You are currently viewing Dubbelt så roligt

Dubbelt så roligt

Prodelox jobbar med produktutveckling åt både små och stora företag. Men hur går det egentligen till? Johannes börjar från början:

– Ofta startar samarbetet med att det kommer någon hit med en bra idé om en fysisk produkt som de vill utveckla. Det kan vara en vardagsgrej, det kan vara en konsumentprodukt, det kan vara en avancerad forskningsbaserad produkt, det kan vara någonting som kanske riktar sig till industri eller vård. Den gemensamma nämnaren är att det är någon slags resa vi gör tillsammans med vår uppdragsgivare; från en idé eller vision till en säljbar kommersiell produkt i slutändan.

Prodelox har sina kunder utspridda i alla delar av Sverige, men har även kunder i andra länder. De jobbar med följande kompetenser inom företaget: mekanik, elektronik, idé-framtagning, industridesign. De gör beräkningar och simuleringar, utför tester, tar fram prototyper och projektleder hela processen. 

– Vi verkar i hela kedjan från idé till säljbar produkt. Sen finns det kunder som bara har behov av någon del i den här kedjan och då ställer vi upp med det såklart. Men ofta är det hela vägen.

De startade 2007 och då var det med tanken att de ville skapa sig själva en arbetsplats där det var roligt att jobba.

– Både roligt för oss själva och våra anställda. Vi har skapat en väldigt kollektiv arbetsplats, där vår grundtanke är att vi jobbar tillsammans och förstärker varandras förmågor. Sedan föll det sig naturligt att jobba med produktutveckling för det var den bakgrunden vi hade. Produktutveckling är någonting som vi finner både kreativt och meningsfullt.

Sen måste det naturligtvis verksamheten vara seriös och lönsam. Man kan inte bara göra det man tycker är roligt varje dag. Men jag tror man ska göra projekt med glädje. Det kommer ut bra resultat om de som jobbar har roligt medan de gör det, och sen är det även roligt för kunderna att vara med på resan.

Prodelox jobbar alltid i projektform, kunden beskriver vad de vill ha hjälp med, och så läggs det upp ett projekt. De har projektledare som håller i processen och sköter kontakten med kunden. Ofta blir det ett nära samarbete med kunderna.

– Kunderna kommer hit och vi visar prototyper och skisser, och man diskuterar tillsammans och väljer väg. Så det är verkligen som en resa man gör tillsammans. Vi har vanligtvis kontakt med kunderna under lång tid. Kanske från det att de har kläckt sin idé men inte har förmåga eller möjlighet att sätta igång projekten än. Om det senare har blivit ett projekt som genomförts, så blir det en process därefter där kunden får ut sin produkt på marknaden. De får reaktioner från kunderna och man vill kanske göra förbättringar. Ibland så funkar allt precis som tänkt från början, men då är vi hur som helst med i utvecklingen och följer hur det går för kunden när deras produkt kommer ut på marknaden.

Tyvärr så är mycket av det Prodelox gör hemligt. Det som görs just nu kan Johannes inte berätta någonting om.

– Våra kunder har inte än kommit ut på marknaden med sina produkter, och de vill ju vara först med att presentera dem. Det kan också vara patentfrågor som gör att man inte vill berätta förrän man har sökt patent på sina olika lösningar.

CinsideCPR4
Cinside är ett Linköpingsföretag som utvecklar radarsystem. Prodelox hjälpte till att ta fram CPR4 som är speciellt utformad för att vara ett lättanvänt och ergonomiskt handhållet instrument för att upptäcka människor bakom väggar.

Men det finns några produkter som Johannes får visa och berätta om, en av den är CPR4 från Cinside.

– Två radarforskare har startat det här bolaget. Man lägger apparaten mot en vägg, och så får man veta om det finns någon i rummet bredvid. Det är en radar här i som uppfattar kroppsrörelser. Sen har vi även hjälpt till att göra höljet, som ska vara tätt och stöttåligt samt se bra ut. Produktens ansikte utåt blir ju den design som vi gör, så det är viktigt att få till det bra.

En annan produkt kommer från företaget Chargestorm – som utvecklar och säljer elbilsladdare.

– Det här var deras första produkt, som vi var med på i ett väldigt tidigt stadie och gjorde designen. Tillsammans med Chargestorm fyllde vi den med tekniskt innehåll och tog fram de första prototyperna.  De började sälja den och det har gått väldigt bra för dem. Idag säljer de massor med elbilsladdare i olika modeller. Det är verkligen en spännande resa som vi har fått göra tillsammans med dem, även gällande andra produkter. Man blir partner till sina kunder när man börjar jobba med sådana småföretag i tidiga faser.

Mycket av det Prodelox gör handlar ju också om, att med hjälp av prototyper eller fina bilder visualisera kundernas produkter – innan de finns.

– Ofta är det viktigt för våra kunder att kunna visa dem för sina kunder eller investerare som ska satsa pengar på bolaget. Det tycker jag är lite av en trend. Det har gått mer åt visuella hållet – det är viktigt att kunna visa sin idé, , trots att man inte har löst alla frågeställningar om hur den ska realiseras.

För Prodelox är den långsiktiga tanken att utveckla och förfina det som de gör, och det sätt de gör det på, och kanske hitta kunder inom ett större geografiskt område.

– Det gör inget om kunderna är utomlands. Vi har en del kunder utanför Sverige – i Norge, Finland, Italien. Vi siktar mot tillväxt i framtiden. Vi vill öka omsättningen för varje år som går, inte dramatiskt, men ändå att det går åt det hållet. 

Sen så kan jag tänka mig att vi på några års sikt är dubbelt så många som nu, avslutar Johannes.

Då borde Prodelox få dubbelt så roligt på jobbet, tänker Affärsstadens utsände.

TEXT: Björn Lisinski

FOTO: Björn Lisinski

Tidigare publicerat i Affärsstaden 2 – 2017