You are currently viewing Energisnålt i vackra Valla Berså
Genom byggprojektet Valla Berså vid Malmslättsvägen i Linköping, har Lindstén Fastigheter haft möjlighet att ta fram alla de energisnåla möjligheter som är både tekniskt och ekonomiskt försvarbara i dag. Intresset för att hyra lägenheterna har varit stort. Foto Per Oddman.

Energisnålt i vackra Valla Berså

Till en början var Lindstén Fastigheter skeptiska till idén innan man vande sig vid tanken om en rund fastighet. Det traditionella hade varit att bygga ett L-hus till formen.
– Kommunen gissade att man kunde bygga en 30-40 lägenheter på tomten. Den runda formen har inneburit att vi har fått till 69 lägenheter, berättar Eva Lindstén, vd Lindstén Fastigheter.
Av alla lägenheterna så kommer 23 att bestå av företagslägenheter som hyrs ut genom Sky Hotel Apartments. Övriga 46 lägenheter har Lindstén Fastigheter redan hyrt ut med inflyttning januari och mars 2018.

Att bygga med rund form är trots allt dyrare och svårare. Huset är byggt med en stomme av korslimmat, massivt trä (KL-trä) producerade i Västerbotten.
– Kommunernas planavdelningar bör inte sätta en maxhöjd i meter utan i stället max antal våningar i detaljplaner om man ska kunna bygga i trä. Det beror på att bjälklagen då tar mer plats, säger Peter Lindstén, byggherre för Valla Berså.

Trä är ett resurseffektivt byggnadsmaterial som på senare tid fått en renässans och är inte dyrare än att bygga i betong. Att se till husets livscykelperspektiv är viktigt och då är produktionen av huset en viktig parameter. Trä är ett klimatsmart byggmaterial som binder koldioxid från atmosfären och dessutom inte kräver lika mycket energi vid tillverkningen och transport som betong.
– Att bo i ett trähus är en upplevelse. Det tar till sig och avger fukt, vilket i sig ger en energibesparing. Det är nu vetenskapligt bevisat att människor också mår bra av att bo i trähus. Vi tänker på miljön och energiprestanda, säger Peter Lindstén.

I Valla Berså är väggarna tjockare på grund av träkonstruktionen och mer isolering. Det minskar den uthyrningsbara ytan. För att täta väggarna har man istället för plastfolie, effektivt tejpat mellan varje byggelement. Genom att inte använda plastfolie kan trästommen ta upp och avge fukt.
Man har i största möjliga mån använt nationella material och lokala entreprenörer vid byggandet, till exempel fönsterbänkar och golv vid entréer i kalksten från Borghamn. Det som kommer långväga är fasaden av cederträ från Kanada. Å andra sidan håller den i 50-100 år utan underhåll vilket sparar resurser.
– I lägenheterna har vi medvetet valt material som står sig länge och är lätta att underhålla. Vi ser förvaltandet av Valla Berså på lång sikt, säger Eva Lindstén.
Isoleringsmaterialet i byggnaden är stenull som inte är så miljövänligt eftersom det går åt relativt mycket energi att tillverka. Detta är dock nödvändigt som garanterat brandskydd. Ytterväggarna är välisolerade med sina totala 55 cm. U-värdet på fasaderna är under 0,1 W/(m2·K) (watt per kvadratmeter och kelvin) På vinden har man 80 cm tjock isolering. Fönstren är 4-glas med ett U-värde på under 0,8 W/(m2·K)

På taket och på gavlarna av Valla Berså finns solceller och under mark finns en geoenergianläggning. Det är tio borrade hål à 230 m runt huset för geoenergi som med vatten genom kollektorslangar går upp till fläktrummen och förvärmer tilluften till lägenheterna. Alla ventilationskanaler är extra isolerade, ofta dubblat. Frånluften från köken återvinns även den med korsströmsväxlare vilket är ganska ovanligt. Tillsammans med förvärmningen från geoenergianläggningen erhålls 90-95 procentig värmeåtervinning.

Ingen tillskottsvärme behövs till ventilationssystemet förrän det blir under 20 grader minus utomhus. Huset är beräknat som ett passivhus. Det värms huvudsakligen upp av kroppsvärme, elektriska apparater, belysning och solinstrålning. Radiatorer finns men de beräknade att inte behövas i så stor utsträckning. Sommartid får man naturlig kyla genom geoenergianläggningen via det fem-åttagradiga vattnet som kommer från borrhålen. Geoenergisystemet är dimensionerat för att kunna klara hela värmebehovet. Sommartid kommer elöverskottet från solcellerna att driva en värmepump som producerar varmvatten till huset. Ventilationsaggregaten har energisnåla PM-motorer (Permanentmagneter) och de är väl dimensionerade så att drivenergin till aggregaten skall bli så låg som möjligt per kubikmeter ventilerad luft.
– Valla Berså erbjuder dessutom en miljöbilpool och utlåning av elcyklar till sina hyresgäster, avslutar Eva Lindstén.

 

TEXT: Per Oddman
FOTO: Per Oddman