Det började som Vecka 45…
Att få vara med och se innovatörer lyckas – det är det allra bästa, säger Johan Lilliecreutz, VD på LiU Holding. Foto: Mirjam Lindahl

Det började som Vecka 45…

Ur en önskan att bli bättre på att synliggöra och ta tillvara på innovations- och entreprenörsidéer i regionen tog LiU Holding för tio år sedan initiativ till ett förbättrat innovationssystem där de själva, företagsinkubatorn LEAD, Almi, Regionförbundet Östsam och Länsstyrelsen var några av de drivande aktörerna.
– Med ambitionen att lära känna varandra och våra olika verksamheter bättre, visa upp oss och det stöd vi har att erbjuda forskare, studenter och det regionala näringslivet samt sätta Östergötland på kartan som en region i utveckling där det finns spännande utmaningar, skapade vi en plattform med event som vi kallade Vecka 45, berättar Johan Lilliecreutz VD på LiU Holding och ansvarig för eventet under åren 2012-2015.

Tanken att som en hel och obruten kedja följa entreprenörer och nyföretagare från idé till verksamhet var den drivande visionen.
– Om varje instans bara sköter sitt blir det svårt att orka med. Det är tillsammans vi blir uthålliga och kan ha långsiktiga ambitioner. Vi är ett lag, där alla har en del i resan, men ingen är med under hela. Därför är det viktigt att veta till vem man ska lämna över, och när. Vecka 45 ökade överhörningen mellan oss aktörer och gjorde innovationssystemet effektivare och bättre. Samtidigt blev det en årlig energi-boost för oss som arbetade med veckan. Något att leva på till nästa gång.

Med Almedalen som förebild var ambitionen att under en vecka ”tända östgötalampan” och sätta fokus på Östergötland som en expansiv plats där innovation och utveckling, i många fall sprungna ur forskning vid Linköpings universitet, lyftes fram.
– Sverige är faktiskt bra mycket större än Stockholm, ler Johan. Hela Sverige ska leva- och vi har mycket att erbjuda.

Vecka 45 blev snabbt en uppskattad tradition bland innovatörer och entreprenörer och 2014 fick Susanne Pettersson, som då höll ihop allt det praktiska kring veckan, ta emot Årets Diamantpris av branschorganisationen SNITTS. Veckan besöktes sedan av generaldirektörer från Tillväxtverket och Vinnova och politiker från östgötabänken som ville ta del av, och föra vidare, Östergötlands goda exempel.
– Det var förstås en fin bekräftelse på att vi gjorde något bra, men den största behållningen är ändå de gånger jag fått höra gräsrotsexemplen, där någon berättar sin story om hur man lyckats – inte sällan med hjälp av det stöd vi kunnat ge. Då blir man extra stolt att få ha varit en del i resan och det som gör att bolag stannar kvar och skapar arbetstillfällen här i Östergötland.

Innovation, entreprenörskap och företagaranda har från början varit ord som genomsyrat såväl veckans alla olika event som äger rum runt om i Östergötlands kommuner som den stora gemensamma innovationsdagen som arrangeras i slutet av veckan, i Linköping eller Norrköping, som står värd vartannat år.
– Företagare är ofta människor som vill träffas, säger Johan och fortsätter berätta att från början hade innovationsdagen inslag av både middag och mingel. Lite som en höstfest där man fick träffas, byta erfarenheter, inspirera och inspireras. En mötesplats helt enkelt. Och det är en vision som varit drivande under åren. Här ska blivande entreprenörer, aktiva företagare och de som bara är nyfikna på innovation och utveckling kunna mötas, bolla idéer och dela tankar. Han menar att veckan förutom det också fyller en viktig funktion genom att man inte bara träffas branschvis, i egna kluster och investeringsområden. Vissa frågor flyter över gränserna och angår många olika verksamheter och det är viktigt att tillsammans lyfta upp och uppmärksamma nya möjligheter till samarbete.

Vecka 45 finansierades under de fem första åren främst med medel från Vinnova, och när de pengarna tog slut var det dags att ta en diskussion om veckans framtid.
– Östsam hade då blivit Region Östergötland och det som växt fram under de här första åren var kanske nu mer lämpat att ägas och administreras av regionen, säger Johan. Besöksantalet hade gått från några hundra till flera tusen och mängden event hade utökats från fem, sex stycken till uppåt 60 och dessutom växt till att omfatta hela länet.

Han berättar att det förstås var med blandade känslor projektet lämnades över. Veckan var ju lite som en baby han sett födas och växa upp. Var det dags att säga hej då? Eller ”bara” lämna över till nya fosterföräldrar?
– Att inte vara huvudman med ändå delaktig var ett bra alternativ för mig. LiU Holding är fortfarande aktivt engagerade och eftersom vi investerat ett antal år i projektet har vi förstås mycket erfarenheter och kunskap. Samtidigt behövdes nya idéer och nya grepp för att utveckla bebisen till att bli en ännu starkare aktör som kunde fortsätta attrahera och locka.
Det började alltså som Vecka 45… Och det fortsatte som East Sweden Innovation week – Nu på gång för tionde året i rad.

Text och foto: Mirjam Lindahl