You are currently viewing Framtidens kontor

Framtidens kontor

Företags sätt att arbeta inom en organisation har sannerligen förändrats. Det moderna sättet ger att hierarki och kontrollfunktioner är minimerade. Den unga generationen på arbetsmarknaden har ett nytt sätt att arbeta på. Det handlar om en öppenhet, kreativitet och samarbete. Att fler företag inte startas beror bland annat på att många känner rädsla inför att någon kan stjäla deras företagsidé. Verkligheten är i stället tvärtom. Att agera med öppenhet i ett företag ger vinnare i dag, särskilt vid en uppstart.

Öppenhet är en framgångsfaktor bland unga människor och företag i dag. Att nätverka, dela med sig och utbyta erfarenheter. Företagen visar öppenhet genom att till exempel släppa eller inte ta patent på innovationer. Att sprida innovationer av egen kraft för att de är bättre än konkurrenterna och få många användare. Ta till exempel Ericssons bluetooth.
Diversifiering är nyckelordet för de unga. De vill i dag själva kunna välja arbetsdator och kontorsmiljö. Att hitta lösningar som är optimerade för deras arbete. Unga i dag har större kunskap om vad som är bäst på marknaden än förr. I sitt framtida yrkesval och tilltänkta arbetsplats hos ett företag är de kräsna och väljer ett sådant som passar deras värderingar. De vill helt enkelt att deras val ska skapa ett mervärde och verkligen innebära en större mening med en anställning. Det kan vara så att man väljer ett företag med en teknisk lösning som ger en bättre miljö i världen eller skapar kunskapsspridning över världen.
Företagen har idag en större utmaning med att attrahera ny arbetskraft. Ett led i detta är att skapa kontorsmiljöer som passar och utvecklar unga människor. Det gäller att skapa en kreativ miljö och som naturligt genom hur människor rör sig i en lokal, skapar stunder av kommunikation. Att vara fast vid ett skrivbord passar inte. Om man ser till hur många unga idag tillbringar mycket av sin tid så är det halvliggandes i en soffa med sin smartphone eller padda. Kan man då säga att man arbetar om man sitter i en soffa? Ja, i det nya sättet att tänka är att man i högsta grad är kreativ. Det handlar också om att skapa kontorsmiljöer som passar en ny och ung företagsamhet, så att fler nya företag startas. Det fina är att de som är äldre kan lära sig metoder att arbeta på av de unga.

DoSpace i Mjärdevi Science Center är ett företag som har startats av Niclas Söör och är i högsta grad ett sådant som har anammat de senaste idéerna inom framtidens kontor. Konceptet är ett Coworking space där var och en jobbar med sitt, men delar på kontorsytan.
Här finns ett gemensamt skrivbord för 15-talet platser, två avslappnande grupper med soffor, små enskilda rum med glaspartier, ett gemensamt öppet fikarum med insyn genom glaspartier, barbord att hänga vid och en ovanvåning med traditionella kontorsrum och konferensrum. Kontoret är trevligt inrett av en arkitekt och Niclas egna idéer. Det är genomtänkt med stil och ett naturligt flöde genom lokalen som uppmanar till informella möten. Man kör AW, lunchträning och workshops tillsammans. Niclas har varit noga med att skapa en mix av företag då det gäller storlek, bransch och situation. Här finns möjligheten till att naturligt fråga dem man delar DoSpace med. Start-ups frågar erfarna och stora företag tar hjälp av frilansare om utveckling.
– Konceptet är nu så framgångsrikt att vi öppnar nya lokaler på Stora torget i Linköping under december månad. Meningen är att medlemmarna ska kunna alternera mellan våra två kontor efter behov, säger Niclas Söör, vd DoSpace.

I Söderköping har man tröttnat på att vara lillebror till storstaden Norrköping. Sedan två år tillbaka har man arbetat med ett projekt om att skapa en mötesplats för företag på Hagatorget 1. Det ska ha öppna den 1 januari 2018 och är ett Cooffice där man kan hyra sin kontorsplats. Viktigast är att skapa ett nätverk för företag på orten utan att behöva hänvisa till Norrköping.
– Vi har medvetet arbetat med att få nya företag inom ekonomi, IT och kommunikation som etablerar sig i vårt Coffice. Målet är dock att dessutom skapa nätverk med bygg- och anläggningsföretag gällande de möjligheter som E22 och Ostlänken kommer att ge Söderköpings näringsliv, säger Ann-Louis Kroon, CoOperate, ansvarig för Cooffice.

Ett annat lyckat exempel för specifikt unga företag är kontorshotellet Lyckan i Norrköping. Här har man medvetet satsat på unga start-ups företag med en blandning av människor men med en öppenhet då det gäller att lösa problem.
– Vi ligger bakom satsningen, ett socialt ansvar i kombination med ett kommersiellt intresse. Inom en snar framtid kommer en vidareutveckling av kontorshotellet, säger Fredrik Ljung, fastighetsförvaltare hos Lundbergs fastigheter.

TEXT: Per Oddman
FOTO: Per Oddman