You are currently viewing Effektiv logistik i världsklass
Eva Rådeström berättar om vad som händer på Mjölbys dag under Vecka45.

Effektiv logistik i världsklass

Under Vecka45 arrangerar Mjölby ett seminarium om »Effektiv logistik i världsklass«. Hur valde ni det ämnet?
– Det var regionförbundet och Vecka45 som föreslog att den programpunkten skulle passa bra i Mjölby kommun, tack vare vårt geografiskt viktiga läge och för att vi har stora företag där logistiken är oerhört viktig. Vi är dock inte helt klara med programmet än, så jag vill reservera mig för ändringar, säger tillväxt- och näringslivschef Eva Rådeström.

Ni vill ge deltagarna »olika perspektiv till hur välkända internationella företag med utvecklande flöden och jättevolymer arbetar med logistik«. Det är den globala frågan. Hur valde ni frågeställningen?
– De stora kända företagen som verkar i vår kommun har mycket gott renommé när det gäller logistik och det är naturligtvis spännande att höra hur de arbetar inom detta område för att nå framgång.

Under förmiddagens program medverkar kommunstyrelsens ordförande Cecilia Wilhelmsson och ni avhandlar ämnen som: Runsven Ö&B, butiksförsörjning i en växande handelskedja. Standardisering, storskalighet, centralstyrning. Toyota Material Handling – reservdelar till hela världen? Vad kan man förvänta sig av de programpunkterna?
– Runsven växer och etablerar hela tiden nya ÖoB-affärer över hela landet. Hur klarar de sin logistik? Toyota Material Handling kommer att tala om optimal materialförsörjning i världsklass inom verkstadsindustrin och automation inom materialhantering. Det blir jätteintressant.

Ni fortsätter sedan på eftermiddagen med lokala föreläsare om försörjningslösningar för lokal mat. Varför den frågeställningen?
– Att vi har lokala föreläsare om mat beror på att det är en mycket betydelsefull bransch. Det finns många odlare och livsmedelsförädlare i kommunen, maten ligger alla varmt om hjärtat. Där måste också logistiken fungera så att vi kan utveckla den delen. Logistik är A och O för både små och stora företag.

Under eftermiddagens program om »Lokal mat, logistik och affärsmodeller« medverkar Peter Borring, ordförande för LRF Östergötland, och Marie-Louise Nydahl, kostchef i Mjölby kommun. Plus att lokala matproducenter finns på plats med information och försäljning av färska primörer.
– Vi kommer att ha fler deltagare, vi jobbar fortfarande med den delen av programmet.

Det är ett vitt och brett program som ni avhandlar.
– Nja, sett ur ett branschperspektiv är det det, men den gemensamma röda tråden är logistik. Vi pratar om vårt läge som en konkurrensfördel och även när vi vill locka folk att bo här. Vår vision säger 30 000 invånare, och då är det geografiska läget oerhört viktigt. Maten, den har vi pratat om i många år, och det här är ett sätt att utvidga nätverket. Men också att alla förstår att logistiken måste vi ta tag i och ha klar för att Mjölby ska utvecklas bättre. Det är ett brett program, men naturligt för dem som finns och verkar här.

Moderator under dagen är logistikspecialisten Per Lindahl. Vad kan du berätta om honom?
– Han är vår specialist inom logistik. Per är en kompetent konsult och ger input här i kommunen och hjälper oss med sitt breda nätverk. Honom har vi haft stor nytta av.

Hur viktigt är det för Mjölby att vara med och arrangera Vecka45?
– Ja, det är ett sätt för oss att synas, med tanke på vårt läge och våra duktiga företag. Och då är det inte bara de stora, utan vi har även små företag som är duktiga. Så det känns helt rätt för oss att vara med.

Du är tillväxt- och näringslivschef i Mjölby kommun. Vad lägger du mest arbetstid på?
– Det är ett brett spektrum av olika områden. Politikerna beslutar vilka mål vi tjänstemän ska arbeta för att uppnå och det sätter den strategiska agendan. Min vardag innebär bland annat möten med företagare, olika organisationer och andra kommuner. Vi arrangerar eller deltar i olika evenemang och arbetar för att näringlivsklimatet ska vara så bra som möjligt i kommunen. Det är fullt upp.

Hur ser framtiden ut för Mjölby?
– Den är väldigt ljus. Vi har under många år arbetat strategiskt med vår vision. Vi ska bli 30 000 invånare. Vi ska ha företag i världsklass, men vi har både det stora och det lilla. Det hjälper oss. Vi har mycket förfrågningar om nya företagsetableringar, men vi har också företag som vill bygga ut i kommunen. Det känns jättebra. Vi har idag en arbetslöshet som är lägre än både regionens och rikssnittet. Vi säljer alla villatomter som vi får fram och nu börjar snart det kommunala Bostadsbolaget att bygga nya lägenheter, de ska vara klara 2017. Det går bra för Mjölby och företagen. Det är otroligt många som vill mycket i kommunen. Det är vi som jobbar i kommunen, det är företag, invånare och föreningar.

TEXT: Daniel Atterbom

Tidigare publicerad i Affärsstaden #5 2015.