You are currently viewing En spännande inblick i framtidens regionala näringsliv
Lokala NyföretagarCentrum kontor går samman. Verksamhetsansvarig, Nyföretagarcentrum Mellersta ÖstergötlandAnna Hjertstedt Leijon Foto: Björn Lisinski

En spännande inblick i framtidens regionala näringsliv

”Förutsättningar för nyföretagande i Östergötland 2030” är namnet på en unik framtidsrapport av länets lokala NyföretagarCentrum. Fokus ligger på hur digitaliseringen påverkar vårt samhälle och vardag.
– Rapporten ger en spännande inblick i framtidens regionala näringsliv. Inte minst om nyföretagandets förutsättningar, men också hur digitaliseringen förändrar samhället, menar VD:n Anna Hjertstedt Leijon.

Höstens välmatade rapport är den första i sitt slag som NyföretagarCentrum i Linköping och Mjölby har tagit fram. Den är baserad på intervjuer av ett antal tunga namn inom näringslivet och politiken i länet – för att sia om hur vårt företagande och samhälle kan utvecklas fram till år 2030.
– De företag som inte hänger med i förändringarna och då särskilt i relation till digitaliseringen kommer helt klart mötas av utmaningar, säger Anna Hjertstedt Leijon, VD för NyföretagarCentrum i Linköping, Åtvidaberg och Mjölby.

Frågorna som tas upp kan vara bland annat: Hur utvecklas e-handeln? Vad händer med vår matkonsumtion? Hur har vården digitaliserats? Hur förändras stadskärnorna? Vilka företag startas? Och hur hanterar vi digitaliseringens krav på mobilitet, snabbhet, logistik och miljö?

Arbetet uppskattades mycket av de intervjuade:
”Framtidsspaning för entreprenörer och företagare är en viktig del i de strategiska besluten och i den tid vi lever blir det ännu viktigare att kunna vara anpassningsbar och flexibel – då saker och ting förändras snabbare och snabbare”, framhöll affärsängeln Mattias Weinhandl.

Anna-Maria Jakobsson, VD för Sankt Kors hyllar NyföretagarCentrum som en värdefull samverkanspart och är oerhört viktig för företagarens utvecklingsresa:
”Som fastighetsägare bidrar vi med en del på den resan, därför är framtidens arbetsliv ständigt närvarande för oss och kräver att vi jobbar aktivt med omvärldsbevakning. Jag är imponerad över det initiativ som NyföretagarCentrum tagit, något som kommer vara till stor nytta för såväl det mindre som stora företaget”, sa hon.

Tanken var att ge ut den unika rapporten innan covid-19 slog till – men pandemin gjorde att man sköt på den.
Sedan allt börjat öppnas upp igen under det senaste halvåret har Anna Hjertstedt Leijon märkt av ett enormt tryck vad gäller intresset för att starta eget företag.
– Det har varit ett rasande tempo för oss på NyföretagarCentrum – framför allt i Linköping, vilket förstås är väldigt kul. Många har haft tid att reflektera över sin tillvaro på ett helt annat sätt under pandemin eller insett att de vill leva sitt liv på ett annat sätt. Och då kommit fram till att det är dags att gör en dröm verklig att starta sitt eget företag, säger hon.

Anna menar att sättet att se på entreprenörer i Sverige har ändrats mycket under åren.
– På 1980-talet var de flesta svenskars dröm att bli anställda på ett stort bolag som Volvo eller Ericsson. Kanske beroende på en kombination av trygghet, att ingå i ett stort team och inte sticka ut för mycket. Enligt en undersökning drömmer i dag cirka 70 procent av svenskarna att bli entreprenörer, ändå är det bara 0,6 procent av befolkningen som startar eget. Men det var siffror innan pandemin och de har definitivt potential att öka framöver.

Vilka trender i nyföretagandet var de ni intervjuade mest överens om inför 2030?
– Det som rör digitalisering och automation. Alla var övertygade om att digitaliseringen och e-handeln kommer att öka ännu mer och att det är enormt viktigt att företagen hänger med i utvecklingen. Digitaliserings- och automationstrender anses som en av megatrenderna som snabbt förändrar samhället. Idag handlar nyföretagandet mer om mjukvara/teknik än om produktion. Här måste nya företagare vara uppmärksamma och verkligen hänga med, annars är risken stor att inte överleva på marknaden.

Något som kom fram i rapporten är också att närhet till allt där vi bor prioriteras allt högre.
– Under pandemin då många har jobbat hemifrån har de upptäckt att det inte är så kul att tvingas åka i väg för att kunna köpa lunch. Vi vill även ha en mataffär, Apotek med mera nära vårt hem och det kommer bidra till fler, mindre stadskärnor. Ett levande samhälle med närhet till viktiga samhällsfunktioner.
Hon fortsätter:
– En lite rolig trend som ökar är den om hälsa och välmående – både vad gäller oss själva och våra husdjur. Där är vi beredda att spendera betydligt mer pengar än tidigare.

Sedan fanns olika punkter som drar åt olika håll – kan du nämna ett par av dessa?
– Det handlar nog inte så mycket om att diskussionen drog åt olika håll, utan att det i de flesta fall finns flera tänkbara framtidsscenarier. Utvecklingen kan ju ändras beroende på flera olika faktorer och i takt med annan utveckling som pågår. Framtiden är oviss. Men att prata om framtiden och att göra det tillsammans med andra skapar en bättre beredskap för att möta framtiden.
– En fråga som är het är den som gäller informella investerare för att få i gång startupbolag. Man vet inte riktigt hur dessa riskkapitalister/affärsänglar ska kunna hjälpa startups, det ses som en nödvändighet att de går in och stöttar.

I takt med att e-handeln expanderar finns även stora frågor kring hur allt ska levereras.
– Centrala delarna kommer att göra trafiken extremt tät med alla fordon som kör runt och delar ut olika former av paket. Rapporten visar på en framtid med fortsatt stor konsumtion på nätet och då uppstår problem i våra städer. Det krävs en omstrukturering av våra centrum, nya sätt att ta del av våra tjänster. Dessa kräver ökade investeringar i vår infrastruktur som kan lösa alla leveranser, samtidigt måste det finnas plats för människor att röra på sig i stadskärnor. Kanske måste vi öppna för luftburna leveranser, nya regelverk och spännande nya tjänster.

En stark fundering råder också kring vad vi stoppar i oss för mat.
– Samtidigt som fler lågpriskedjor med billigare mat från världens alla hörn etablerar sig pratas mycket om vikten av att äta lokalt, ekologiskt och klimatsmart. Marknaden har helt klart sett en ökning av lokalproducerat. Medvetenheten finns att vi inte kan fortsätta konsumera mat som vi gör idag – det är ohållbart och gör oss sjuka. Det finns många möjligheter för nya startups att ge oss en annan möjlighet till mer växtbaserad, näringsrik kost. Foodtech växer och många företag startas, en spännande utveckling för framtiden, säger Anna Hjertstedt Leijon.

Det här är NyföretagarCentrum

• Stiftelsen Svenska Jobs and Society / NyföretagarCentrum Sverige är moderorganisation för landets många NyföretagarCentrum och landets främsta organisation vad gäller nyföretagande. Genom verksamheten främjas entreprenörskap och start av nya livskraftiga företag i Sverige.
• Startade 1985 i Källinge, Blekinge, efter en engelsk förebild (Enterprise Agencies) för att motverka effekterna av industrinedläggning.
• I dag finns man i över 200 kommuner. Vart tionde företag i Sverige startas genom NyföretagarCentrum och mer än 250 000 företag har startats genom åren.
• Erbjuder både enskild rådgivning och olika seminarier riktade till de som står inför en företagsstart eller som nyligen har startat. Deras rådgivare är experter på företagande och är själva egna företagare.
• Har flera lokala kontor i Östergötland – som i Linköping, Norrköping, Mjölby, Motala, Åtvidaberg och Kinda/Ydre.

Text: Joakim Löwing
Foto: Björn Lisinski

Tidigare publicerat i Affärsstaden #10 2021