You are currently viewing Excellent Xlent

Excellent Xlent

Xlent Consulting Group AB startade i Stockholm 2005 och öppnade kontor i Östergötland under juli 2016.
IT- konsultorganisationen finns numera på 13 olika orter i Sverige – och är inriktade på den lokala marknaden på respektive plats.
– Det gör att vi arbetar inom lite olika områden och branscher runtom i landet och här i Östergötland ligger fokus på affärssystemlösningar, berättar Anna Winell.

I slutet av 2016 förvärvade Xlent programvarubolaget Vitec Veriba AB av börsbolaget Vitec Software group AB – och övertog därigenom ett flertal förvaltningsåtaganden inom affärslösningar mot retail och media.
– Företagen samarbetade sedan tidigare och kom fram till att just den här verksamheten passar bättre inom Xlent eftersom den inriktar på konsulttjänster, säger Anna.

Xlent förvaltar och vidareutvecklar affärssystemet Balans och hjälper kunder att implementera och anpassa affärssystemet Pyramid efter deras kunders önskemål, krav och behov.
I stället för att sälja en konsult som sitter heltid och arbetar hos en kund levererar Xlent kompetens i form av ett team bestående av flera olika personer.
– Det innebär att våra kunder får tillgång till vår kompetens på ett helt annat sätt än vad som annars är vanligt. De står inte och faller med en enda konsult om denne exempelvis skulle bli sjuk eller är på semester. Vi ser det som en stor fördel att flera konsulter är insatta i det aktuella företaget. Då kan vi ge våra kunder tillgång till rätt kompetens oavsett om någon skulle bli sjuk eller vilja byta uppdrag.
Anna fortsätter:
– Det här upplägget är alltså inte så vanligt förekommande, men vi anser att det ligger i tiden och är något vi får mycket uppskattning av från våra kunder. Det blir mer flexibelt. Dessutom är det en stor fördel även för oss som kan erbjuda våra konsulter och kompetens till flera olika kunder. Vi kan öka och minska bemanningen beroende på kundens aktuella behov.
Xlent har också en unik och efterfrågad kompetens inom Oracle Forms and Reports och PL/SQL.
– Det finns ett antal kunder och potentiella kunder som har utvecklat verksamhetssystem på den här plattformen och är i behov av kompetens inom det området.

Från 2016 till januari 2018 ökade antalet anställda hos Xlent Öst AB från 6 till 15.
Den 1 april lämnade företaget sina tidigare lokaler i Ebbepark till nya i centrala Linköping.
– Vi försöker att utöka verksamheten ytterligare och vill bli fler inom systemutvecklingsområdet med fokus på webbutveckling och affärssystem. Vi har som mål att nå upp till 30 anställda inom ett par år. Dessutom är målet att ha ett lika stort kontor i Norrköping som i Linköping.
Den nya GDPR- lagen som träder i kraft den 25 maj påverkar förstås även Xlent.
– Att reda ut relationen och ansvaret kring personuppgifter mellan IT- leverantörer och kunder är viktigt. Det har inte varit något stort arbete för vår del, men är viktigt att få allt utrett.

Lagen har också medfört nya uppdrag som företaget inte haft tidigare.
– Vi hjälper ett finskt bolag med ett IT- system från Indien. Eftersom inget land utanför EU får hantera personuppgifter enligt den nya lagen fungerar vi som en mellanhand. Det är en ny typ av uppdrag som dykt upp och är förstås positivt för vår del.
Med tanke på att vi går mot ett samhälle där allt behöver digitaliseras och finnas ute på nätet ser framtiden ljus ut för Xlent.
– Vår utmaning är att hitta rätt kompetens och målet är alltid hjälpa våra kunder att bli ännu bättre på det de gör med hjälp av IT, framhåller Anna Winell.

DET HÄR ÄR XLENT CONSULTING GROUP AB

Grundades: 2005 i Stockholm, medan Xlent Öst AB startade i juli 2016.
Affärsinriktning: IT- konsultorganisation som finns på 13 olika orter runtom i Sverige med lokal förvaltning. I Östergötland ligger fokus på affärssystemlösningar och teamleveranser.
Antal anställda: 370 totalt i Sverige, varav 15 i Östergötland.
Omsättning 2017: Cirka 450 miljoner kronor.

 

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: Björn Lisinski