You are currently viewing Företaget som gör sitt yttersta för att förändra
Therese Thard

Företaget som gör sitt yttersta för att förändra

MyGizmo AB är på väg att förändra hur man arbetar, planerar och administrerar sina bolag inom hantverksbranschen.
När företaget firar tre år i sommar har antalet användare ökat till 600.
Antalet funktioner ökar lika mycket som kundernas spridning i Sverige – och på sikt vill man expandera även utomlands.

Enligt en undersökning från Tillväxtverket är hantverksbranschen den minst digitaliserade i hela Sverige.
Något Norrköpingsbolaget MyGizmo AB gör sitt yttersta för att förändra.
Sedan starten i juni 2017 har man ökat ända till 600 användare och beräknar en omsättning genom fasta abonnemangsintäkter på uppemot två miljoner kronor i år.
-Vi har blivit väldigt väl bemötta och har haft en fantastisk utveckling. Det är fantastiskt många aktörer inom hantverksbranschen och finns egentligen inga begränsningar för hur stort det här kan bli. Vårt mål är att hela tiden vara ett topp tre-val för kunderna av det vi levererar i Sverige och att sedan expandera till nordiska grannländer, berättar Therése Thard.
Hon är VD och medgrundare tillsammans med sambon Philip Nicander (som är produktchef).

Philip växte upp med en pappa som är företagare i byggbranschen och en mamma som skötte administrationen. Genom att själv arbeta i familjeföretaget upptäckte han flera problem som uppstod då det mesta ute på fältet skrevs ned med penna och papper, samt utmaningar med uppföljning av projekten.
-Alla småföretagare känner igen sig i att pappersarbete och allt inom administration tar väldigt lång tid. Speciellt när man till exempel har en massa lappar med tidrapporter på hur lång tid olika uppdrag har tagit som ska sorteras ihop i ett enda stort pussel, menar Therése.

Tillsammans började samboparet under 2016 att skissa på en lösning, en programmerare anställdes och året därpå kom företagets första applikation ut – som handlade om tidrapportering.
-Det första året drev vi det som ett projekt i ett av min pappa Thomas företag Thard Development, som en inkubator. Där utvecklade vi första prototypen av tjänsten, en så kallad MVP (Minimum Viable Product), för att testa om vi var på rätt väg. Pappa har 30 års erfarenhet av att starta och utveckla techbolag. Sedan tog vi även hjälp av Philips pappas stora kontaktnät och erfarenhet i just den här branschen för att komma närmare kunderna.
-Vid etableringen av bolaget fick vi möjligheten att komma in i Lead – en affärsinkubator här i Östergötland. Och ett samarbete mellan Linköpings Universitet, samt Norrköpings och Linköpings kommuner gav oss ytterligare råd och stöttning.

Grundtankarna och affärsidén är att förenkla administrationen och uppföljning hur hantverkare arbetar med offert, tidrapportering, resursplanering, materialhantering och fakturering så att företagare får bättre ordning på hela sin administration. Detta sparar en massa tid och blir effektivare – vilket i slutändan ökar lönsamheten i företaget.
-Med vårt projekthanteringssystem får företagarna en överblick över alla projekt de har på gång samtidigt. Med tanke på att det är så användarvänligt och enkelt går det att få en snabb uppföljning på alla projekt som gör att de kan leverera i tid utan att missa något i sin fakturering. Det ökar både effektiviteten och lönsamheten, framhåller Therése.

Namnet MyGizmo betyder just ”min pryl” eller ”min grej”. Något det finns ett tydligt syfte med.
-Nyckelorden är enkelt, tydligt och lätthanterligt – där kunderna lägger upp hur de vill jobba och följa upp på egen hand. Det är företagen som styr systemet efter sina egna specifika behov och önskemål – ingen anställd ska behöva gå en kurs eller utbildning för att lära sig hur det går till. De ska inte behöva anpassa sig efter systemet – utan tvärtom.

Ända från första stund har konceptet varit givet – MyGizmo utvecklar sina produkter efter vad kunderna efterfrågar.
-Det handlar om ett kontinuerligt arbete där vi genom intervjuer med företagare inom bland annat bygg, måleri, entreprenad, plåtslageri, riv och sanering kartlägger behoven för att göra det så enkelt som möjligt för dem att hantera det administrativa i sin verksamhet.
I samtliga webbaseradepaket som kunderna kan abonnera månatligt på valfria digitala enheter ingår faktaunderlag, löneunderlag, anteckningar, dagbok och projektuppföljning.

Sedan kan man välja storlek och omfattning mellan bas, standard och pro – där det mellersta alternativet är störst.
-I dagsläget skulle jag säga att åtta av tio har standardpaketet, men är man ett lite större företag med kring 20 till 30 anställda kan det vara smartare med propaketet. Allt beror på hur stort behovet är och vilka tjänster som efterfrågas.

Bland de största och mest använda funktionerna tillhör:

  • Tidrapportering – en enkel lösning för att tidredovisa, samt hålla ordning på antalet lagda timmar i olika projekt. Tidrapportering som gäller för både anställda och arbetsledare – och det registreras med endast några få knapptryck i MyGizmos app i mobilen.
  • Materialhantering – smidig materialrapportering som möjliggör skapande av ett eget lager. Kan användas ute på fält direkt i mobilen, surfplattan eller datorn.
  • Projektuppföljning – där dokumenteras alla projekt direkt i appen med tillgång till daglig sammanställning av samtliga resurser och projekt. Ger en total översikt av alla projekt i realtid med rätt information för respektive projekt.
  •  Fordonsrapportering – här rapporteras alla fordon som servicebil, privatbil, grävmaskiner med mera direkt i mobilen, surfplattan eller datorn.

-Det som gör det så smidigt är att alla arbetare på fältet rapporterar in direkt via sin smartphone, utan att behöva skriva på en massa lappar att hålla reda på.

I år har ytterligare ett tiotal nya funktioner lanserats. Exempelvis ekonomisk projektuppföljning, hantering av formulär som egenkontroller och skyddsronder, hantering av leverantörsfakturor, samt resursplanering av projekt och personal.
-Genom att lyssna på vad företagen önskar ökar hela tiden antalet funktioner – och vi sprider också ut oss allt mer geografiskt i Sverige. Från början var det framför allt Östergötland och västkusten – där Philips familj har sin verksamhet. Nu har vi kunder i all från norra till södra delarna av landet. Vi behöver inte träffa dem, utan kan köra våra möten online.

Personalen – som de inom en kort beräknar kunna växa till tio – består av både programmerare och säljare.
Att både vara sambos och driva företag tillsammans tycker Therése fungerar väldigt bra.
-Det är jättebra och roligt att jobba mot gemensamma mål – där båda är drivna och man har ju full förståelse för varandra att det kan vara mycket jobb ibland. Nu har vi även fått allt mer tydliga roller – där jag ansvarar för försäljning och marknad och Philip för produkten.

Paret är dessutom unga företagare – då Philip fyller 26 och Therése 24 i år.
-Att jag skulle driva eget någon gång var nog ganska givet. Redan som liten hade jag och min lillebror olika sorters affärer – där vi sålde allt från saft och hembakade bullar till fina stenar vi hade hittat, skrattar Therése. Samma är det för Philip och vi brinner verkligen för att göra det här ihop.

Det här är MyGizmo AB

Startade: I juni 2017 i Norrköping.
Produkt/bransch: Levererar månadsabonnemang av användarvänliga projektverktyg som exempelvis tidrapportering, materialhantering och projektuppföljning till små och medelstora företag inom hantverkarbranschen.
Antal anställda: 5.
Omsättning: Beräknas 2020 till mellan 1,5 och 2 miljoner kronor i fasta abonnemangsintäkter.

Therése och Philip om utmaningar att driva upp nya technologibolag

”Det kostar pengar att bygga upp ett techbolag – vi har därför genomfört några kapitalanskaffningar. Där är vi glada att ha fått med oss ett antal duktiga affärsänglar och nu senast ett fint venturesbolag med säte i Stockholm som backar vårt företag”.
”Vi arbetar nära och professionellt med vår styrelse. Vi har lyckats att bygga en mycket stabil och skalbar teknologiplattform. Vi menar att vi också har en modern och hållbar affärsmodell som gör att våra kunder kan växa med oss, tillsammans med oss, genom att lägga till fler moduler efter behov”.

Text: Joakim Löwing
Bild: Björn Lisinski