You are currently viewing Ett initiativ som främjer innovation

Ett initiativ som främjer innovation

Visual Sweden är ett initiativ med bas i Östergötland, inriktat på att främja innovation och regional tillväxt inom området visualisering och bildanalys.
Centrala aktörer är Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Linköpings universitet, ett flertal statliga institutioner och verk som SMHI, Polisen NFC och FOI samt ett 50-tal mindre, medelstora och stora företag.
Målet är att sammanföra forskare och utvecklare inriktade på visualiserings- och bildanalysverktyg med behovsägare i såväl större företag som statliga verk och myndigheter i regionen.
Satsningen ska ge ökad synlighet för regionens styrkor nationellt och internationellt, med sikte på såväl nya samarbeten som ökad inflyttning till regionen. Fokus ligger på tillämpningar inom industri, medicin och samhällsbyggnad.
– Vi drivs som en centrumbildning inom Linköpings universitet med Campus Norrköping som bas, men verkar över hela regionen. Totalt består vi av närmare 60 företag, där många har sitt ursprung inom akademi, berättar processledaren Anders Carlsson.

Under 2016 fick Visual Sweden ett bidrag av Vinnova på 60 miljoner kronor under en period av tio år – och totalt finns över 100 miljoner kronor i medel. Till detta kommer egna insatser i anslutna företag och organisationer.
– Det handlar om Trippel-Helix, där det finns en långsiktig samsyn mellan politik, akademi och näringsliv att utveckla området. Man kan beskriva oss som ett kluster. Det är inte bara ett tioårigt projekt, utan handlar om att bygga något inför framtiden. De sista tre åren kommer att vara en överväxlingsfas som bäddar för framtiden efter Vinnovas finansiering – helst med ökad styrka.
Antalet anslutna organisationer är cirka 75 – och det finns en omsättning under tio år på minst 200 miljoner kronor.
– Detta är en fantastisk möjlighet för regionen, som lockar fler företag att flytta in i regionen och ökar antalet arbetstillfällen i Östergötland.
Anders nämner ett företag från länet som haft en strålande tillväxt inom området.
– Sectra har ju vuxit sig stora till och med utan riskkapital. Det är en otrolig framgångssaga. Vi har nu många små bolag som växer – exempelvis Synthetic MR som har ökat antalet anställda från 12 till 19 på bara två år.

Visual Swedens strategi för att främja innovation inom industri, medicin och samhälle är baserad på sju ord:

  • Samla – samla den befintliga kraften i regionen, involvera 70-80 företag till att börja med.
  • Stimulera – genom att anordna bland annat frukostseminarier och matchmaking med och mellan olika företag och organisationer.
  • Synliggöra – genom kommunikation och marknadsföring, inte minst att vara aktiva på sociala medier.
  • Stödja – genom direkt projektstöd, men också utveckling av fysiska miljöer, utlåning av VR-glasögon och annat.
  • Stärka – hitta medel så att satsningen växer ytterligare. Det finns inga gränser för vad man kan göra.
  • Samarbeta – i tre olika nivåer. Dels i den egna regionen, i andra regioner i Sverige och dels internationellt. Bland annat samarbetar Visual Sweden med ett tyskt kluster – där Mercedes är en intressent.
  • Samhandla – då aktörer i den här regionen tar egna initiativ i Visual Swedens namn.

– När det gäller den sistnämnda punkten var det tre företag som tog kontakt med mig i våras då de hade behov att göra ett event med studenter. Det största tillväxthindret är ju att hitta kompetenta medarbetare och där är ju studenterna väldigt viktiga. Då arrangerade vi Visual Sweden Student Day och körde allt på engelska. Att få gäststudenter att stanna kvar i vår region efter studierna är också viktigt, framhåller Anders Carlsson.

 

Det här är Visual Sweden

Grundades: 2016.
Inriktning: Ett initiativ med bas i Östergötland, inriktat på att främja innovation och regional tillväxt inom området visualisering och bildanalys.
Antal anslutna organisationer: Cirka 75.
Omsättning: Det finns en omsättning under tio år som ligger på närmare 200 miljoner kronor.

 

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: Björn Lisinski