You are currently viewing Envigo är experter på tillståndsprocesser
Envigo har fyra olika ben att stå på - det handlar om att utföra tillståndsprocesser för miljöfarlig verksamhet enligt framför allt Miljöbalkens 9 och 11 kapitel, förorenade områden, livscykelanalyser (hur produktionen av en viss produkt påverkar med sina koldioxidutsläpp) och hydro­geologiska utredningar (bland annat hur dagvattensystem ska dimensioneras). berättar Linnéa ­Andersson, som är vice VD och konsultchef. Foto: Björn Lisinski

Envigo är experter på tillståndsprocesser

Numera är det lika vanligt att hyra in nödvändig kompetens inom miljö som att lägga ut ekonomi på redovisningsbyråer eller anlita andra experter inom olika områden. Med sin expertis vad gäller att genomföra tillståndsprocesser har Envigo vuxit i rasande fart. Norrköpingsföretaget leds av makarna Kristian ­Eriksson och Linnéa Andersson – som ­spenderar både yrkesliv, ­träningsliv och vardagsliv med familjen tillsammans.

Kristian Eriksson startade bolaget 2009 tillsammans med två kollegor under namnet Enbio. Företaget bytte ganska snart namn till Envigo – till vilket inspiration hämtades från engelskans environment och vigorous, som betyder kraftfull.

Och det sistnämnda ordet är verkligen en passande beskrivning för utvecklingen – framför allt på senare år.

Med allt fler kunder runtom i hela Sverige i behov av miljötillstånd har Envigo vuxit rejält och också breddat sitt tjänsteutbud inom miljöområdet.

  Under perioden 2018 till 2023 har vi vuxit från bara några anställda till 17, som vi är i dag. Dessutom har omsättningen ökat de senaste två åren med dryga tre miljoner kronor per år, vilket gjort att prognosen för 2023 års omsättning spås landa på cirka 15,5 miljoner kronor. Vi har med andra ord expanderat snabbt, berättar Linnéa ­Andersson, som är vice VD och konsultchef.

Hon började arbeta på företaget 2013 och blev tillsammans med VD:n Kristian Eriksson året därpå. Nu har de varit ett par i tio år och gifta sedan sommaren 2023. Dessutom har de en dotter tillsammans (som är 16 ­månader) och blir föräldrar igen i vår.

– Både vänner och många andra personer säger att de inte skulle stå ut med att jobba med sin partner hela dagarna och undrar hur vi klarar av det. Men det har ärligt talat aldrig varit några problem. Vi älskar att umgås och tränar även ihop flera gånger i veckan. I dag är det mest löpning och gymträning på motionsnivå, men tidigare tävlade vi i swimrun som elitmotionärer tillsammans, ler Linnéa.

Hon ser det i stället som en stor styrka fullt av fördelar att även dela arbetslivet ihop.

  Att driva företag är en livsstil och då är det väldigt positivt att båda två är lika ­involverade och engagerade. Vi brinner verkligen för vårt företag och det är en förmån att kunna göra det här tillsammans. Det hade varit svårare om en av oss skulle ha haft ett helt annat yrke. Nu har vi en stor förståelse för varandra och det som behöver göras. Vi har även ett upplägg där vi delar varje vardag mellan jobb och att vara hemma med vår lilla dotter. Något som fungerar jättebra.

Linnéa är också stolt och glad över inriktningen på deras verksamhet, som ligger helt rätt i tiden.

  Medvetenheten om att all mänsklig verksamhet påverkar vår miljö har ökat ­kraftigt och har fått till följd att lagstiftning och regelverk med tiden skärpts för att minska följderna. Miljörelaterade frågor som företag tidigare hanterat och tagit hand om själva har i dag blivit en fråga för personal med miljö- och specialist­kompetens. Numera är det lika vanligt att hyra in nödvändig kompetens inom miljö som att lägga ut ekonomi på redovisningsbyråer eller anlita andra experter inom olika områden. Vi har kunskapen och kompetensen att hjälpa till.

Envigo har fyra olika ben att stå på.

  Det handlar om att utföra tillståndsprocesser för miljöfarlig verksamhet enligt framför allt Miljöbalkens 9 och 11 kapitel, förorenade områden, livscykelanalyser (hur produktionen av en viss produkt påverkar med sina koldioxidutsläpp) och hydro­geologiska utredningar (bland annat hur dagvattensystem ska dimensioneras).

En kundgrupp som har ökat mycket på senare år är solparksföretag.

  Att använda sig av solkraft via solcellspaneler har verkligen exploderat under framför allt de två senaste åren. Men även om det är en mycket positiv förnyelsebar energi påverkar uppsättningen av parkerna miljön på så sätt att stora ytor måste tas i anspråk och där krävs tillstånd hos Läns­styrelsen. Vi hjälper till med allting från start till mål. Det blir ofta möten med kommun, Länsstyrelsen och närboende.

– Men det kan också röra sig om ­exempelvis drift av bergtäkter för att ­företag ska kunna bryta och få fram konstruktions­material till Sveriges infrastruktur. Där krävs också ett miljötillstånd.

Trots att Envigo knappast saknar starka konkurrenter och är förhållandevis små på marknaden, har de alltså ändå lyckats växa mycket. 

  En fördel med att vi inte är så stora är att vi har korta och snabba beslutsvägar, samt klarar att vara väldigt flexibla och effektiva. En annan förklaring till framgångarna är vårt gedigna säljarbete som pågått sedan 2016. Då kom min pappa Jan-Olof Andersson in med sina kunskaper och kompetens inom sälj. Han är säljansvarig i vårt företag.

Huvudkontoret ligger i Norrköping. I Göteborg finns ett mindre kontor, som inom kort ska utökas från en till fyra anställda – och i Ljusdal håller ytterligare en medarbetare till.

  För två år sedan satte vi upp ett mål där vi inom tio år ska vara 70 anställda och ha en omsättning på 100 miljoner kronor per år. Det är det målet vi jobbar mot och det känns fullt realistiskt med tanke på hur vi har vuxit hittills och hur goda framtidsprognoserna är inom vår bransch, framhåller Linnéa Andersson. 

Det här är Envigo

Startade: 2009 i Norrköping.
Produkt/bransch: Utför framför allt tillståndsprocesser för miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalkens 9 och 11 kapitel.
Antal anställda: 17.
Omsättning: Cirka 15,5 miljoner kronor.

Text: Joakim Löwing
Foto: Björn Lisinski