You are currently viewing Den tjugonde mars var den Internationella glädjedagen

Den tjugonde mars var den Internationella glädjedagen

FN instiftade Internationella glädjedagen redan 2012, med syfte att skapa medvetenhet om vad som får oss lyckliga. Det är både en fristående del i FN:s arbete men också integrerat i agenda 2030 där tre av målen, att utrota fattigdomen, öka jämställdheten och skydda planeten tillsammans bidrar till ökat välmående och lycka.
Att vara lycklig handlar om att vara tillfreds. Att känna att man har inflytande och kan påverka sin egen situation. Att de man har runt omkring sig också är lyckliga. Och att det ska fortsätta vara så.
”Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions”. säger Dalai Lama och syftar på att lyckan inte är något färdigt man kan kopiera. Det som gör en människa lycklig behöver nödvändigtvis inte vara det som skapar glädje hos en annan. Forskningen visar med stor tydlighet att det inte handlar om prylar, status, framgång eller pengar, utan att lyckan skapar man själv utifrån sina egna förutsättningar.

Kristina Boström driver Profecta Utveckling och Företagscoaching, och arbetar inom området positiv psykologi med inriktning på kognitiv neurovetenskap. Vi ses en iskall dag över en kopp te för att prata om hur man kan påverka sin egen- och andras lycka.
I vår del av världen tillbringar vi mer än en tredjedel av vårt arbetsaktiva liv i jobbrelaterade sysslor och följaktligen är vår arbetsplats en av de största faktorerna i hur vi upplever vår vardag. Här menar Kristina att arbetsgivarna har ett stort ansvar.
– Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för vårt välmående, och påverkar inte bara vår förmåga att göra ett bra jobb. Det handlar det ju också om att sjukskrivningar och psykisk ohälsa i slutänden drabbar både företag och staten, säger hon.

Men samtidigt har alla ansvar för sin egen lycka. Man kan inte gå omkring och vänta på att någon annan ska fixa den, eller att den helt plötsligt bara landar i ens knä.
– Man kan visserligen inte tvinga fram lycka. Inte köpa den eller sno den från någon annan, säger Kristina. Men att vara lycklig är till stor del ett val. Och man kan faktiskt lura till sig den!
Hon berättar om de spegelneuroner som aktiverar intryck i hjärnan. De som gör att man utan att man tänker på det bemöter ett leende med ett leende och en sur min med en sur min.
– Hjärnan är inte så smart alla gånger! skrattar hon. Om man sätter in en penna i munnen så att mungiporna tvingas uppåt känner hjärnan av det och tolkar det som att man är glad! Tittar man sig dessutom i spegeln när man gör det ser man hur fånig man ser ut, och så blir fejkleendet helt plötsligt äkta!
Det handlar alltså om att programmera sin hjärna att uppmärksamma det bra och roliga. Definiera vad som ger energi och se till att ägna sig mer åt just det.

Forskningen är entydig i sina resultat. Lyckan kommer inte med materiella ting. Har man vad man behöver blir man inte lyckligare med ett överflöd. Det som genererar äkta lycka handlar i många fall om interaktion med andra människor. På websidan Action for happiness listar man tio nycklar till lycka: Giving, Relating, Exercising, Awareness, Tying out, Direction, Resilience, Emotions, Acceptance och Meaning bildar med sina begynnelsebokstäver orden GREAT DREAM och handlar bland annat om att dela med sig, ta hand om sin kropp, våga prova nya saker, ha mål att se fram emot och att vara en del av ett större sammanhang. Här finns också tips och idéer på saker man kan göra för att förändra sitt eget synsätt- och i förlängningen andras.

Enligt en nyligen framlagd rapport har endast sju % av jordens befolkning totalt välbefinnande. Det är en otroligt låg siffra. Kanske kan du, för att fira Internationella Glädjedagen, just den 20 mars börja göra något enda litet som genererar lycka till någon i din omgivning? Något som kanske sen kan bli en vana.
Kristina menar att det finns så mycket man kan göra, som inte behöver kosta något. Ett leende, några uppmuntrande ord om kollegans nya fina kjol, en rolig bild på lunchrummets anslagstavla eller ett enkelt ”tack”. Saker som skapar en positiv spiral.
– Förresten, säger hon. Det finns faktiskt en sak som skapar lycka och som man behöver betala för: Det är att gå ut och fika tillsammans med en vän!

Tillsammans med tre andra företagare inom välbefinnande och hälsa planerar Kristina just nu ett antal event som ska gå av stapeln den 20 mars. Hon uppmanar till att besöka facebookgruppen World happiness day Östergötland och använda hashtaggen #WHDOST för att få tips om vad som händer och för att dela med sig av egna idéer. Kanske kan just du skicka en utmaning till kompisens arbetsplats, till bokklubbens medlemmar eller skapa en happening i dina sociala nätverk?
– Lycka är som med blomfrön, ler Kristina. Sår du ett får du 500 tillbaka. Så låt oss hjälpas åt att plantera glädjeblomster som kan spridas- för mänsklighetens skull!

 

TEXT: Mirjam Lindahl
FOTO: Mirjam Lindahl