. Det är kul med omväxlingen och att projekten varierar i storlek, säger Erik och Thérèse.

– Parkplanen för Farsta stadsdelsområde i Stockholm är ett större projekt där vi inventerar och analyserar de tio stadsdelarna i stadsdelsområdet. Vi beskriver strategier för alla fysiska mötesplatser i stadsdelarna, hur de ska bevaras eller vidareutvecklas på en tioårsperiod. Det är över 100 platser så det arbetet har tagit en hel del tid att genomföra.

– Ett mindre projekt kan vara en bostadsgård som är väldigt begränsad i yta och innehåll. Bostadsgårdar jobbar vi en del med i Vallastaden, både med Myrsjöhus och Hemgården, berättar de.

– Vi håller på att skapa sex bostadsgårdar åt Hemgården i Vallastaden.

Det är lite speciellt att jobba med just Vallastaden.

– I och med att det är en bomässa och en utställning vill man testa nya saker som ska vara innovativa. Visionen är att det ska finnas en stor variation mellan byggnaderna i stadsdelen och många olika boendeformer. Det är blandat med villor och flerbostadshus, hyresrätter och bostadsrätter.

– Man har även valt att bygga väldigt tätt vilket skapar en intressant miljö, säger Erik.

– Det gör att gårdarna blir frimärksstora och alla blir olika. Det är jättekul och utmanande, säger Thérèse.

I Vallastaden är det just nu 40 byggherrar som bygger 1000 bostäder.

– Det är spännande men det ställer höga krav på byggherrarna. I Sverige är den här typen av nybyggnadsområden rätt ovanlig, där variationen mellan byggnaderna är så stor, säger Thérèse.

– Det skapar en intressant miljö.

De korta tidsramarna och att det samtidigt är högkonjunktur inom byggsektorn gör också Vallastaden till ett annorlunda projekt.

– Det är väl lite baksidan av att det är högkonjunktur, säger Thérèse.

– Att det blir ont om byggare, priserna går upp och allt måste gå väldigt fort. Det blir lätt att utemiljön blir förbisedd eller bortglömd när man har bråttom.

Funkia arbetar inte bara med utformningen av utemiljön, de arbetar med genomförandet också.

– Vi arbetar en del med planteringar och besiktningar, ute i fält, för att se till att det som planerats utförs på rätt sätt. Det är inte alltid det blir rätt växter, rätt djup på växtbäddar och annat. Då är det bra att vi finns med och kan stötta med kompetens och kunskap om planerna, säger Thérèse.

– Vi jobbar även som beställarstöd åt kommuner.

Funkia startade 2005 i Stockholm och har 14 av sina anställda där men Linköpingskontoret växer och utvecklingen i regionen ger dem skjuts.

– Vi jobbar fortfarande mycket mot Stockholm och så kommer det säkert fortsätta att vara men vi vill jobba mer här i regionen, säger Erik.

– Det händer mycket här. Det byggs mycket och det finns visioner om att staden och regionen ska växa. Det är något vi vill vara med att förverkliga. Då måste vi också växa, säger Thérèse.

Läget i Linköping ger andra fördelar än att det finns mycket jobb här.

– Det gör det lättare för oss att ta projekt söderöver också. Det ingår i Funkias affärsplan att vi ska jobba över hela landet, säger Thérèse.

– Läget nära Stockholm är förstås också en fördel.

Affärsplanen är något de anställda är mycket involverade i på Funkia.

– En del av vår värdegrund är att våga vara annorlunda. Det är något vi jobbar aktivt med. Vi gör en annorlunda organisation där alla anställda är väldigt involverade i företagsutvecklingen och alla får mycket eget ansvar, även när man är ny, säger Thérèse.

De arbetar också som ett lag, där alla hjälps åt.

– Det är en stor styrka med Funkia: lagandan, att vi har ett sådant utbyte av varandra. Vi har olika kompetens och erfarenhet och här finns en öppenhet som gör det lätt att ge och ta hjälp, medarbetare emellan. Prestigelösheten är en klar fördel. Fokusen ligger på att skapa bra projekt med ett bra slutresultat för kunden, säger Thérèse.

– I många fall sitter landskapsarkitekterna på större kontor, med andra yrkesgrupper. Jag tror att det är en styrka för oss att vi är en renodlad landskapsarkitektfirma.   

TEXT: Karin Wiklund

FOTO: Björn Lisinski

Tidigare publicerat i Affärsstaden 3 – 2017