You are currently viewing En trygghet för både anställda och kunder

En trygghet för både anställda och kunder

Så står det på diplomet med licensnummer 121112, som innehas av Colorama Weydes Färghus AB i Norrköping. Peter Larson, som arbetat i företaget sedan 1982 och ägt och drivit det sedan 2000, berättar att man inte kan söka om att bli rekommenderat företag, utan man måste, precis som det låter, bli rekommenderad. Ser allt bra ut får man R-stämpeln att använda i sin marknadsföring och ett diplom att sätta på väggen.
Sedan följer ett seminarium för att förankra R-licensen hos alla medarbetare. Det genomförs också periodiska mätningar hos samtliga medarbetare och chefer i företaget för att säkerställa att man lever som man lär.
– Men ett diplom på väggen betyder ingenting om man inte jobbar aktivt och långsiktigt med synliga värderingar, betonar Peter. Företagskulturen, kvaliteten och ärligheten; Det är sådant som avgör om man har affärer i framtiden. Vi som vill jobba ärligt och schysst måste särskilja oss mot de som kan tänka sig att tumma på sådana saker.

Att vara R-licensierad betyder att man framför allt följer lagar och regler. Att man sköter sig gentemot stat och samhälle och driver sin verksamhet enligt god affärssed. Men lika viktigt är att vara en schysst arbetsgivare med bra och trygga avtal, en gynnsam stämning och utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta mot mobbing och trakasserier och att de finns utrymme för konstruktiva samtal och diskussioner där alla kan känna sig delaktiga.
– Naturligtvis är inga företag befriade från spörsmål och ibland lite grus i maskineriet, säger Peter. Alla kan inte tycka lika och dra jämt hela tiden. Men det är när man är tyst, när man inte vågar säga sin mening som det är något fel. Och mår inte personalen bra så genomsyrar det hela verksamheten, vilket kan vara riktigt ödesdigert.

För det etiska arbetssättet handlar också om hur man behandlar sina kunder och samarbetspartners. Framför allt ska man förstås uppträda respektfullt och korrekt, se sina uppdragsgivare som delar av en gemenskap bestående av ömsesidiga intressen. Det betyder till exempel att inte komma med felaktiga, missvisande eller överdrivna påståenden. Att vara saklig och taktfull i kontakten med den som kanske inte har de kunskaper som du själv besitter, och att aldrig tala osanning.
– Samtidigt som en R-licensiering stärker vårt arbetssätt inifrån blir det också en kvalitetsstämpel utåt. Kunder ser att vi är rekommenderade av andra företagare och det skapar ett förtroende som vi naturligtvis måste förvalta på bästa sätt, säger Peter.

Som R-licensinnehavare ser Peter också den nytta man kan dra av varandra som nätverk. Oavsett bransch brottas man ofta med samma frågor och att diskutera tillsammans med någon som har en annan infallsvinkel på problemet kan leda till oväntade lösningar. Man träffas ofta ute på varandras företag, ser och lär och delar med sig av kunskap och erfarenheter.
– Dessutom försöker vi ju naturligtvis stötta varandra så mycket det går, säger Peter och berättar att det kan handla om att vara ett bollplank att testa idéer mot eller att konkret göra affärer med varandra. Eftersom vi vet hur de andra R-företagen jobbar så vill vi ju gynna dem i första hand. Vi vill ju mot samma mål, delar samma värdegrund. Och det är ju en trygghet för alla.

Ute i butiken ställer butikssäljarna fram träolja och kvastar på bästa exponeringsplats. Våren närmar sig, och trädgårdsprojekten pockar på uppmärksamhet. Peter berättar att man sedan hösten 2000 växt från 11 till 26 anställda och att personalstyrkan är det viktigaste han har.
– Att driva ett sådant här företag är ingen enmansshow, vi gör det tillsammans. Och mina medarbetare är fantastiska. Ärligt talat så är de nog de vassaste i sitt slag, i hela Sverige faktiskt. Dem vill jag vara rädd om och därför är det en självklarhet för mig att jobba enligt R-licensens policys, med rättvisa och ärlighet i alla led. Med trygghet och sunda värderingar. För allt handlar faktiskt inte bara om pengar – hjärtat ska också vara med!

 

TEXT: Mirjam Lindahl
FOTO: Mirjam Lindahl