You are currently viewing Folk jobbar tillsammans för citykärnan

Folk jobbar tillsammans för citykärnan

FOLK är både en handelsförening och ett område som ligger söder och väster om Stora Torget i Linköping. Området kännetecknas av en mix av mindre, personliga och unika butiker med specialinriktningar som: mode, inredning, hantverk, samt caféer och restauranger. Föreningen FOLK har funnits i fem år och har fått hela 70-talet medlemmar och fortsätter att växa.
— Vi gick samman för att det fanns samordningsmöjligheter och insåg att ju fler man är, desto större makt har man att påverka, säger Petra Larsson.
— I FOLK gör vi gemensamma aktiviteter. Det handlar om nätverkande och social verksamhet, säger Carina Hanski.

Folk arbetar engagerat för att förbättra den gemensamma citykärnan. Det handalar om att alla intressenter samarbetar. Handlingskraften i FOLK ska återfinnas genom dess aktiva medlemmar. Ordförandeskapet delas så att styrelsen inte riskerar att tappa fart. För att ytterligare förbättra sitt varumärke kommer man att byta namn till FOLKKVARTERET. Det talar tydligare om vad verksamheten innefattar och berättar om gemenskap och samarbete.
— Vi har en marknadsföringsstrategi: Att arbeta med fokus på sociala medier. Det är det som vi har märkt, ger mest i våra kontakter med kunder, säger Petra Larsson.
Nu håller man på att ta fram en ny plan för att utveckla området FOLK, gällande attraktiv handel och miljö i Linköping.
— I Linköping är stadskärnan relativt liten och kunderna promenerar endast några få gågator fram och tillbaka. Målet är att göra citykärnan större, och få fler kunder att upptäcka alla fina specialbutiker som finns en bit ifrån det absoluta centrumet i Linköping. Då behövs det butiker, restauranger och caféer som är ”dragplåster”, säger Petra Larsson.

Fastighetsägarna gfr, är en branschorganisation för fastighetsägare. De har beviljat 70 000 kronor till ett nytt BID-projekt (Business Improvement Districts) i Linköping, området där FOLK verkar. Projektet kommer att genomföras tillsammans med Linköping City Samverkan AB. BID är en modell för stadsutveckling som härstammar från New York, men som nu börjar användas allt flitigare i Sverige. BID handlar om ett väl avgränsat område, där man samlar lokala fastighetsägare, handel, boende och kommunen och andra aktörer i en gemensam organisation. Man driver en gemensam utvecklingsagenda utifrån gemensamma intressen. Synergieffekter uppstår och som förenklar vardagen för de involverade.
— Området FOLK är först ut som ett pilotprojekt i Linköping. Meningen är att man i fler stadsdelar, kommer att genomföra samma utvecklingsprogram. Det här har vi egentligen arbetat med i FOLK, redan då vi startade, berättar Carina Hanski.

Syftet med bid är att utveckla områdets affärsmöjligheter eller områdets aktiviteter i ett stort sammanhang. Med ett BID kan till exempel en kommun effektivisera sin kommunikation och verksamhet med medborgarna och intressenter. Det minskar dessutom risken för att några fastighetsägare köper närliggande fastigheter i området för att möjliggöra förnyelse. Mångfalden på stadens fastighetsmarknad, kan bevaras på så sätt. BID-projektet är indelat i fem till sex mindre arbetsgrupper med några representanter från FOLK, Fastighetsägarna och Linköpings kommun. De har ansvar för olika fokusområden som till exempel: rent och snyggt, evenemang och marknadsföring. Regelbundet håller man stormöten för att stämma av gruppernas framsteg. Projektet är tänkt att pågå fram till 28 februari 2019.
— Det handlar inte bara om att hålla rent och snyggt. Det kan även handla om: klotter, papperskorgar och planteringar. Fördelen med grupperna, har varit att till exempel Stångåstaden direkt agerat, då de fått reda på olika klotter, berättar Petra Larsson.

Vid hospitalstorget, där No 36 ligger, har man byggt ett av Linköpings vackraste torg. Butiksägarna hoppas här att man kan använda torget till olika evenemang. Man arbetar för att det här blir Linköpings nya mötesplats med uteserveringar, bänkar och planteringar. Linköpings kommun undersöker möjligheten att anlägga en skridskobana där vintertid.
— Området ska både vara fint för de som bor här och de som är våra kunder. Vi vill skapa en attraktiv stadsmiljö med blommor, flaggor, skyltar, attraktiva entréer och fina fasader, som lockar människor hela dygnet, säger Carina Hanski.
— Ett exempel är ett säkerhetstänk med rätt belysning och upplysta skyltfönster, så att folk vågar gå på gatorna kvällstid. Det handlar om att synliggöra brister på ett positivt sätt. Vi har haft hjälp av två utbildade BID-managers från Svenska Stadskärnor (Ett branschöverskridande nätverk för stadsutveckling), som gått runt hos oss, avslutar Petra Larsson.

 

TEXT: Per Oddman
FOTO: Per Oddman