You are currently viewing Från farfar till barnbarn

Från farfar till barnbarn

Åhmans Traktorcentrum AB är ett privatägt familjeföretag inom försäljning och service av lantbruks- och grönytemaskiner, vars område omfattar hela Östergötland och delar av Småland. VD och ägare Magnus Åhman har jobbat där i tio år.

– Jag gick ut lantmätarutbildningen 2004, säger Magnus Åhman, som blev VD i år. Innan dess jobbade jag på olika avdelningar inom företaget.
Han har gått flera utbildningar och även varit utomlands ett halvår, då han reste jorden runt. Att Magnus Åhman är delägare innebär början på ett generationsskifte.
– Min pappa Leif är kvar i bolaget, han är majoritetsägare i dagsläget. Om man ska genomföra ett lyckat generationsskifte bör man tänka på följande punkter:

  • Att man är väl förberedd och har en plan för generationsskiftet som man jobbar efter.
  • Att man drar åt samma håll, trivs och jobbar bra tillsammans.
  • Att man måste ha roligt på jobbet.
  • Professionell styrelse med externa ledamöter.

Företaget är förberett för generationsskiftet och jobbar alltså efter en plan. Att Magnus Åhman skulle ta över har varit klart sedan tidigare, han har varit delägare i åtta år.
– Jag blev delägare i företaget 2006.
Företaget startade 1969 och är 45 år i år. Eftersom det var Magnus Åhmans farfar som grundade Åhmans Traktorcentrum AB är han tredje generationen som arbetar med familjeföretaget.
– Idag är farfar inte involverad, han är 89 år. Det var länge sedan han var med i driften. Min pappa Leif har fyllt pension men är fortfarande aktiv i företaget som säljare och rådgivare, och i samband med det har vi bildat en professionell styrelse. Pappa kommer att vara med som bollplank, senior adviser.
Styrelsen består av fem personer. Förutom Leif och Magnus Åhman är det tre externa ledamöter.
– Vid ett lyckat generationsskifte tror jag att det är bra att ta in externa krafter. Den professionella styrelsen med externa ledamöter har varit aktiv i ett år, och de har mycket idéer, kontakter och infallsvinklar från andra branscher. Det tror jag kan vara bra. Man måste hela tiden bli bättre.
Magnus Åhman har stor kundkontakt i sitt arbete.
– En normal arbetsdag innehåller försäljning, jag säljer relativt mycket än så länge. Jag har fortfarande kundkontakt. Det är viktigt att ha kvar den för att vara nära marknaden. I det dagliga arbetet finns det alltid att göra. Jag besöker anläggningen i Vetlanda med jämna mellanrum. Leif är där en dag i veckan.

Sedan 1,5 år tillbaka finns Åhmans Traktorcentrum AB även i Vetlanda. De finns representerade i Linköping, Skänninge och på Vikbolandet. I Lofta/Gamleby finns en legoverkstad. Antalet anställda är cirka 45 personer.
– Omsättningen är runt 200 miljoner, i år blir det eventuellt något över.
Åhmans Traktorcentrum AB är återförsäljare av John Deere, som är ett av världens ledande företag i branschen.
– John Deere är vår huvudleverantör. De har ett bred produktportfölj, allt från små gräsklippare upp till traktorer och tröskor, och redskap. Sedan har vi ett antal andra leverantörer som komplement. Det är viktigt för framtiden att få volym på det man säljer, det blir tuffare och tuffare på marknaden. Har man volym på produkterna, får man produktkunskapen både på för- och eftermarknad. Säljaren blir duktig på att sälja och mekanikern blir duktig på att serva.

TEXT: Daniel Atterbom

FOTO: Håkan Ahldén

Tidigare publicerad i Affärsstaden #9 2014.