You are currently viewing Det bästa från två världar

Det bästa från två världar

Genom fjolårets fusion mellan ÅF och Pöyry skapades ett ledande europeiskt ingenjörs- och designföretag. Det nya varumärket AFRY har numera 17 000 medarbetare i 50 länder – med tjänster som verkligen ligger i tiden.
– Med de globala utmaningar vi står inför – sett till klimat och miljö – väljer vi att förstärka vårt fokus på hållbarhet ytterligare, säger Jonny Stridh, Vice President Process Industries Sweden.

Historian sträcker sig långt tillbaka i tiden – ÅF AB (Aktiebolaget Ångpanneföreningen) grundades redan 1895 och Pöyry 1958 (startade i Finland då och i Sverige 1962). ÅF med lång erfarenhet inom fyra viktiga teknologiska revolutioner – ångkraft, elektricitet, kärnkraft och digitalisering. Och Pöyry – en stark och erfaren aktör inom processindustri. Den 22 februari 2019 gick de samman som ett bolag, ÅF Pöyry AB, en fusion som skapade ett ledande europeiskt ingenjörs- och designmärke. Senare under året, den 25 november, enades de under ett nytt varumärke – AFRY.

AFRY:s fem divisioner i dag – Process Industries, Infrastructure, Industrial & Digital Solutions, Energy och Management Consulting – erbjuder tjänster inom teknik, design och rådgivning inom tre huvudsakliga sektorer: industri, infrastruktur och energi.

Du var ju tidigare VD för Pöyry Sweden AB. Hur har det fungerat att slå ihop sig med en stark konkurrent?
– Sammanslagningen och integrationen har gått över förväntan. Det är bara positiva tongångar då vi kompletterar varandra så pass bra och fått en ännu större internationell spridning. Vi är stolta över respektive historia och ser fram emot vår fortsatta resa tillsammans som ett bolag under namnet AFRY, berättar Jonny Stridh.

Hur ser konkurrenssituationen ut för AFRY i dag?
– Klart att det finns starka konkurrenter, men det är olika inom olika sektioner. Vår styrka är vår bredd och spetskompetens inom många områden som gör att vi kan erbjuda i stort sett allt inom tekniska konsulttjänster. Det gör att vi kan åta oss allt från mindre uppdrag till stora komplexa projekt – både lokalt och globalt.
Vilka är de största förklaringarna till framgångarna?
– En viktig faktor är att våra tjänster verkligen ligger i tiden. Våra kunder står inför nya och växande krav på hållbarhet, förändrade energimarknader, smarta städer och nya transportsätt. Globala trender och utmaningar som urbanisering, digitalisering och klimatförändringar påverkar i hög grad hur vi kommer att leva och bo i framtiden. Vi arbetar mycket med klimat, miljö och smarta städer.
Han fortsätter:
– Bioekonomi är något vi är ledande inom. Där har vi i Sverige en väldigt lång historia inom skogsindustrin, där trädet är basen. Vi är drivande för att utveckla nya produkter och lösningar från bioråvaran – där vi är med och utvecklar processer tillsammans med våra kunder. Bland annat biodrivmedel och textilier som ersätter bomull.

Skiftet mot ett mer hållbart samhälle kan inte vänta – det gäller att agera nu.
– Därför har vi valt att inleda ett långsiktigt samarbete med stiftelsen Gapminder för att kartlägga okunskap inom ett antal områden – däribland klimat, hållbarhet och energi. Målet med samarbetet är att med trovärdighet öka allmänbildningen kring de stora samhällsfrågorna i vår tid.
AFRY:s konkreta arbete kring hållbarhet tror Jonny även kan ligga till grund för att bolaget årligen placerat sig i toppen vid unga ingenjörers val av arbetsgivare.
– Vi har i många år placerat oss mycket bra i de undersökningar som görs. 2019 kom vi tvåa och trea på årets rankinglistor bland unga ingenjörer, som presenteras av Universum och knep dessutom benämningen branschbäst. Unga människor i dag vill göra skillnad, det är frågor de får göra hos oss, säger Jonny. AFRY:s moderna kultur med stort fokus på företags värderingar och ledarskap sammantaget gör företaget till en attraktiv arbetsgivare.

Något som också är väldigt betydelsefullt för AFRY är mångfald.
– Könsfördelningen är 40 procent kvinnor i vår koncernledning och målsättningen är 30 procent på alla nivåer, den ligger i dag på 26 procent. Vi har flera satsningar för att få in fler kvinnliga ingenjörer. Exempelvis Introduce a Girl to Engineering Day, praktikplatser genom Tekniksprånget och vår VD Jonas Gustavsson har ett advisory board bestående av fyra kvinnliga ingenjörsstudenter.
Han fortsätter:
– Vi jobbar med mångfald inom flera områden – som satsningen New Immigrated Engineers. Den syftar till att anställa nyanlända och utrikesfödda ingenjörer. I dagsläget har fler än 180 personer anställts genom den satsningen.
Vilka är framtidsutsikterna för er?
– Vi ser ljust på framtiden, vi har i dag väldigt goda möjligheter att skapa innovativa och långsiktiga lösningar för våra kunder. I och med samgåendet har vi skapat större förutsättningar att bidra till våra kunders utveckling, säger Jonny Stridh.

Det här är AFRY

Startade: 2019 efter en sammanslagning mellan ÅF AB (Aktiebolaget Ångpanneföreningen) som grundades 1895 och Pöyry AB 1958.
Produkt/bransch: Ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning – som hjälper sina kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. De har 17 000 experter inom områdena industri, infrastruktur och energi – som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.
Antal anställda: Cirka 17 000 med kontor i 50 länder och projekt i 100 länder.
Omsättning: Cirka 20 miljarder kronor.

 

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: Björn Lisinski