You are currently viewing Epishines framtid är ljus

Epishines framtid är ljus

I februari lanserade Epishine sin första revolutionerande produkt på världsmarknaden.
Linköpingsbolagets produkt som skördar ljusenergi (Light Energy Harvesting) är resultatet av över 30 års forskning och utveckling inom organiska solceller.

Epishine arbetar med något så ovanligt som organiska solceller inomhus. Deras Light Energy Harvesting (LEH)-moduler kan driva trådlösa lågeffektsprodukter som normalt sett drivs av batterier.

Man kombinerar företagets moduler med en superkondensator som energibuffert och intelligent laddningshantering för att stödja olika utspänningar och energilagringslösningar -och kan till och med använda ett externt primärt batteri som backup.

Ljusmodulen är ett resultat av över 30 års forskning på Linköpings universitet, under ledning av Olle Inganäs (fysiker och professor emeritus i biomolekylär och organisk elektronik).

Företaget grundades 2016 och har ett 30-tal anställda med huvudkontor, labb och tillverkning i Linköping.

I februari lanserades den revolutionerande ljusmodulen på världsmarknaden.
-Visst finns det konkurrenter inom organiska solceller, men ingen som kommit lika långt fram som oss för applikationer inomhus, berättar Anna Björklou, ny VD sedan i oktober förra året.

Hon tog över rollen efter Mattias Josephson – som drivit bolaget från ett forskarteam inom akademin till ett scaleup (han arbetar numera med affärsutveckling och finansiering).
-Jag är imponerad över vad Epishine har åstadkommit med Mattias i spetsen och ser fram emot att vara med i den fortsatta tillväxtresan tillsammans med ett fantastiskt team. Det känns väldigt motiverande att engagera sig i uppskalningen av en innovation med så stor potential kring miljö- och klimatnytta, framhöll Anna Björklou tidigare om sin nya utmaning.

Det handlar om en liten, tunn och flexibel ljuscell, tryckt på återvinningsbar plast som enkelt integreras i elektronik där den omvandlar omgivande ljus till elektricitet. Ljuscellerna eliminerar behovet av kostsamma batteribyten i trådlösa sensorer och liknande enheter i vår alltmer uppkopplade värld.
-Tanken är att våra kunder ska integrera vår ljuscell tillsammans med en kondensator och därmed få samma funktionalitet som ett batteri, förklarar Anna.

I en faktaruta här intill kan ni se ungefär hur många lux olika ljuskällor inomhus ger – som ljuscellen hämtar energi från.
-För oss är det av högsta vikt att både vår produkt och tillverkningsprocessen är så miljövänlig och hållbar som möjligt, betonar hon.

Kundgruppen är exempelvis fastighetsägare och butikshandeln. Den ökande efterfrågan på optimerade energilösningar för trådlöst anslutna IoT-enheter skapar stora tillväxtmöjligheter för Epishines teknik, med applikationsmöjligheter inom ett brett spektrum av lågenergi produkter som används inomhus.
-Fastighetsägare behöver exempelvis mäta temperatur och fukt med hjälp av sensorer, ett larmbolag kan med hjälp av sensorer se om dörrar är öppna eller stängda och en mataffär använder sensorer bland annat för att kontrollera temperaturen i frysdisken. Alla dessa sensorer kan alltså strömförsörjas med hjälp av vår ljuscell.

I juni månad genomfördes en nyemission för att positionera sig som marknadsledande inom tryckta solceller och den gav 80 miljoner kronor.

AxSol – ett investeringsbolag för solenergi som ägs av Axel Johnson – blev då Epishines största enskilda aktieägare med en ägandedel på 20 procent.
-Det känns oerhört tillfredsställande att elektronikvärlden nu följer den utveckling vi förutspådde och att företag från hela världen tittar på lösningar för att undvika kostnader och problem i samband med batteribyte och samtidigt minska den negativa miljöpåverkan från engångsbatterier, sa Mattias Josephsson efter nyemissionen.

-Vi har ökat antalet anställda i en jämn takt. Det är väldigt viktigt att hitta rätt kompetens som också har rätt värderingar och mindset för att passa hos oss. För att trivas på Epishine så behöver man vara rätt prestigelös och kunna jobba med olika delar i verksamheten. Att vara bred i sin kompetens och flexibel, framhåller Anna.

Pandemin har gjort nykundsbearbetningen till en betydligt större utmaning och försenat byggandet av olika produkter. Men också inneburit nya arbetssätt och gett möjlighet att delta på fler digitala event.
-Vissa möten och event kommer vara nödvändiga att göra fysiskt, men det kommer säkerligen att fortsätta vara en hel del digitalt även efter pandemin.

Anna ser mycket positivt på Epishines framtid.
-Längre fram kommer vi även att ta våra tunna, flexibla och böjbara filmer utomhus och använda solenergin, berättar hon.

 

Epishine AB

Startade: 2016 i Linköping.
Produkt/bransch: Har tagit fram en solcell (eller ”ljuscell”) optimerad för att kunna strömförsörja elektriska apparater med hjälp av ljuset från befintliga lampor inomhus.
Antal anställda: Ett 30-tal.
Omsättning: Än så länge cirka en miljon kronor, men är i stark uppbyggnadsfas.

Ljus att skörda på olika platser

Svagt ljus
50 lux
~ 2 µW/cm²

Taklampa
200 lux
~ 8 µW/cm²

Kontor
500 lux
~ 20 µW/cm²

Mataffär
1 000 lux
~ 40 µW/cm²

 

Text: Joakim Löwing
Foto: Björn Lisinski

Tidigare publicerat i Affärsstaden #7 2021