You are currently viewing Framtidens städer testas i Ebbepark
Sara Malmgren, projektledare för Testbädd Ebbepark. Foto Björn Lisinski

Framtidens städer testas i Ebbepark

Hur ska vi bygga framtidens städer? Vad innefattar egentligen ordet hållbarhet och vad ska vi göra för att kunna leva, bo och arbeta tillsammans i en stadsmiljö som tar hänsyn till de miljöutmaningar vi står inför och samtidigt fyller våra behov av ett modernt, bekvämt och ändamålsanpassat stadsboende? Det och mycket mer är frågor som diskuteras och utvecklas i Ebbepark som utvecklas av Sankt Kors, Stångåstaden och Lejonfastigheter, tre kommunägda fastighetsbolag med ansvar för kommersiella lokaler, bostäder och lokaler för offentlig verksamhet

Sara Malmgren, projektledare för Testbädd Ebbepark berättar om idén med testbädden som föddes redan 2011 och som nu pågår för fullt i det historiska område dit Adolf Fredrik Wahlbeck år 1913 flyttade sitt repslageri. Walhbecks Fabriker var tidiga med idén om att samutnyttja resurser mellan privatpersoner och företag. Till exempel blev företagets branddamm även en uppskattad swimmingpool och alla anställda erbjöds att ta med sig sin tvätt hemifrån till fabrikens tvätteri. Man planterade också tallar längs Westmansgatan för att skapa en hälsosam och trivsam miljö.

Idag finns inte Wahlbecks fabriker kvar, men kulturarvet lever vidare genom det sociala engagemang och idéerna om samverkan över gränserna som är värdegrunden för Ebbepark som fått sitt namn av Adolf Fredrik Wahlbecks son, Ebbe, vd för Wahlbecks i mitten av 1900-talet.
– Vår vision med Testbädd Ebbepark är att inte bara vara en modell för framtidens innerstäder, där livet pågår dygnet runt med företagande, bostäder och service av olika slag.  Vi vill ta det steget längre och skapa en tillväxtmiljö även för affärsidéer, innovationer och smarta lösningar som skapar synergier och uppmuntrar till ännu fler samarbeten säger Sara.

Vi har ett starkt samarbete och en mängd förutsättningar som borgar för att Ebbepark ska få vara en dynamisk tillväxtmiljö för såväl affärsidéer, innovationer och företagande som för bostäder, service och allt det där andra man behöver för att leva sitt liv, under en lång tid framöver.

Men vad är en testbädd egentligen? Sara förklarar det som en möjlighet för företag, organisationer och start-ups som har innovationer med fokus på miljömässig, social eller ekonomiskhållbarhet att få testa och utveckla sina idéer i verklig stadsmiljö. Tanken är att kunna skynda på omställningen till ett hållbart samhällsbyggande och samtidigt kunna inspirera andra till att våga tänka i nya banor när det gäller till exempel ägande eller ekonomiska processer. Tester som utförs i  Ebbepark kan också visas upp för potentiella köpare eller investerare, som i ett stort levande showroom.
– Ebbepark är en vanlig stadsdel, med vanliga människor som bor och jobbar här eller som besöker området. Och det är just i en sådan vanlig miljö man får ut mest av att testa sina idéer. Hur funkar det här på riktigt? Blev det som vi tänkt eller behöver vi tänka om? Det är otroligt spännande!

Idag pågår bland annat tester med ett geolager, ett sätt att låta bostäder och lokaler byta värme och kyla, vunnet ur marken, med varandra.
­– Vi ska också testa hur geolagret kan samspela med Linköpings totala energisystem tillsammans med Tekniska verken, säger Sara och fortsätter berätta om tester med smarta sensorer, en HVO-mack som minskar användningen av fossila bränslen i byggprocessen markant, effektivare avfallshantering och försök att med tunna solceller kunna utnyttja inomhusljuset i lokaler och på så sätt minska användandet av batterier.

Saras eget intresse för hållbarhets- och miljöfrågor föddes egentligen redan när hon som liten bläddrade i vetenskapstidningarna som familjen prenumererade på. Artiklar och nyheter om utveckling och innovationer var spännande att läsa om, men det var på gymnasiets samhällsvetenskapliga linje som hon upptäckte att naturvetenskap faktiskt var riktigt roligt.
– Sedan dess har jag engagerat mig i olika miljö- och teknikfrågor. Jag läste teknisk biologi med miljöinriktning på Linköpings universitet och har sedan arbetat med miljöteknik inom en mängd olika branscher och inriktningar. Bland annat med biogas, på AstraZeneca och som miljökonsult inom infrastruktur- och fastighetsområdet.

Sara säger att det ibland kanske inte anses som en merit att vara så ”bred” som konsult, men att hon i den här världen ser det som bra erfarenheter. Med sin anställning på Cleantech Östergötland och i sin roll som projektledare i Testbädd Ebbepark kommer bredden till nytta.
– Jag är van att ställa frågor. Med ett utifrånperspektiv kan jag se saker på ett annorlunda sätt, jag har en övergripande blick och kan lagom lite om lagom mycket. Inte om allt och definitivt inte när det kommer till detaljer. Därför kan jag också ställa de där kanske lite dumma frågorna som behövs ställas, utan att skämmas. Jag tror att det bidrar till ett bra lagbygge där man som team kan olika saker och får bidra med det till att skapa en större helhet.

Miljönytta som affär är ett av Östergötland styrkeområden och Sara tycker att det känns viktigt att få arbeta med något som kan bidra till att göra skillnad för framtiden.
– Allt det där som Greta Thunberg talar om – det är ju faktiskt inga nyheter utan sådant som jag läste om redan på universitetet för många år sedan. Jag hade förmånen att arbeta i grupper och sammanhang där miljöfrågor var ett stort gemensamt intresse. Genom diskussioner och samtal lärde jag mig mycket och det blev faktiskt lite av ett abrupt uppvaknande när jag gick ut i arbetslivet och upptäckte det svala intresset för, och den knappa kunskapen om, miljöfrågor. Jag fick mitt första jobb som miljökonsult inom anläggning, mest för att det stod på pappret att det skulle finnas en… Idag finns det tack och lov en annan medvetenhet och dessutom helt andra krav vilket är bra. Det är en bit på väg.

Hon menar att vi i Sverige ofta slår oss lite för bröstet och tycker att vi är duktiga på att tänka och arbeta miljömässigt. Och jämför vi oss med andra länder har vi kommit ganska långt, men vi har fortfarande en lång väg att gå tills vi kan räkna oss som hållbara.
– Det finns så otroligt mycket som behöver göras, och vi får definitivt inte slå oss till ro! Därför är det roligt att Linköping verkligen tar ansvar i arbetet med att snabba på omställningen, både med Vallastaden och nu i Ebbepark.

Sara tror att mycket handlar om att lära sig att se nyttan av ett miljösmart och hållbart arbetssätt som en självklar första parameter i diskussioner och uträkningar kring lönsamhet. Och att skapa smarta, genomtänkta lösningar utifrån en egen vilja att göra skillnad, innan det blir ett lagkrav och ett tvång. Att utnyttja vår unika mänskliga förmåga att anpassa oss och se behoven som uppmaningar att tänka nytt och klokt.
– Det är här Testbädd Ebbepark kan verka som en portal för att testa sådana tankar och idéer. Vad funkar och vad funkar inte? Vad tar vi med oss och vad utvecklar vi vidare? Ebbepark är annorlunda på så sätt att det inte startades utifrån ett projekt eller en affärsidé, utan som ett sätt att leva upp till de förväntningar som de tre fastighetsbolagen som står bakom detta ställer på sig för ett hållbart samhällsbyggande. Samtidigt är tanken att det ska bli till nytta för näringslivet – lokalt i första hand, men med ringar som får spridas på vattnet.

I början av maj flyttade de första hyresgästerna in i området och jag undrar förstås hur det är att bo eller jobba i en testbädd? Vad innebär det?
– Det är klart att det är en miljö där det kommer att hända saker, berättar Sara. Arbetssätt kommer att provas och utvärderas och det kommer att göras förändringar hela tiden. Men i din bostad eller kontor är det precis som vanligt och man behöver göra sig själv, kontoret eller bostaden tillgänglig för några tester om man inte vill. Naturligtvis uppskattas det mycket  om man vill vara med, lämna feedback eller kanske till och med komma med egna idéer på områden som kan utvecklas eller förbättras. Att bli en naturlig del av arbetet här, helt enkelt.

Hon menar att det är engagemanget som lägger grunden till utvecklingen. Att man inte behöver komma med en lösning utan bara se och påtala ett behov som möjliggör det unika samarbetet i området. Och att det i sin tur också skapar möjligheter för start-ups och entreprenörer att hitta varandra, initiera såväl nya samarbeten som nya sätt att utveckla både sig själva och sina produkter. Att man kan bli en del av varandras utvecklingsresor och kanske tillsammans kan hitta nya innovationer som skapar än mer nytta för såväl boende som företag och andra verksamma i området.
– Det handlar om att bygga strukturer i ett tidigt skede som får fortsätta utvecklas över tid med de behov som uppkommer hos fastighetsbolag, hyresgäster och företag, säger Sara. Skapa ett trivsamt, tryggt och inbjudande område där människor bor, arbetar och lever ett aktivt stadsliv, dygnet runt. Vi jobbar mycket med det sociala, som är en nog så viktig del av hållbarhetsaspekten i stadsplaneringen. Ytor för spontansamvaro, grönområden, lokaler att ses i, restauranger och träningsmöjligheter, allt spelar in och ska samverka för att området ska uppnå sin fulla potential och bli det vi vill.

Tanken och förhoppningen är förstås att idén ska sprida sig vidare och att Ebbepark kan få bli en föregångare för fler liknande områden runt om i världen. Idag finns det testbäddar på många håll, men många av dem är sprungna ur en enskild idé och mer på forskningsnivå. Här är ambitionen att det ska vara låga trösklar för företagen att testa sina lösningar. Dessutom har Ebbepark en projekterad livstid på 100 år, och testbädden ska leva under alla dessa 100 år. Det är en lång tid att fortsätta utvecklas.
–Vi har ett starkt samarbete och en mängd förutsättningar som borgar för att Ebbepark ska få vara en dynamisk tillväxtmiljö för såväl affärsidéer, innovationer och företagande som för bostäder, service och allt det där andra man behöver för att leva sitt liv, under en lång tid framöver. Och som dessutom fortsätter utvecklas i takt med att den växter. En smältdegel där framtidstro, idéer, vilja och möjligheter kan skapa nya innovationer med omtanke, avslutar Sara.

Text: Mirjam Lindahl
Foto: Björn Lisinski

Tidigare publicerat i Affärsstaden #6 2021