You are currently viewing Det moderna kontoret

Det moderna kontoret

Låt oss leka med tanken att vi ska inreda ett kontor om 60 kvm. Här bör man först och främst fundera på hur kontoret ska användas och vilken inredning som bäst stödjer verksamheten. Ska det vara ett cellkontor, öppet landskap eller aktivitetsbaserat? Det senare innebär att vi vill ha så lite statiskt stillasittande som möjligt. I det aktivitetsbaserade kontoret på 60 kvm finns det tre zoner för att uppfylla de olika behov en arbetsdag kan innehålla.

  • Aktiv zon – Öppen mötesplats / Projektyta
  • Mellan zon – Arbetsplats
  • Loungeyta.

I det här exemplet har man skapat en attraktiv arbetsplats med möjligheter för kreativa möten, fokuserat arbete och interna möten. Utifrån dagens fokus väljer man själv vilken typ av arbetsplats som passar bäst för stunden. Valfriheten skapar en utvecklande och inspirerande arbetsmiljö. Varje skrivbord är givetvis försett med höj- & sänkbart benstativ, vilket ger dig valmöjligheten att stå upp när du arbetar.
Ljud och ljus är något som ständigt finns i vår tillvaro. På ett kontor är den akustiska utformningen en viktigt del för hur ljudet påverkar oss. Om vi bli utsatta för mycket ljud och fel ljus blir vi trötta och stressade, vilket påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. Trenden med öppna, stora ytor och glaspartier skapar behov av kreativa lösningar. Det är viktigt att använda produkter som ger en bra ljud- och ljusmiljö för att på bästa sätt skapa en trivsam atmosfär där personalen kan arbeta fokuserat och kreativt. Här har man tagit hänsyn till detta genom att arbetsplatserna har en ljudabsorberande golvskärm och en nedpendlad takabsorbent med belysning, allt för att skapa avskildhet och god akustik.

Vad gäller arbetsplatsbelysningen som finns på skrivbordet så har den ett flertalet inställningar för att täcka hela bredden av det naturliga ljusspektrat. Det går att ställa in en 24-timmars belysningssekvens som automatiskt varierar färg och ljusintensitet och därmed simulerar den naturliga ljusförändringen som sker under dagen. Ändring av ljustemperaturen under dagen ökar vårt välbefinnande och förbättrar vår prestation. Eftersom alla människor har sin egen personliga rytm, är det viktigt att belysningen anpassas till den. Arbetsplatsbelysning är därför mycket effektiva system för att tillhandahålla biologiskt effektiv belysning.

Vid loungeytan finns nedpendlade ljudabsorbenter med belysning och även en vägghängd akustiktavla. Produkter som är estetiskt tilltalande och som ger rummet en behaglig ljud- och ljusnivå.

I det här exemplet finns det många olika typer av akustiska produkter för att skapa en optimal ljudmiljö. Både tak, vägg och golvstående ljudabsorbenter är bra komplement till övrig inredning. Alla textila material fungerar ljudabsorberande. Den mjuka mattan och den tunna gardinen ger inte bara rummet en bättre akustik utan skapar även ett estetiskt spel.

 

TEXT: Peter Nordlander