You are currently viewing De nominerade till ”Årets företagare”

De nominerade till ”Årets företagare”

Snart är det äntligen dags för årets happening: Företagargalan i Norrköping, som kommer äga rum i Värmekyrkan i slutet på april. Tillställningen anordnas i av Företagarna Norrköping och det blir tredje gången som Företagargalan går av stapeln i fysisk form. Det blir en riktig fest med företagaren i fokus och redan i dag kan vi avslöja de tre som är nominerade till ”Årets företagare”

 I slutet av april går Företagargalan i Norrköping av stapeln. För att uppmärksamma några av Norrköpings företagare lite extra kommer det även delas ut några prestigefyllda priser, i olika kategorier. Men det största och mest omtalade kategorien är ”Årets företagare”
– Den största happeningen under kvällen är de priser som delas ut. Det är tre stycken som nomineras till premiumpriset: Årets företagare. Av dem tre kommer en att koras under kvällen, säger Alex Nejdemo som är vice ordförande i Företagarna Norrköpings styrelse.

De nominerade till ”Årets företagare 2022”:

iDoc

”Av och för vårdpersonal” – Gör vården mer tillgänglig

iDoc grundades 2013 av Erik Lind som började med hyra ut sig själv som läkare. ”Av och för vårdpersonal” är en grundpelare i verksamheten, som vuxit sig från att ha hyrt ut sig själv, sin bror, far och syster till att idag vara över 100 personer i företaget både internt och med uthyrd vårdpersonal, företagshälsovård, vaccinationscentraler mm. Utöver detta så ingår även Hierta vårdcentral i koncernen med ytterligare cirka 50 anställda. Med en vision om att göra vården ännu mer tillgänglig och att samtidigt skapa en arbetsplats där varje medarbetare får komma till sin rätt, ligger iDoc i framkant, inte minst när det kommer till uppfylla behoven inom sin sektor.

 

Econova

Ett gemensamt driv – ”Tillit, Hållbarhet och Mod”

Econova är ett anrikt familjeföretag som möjliggör skapandet av en grön vardag och en hållbar utveckling för sina kunder, samarbetspartner och sin egen organisation sedan starten 1959. Man har gjort en lyckad generationsväxling som nu drivit företaget framåt. Econovas affärsutveckling bottnar i idén att återvinna och cirkulera organiska material och driva denna utveckling framåt i branschen. Ett tydligt kundfokus med ständig affärsutveckling har under åren skapat en rad nya affärsidéer och verksamheter som gett företaget ett stadigt fäste bland annat på den nordiska trädgårdsmarknaden. Vi hittar välkända varumärken i hos de största återförsäljarna. Econova omsätter idag cirka 500 MSEK och är cirka 140 anställda i koncernen. För företagarna så är värdegrunder och ett gemensamt driv, en nyckelfaktor och Econovas värderingar ”Tillit, Hållbarhet och Mod” gör det kul för alla anställda att gå till jobbet. 

 

Björnsnäs Gård-Troab

”Ett företag på 1500 hektar utan tak” 

Gabrielle och Henning Trozelli driver tillsammans Björnsnäs Gård genom Troab. Björnsnäs-Troab är en anrik verksamhet inom livsmedelsproduktion som snart är inne på sin åttonde generation företagare. Sedan paret tog över verksamheten 2011 har företaget fyrdubblat sin omsättning och gått från minusresultat till mycket god lönsamhet, i en bransch under hård press och tuffa villkor. Genom att kombinera tradition och förnyelse i långsiktiga, klimatsmarta investeringar som till exempel egen solkraft, som står för ca 60% av företagets förbrukning, har de utvecklat sitt lantbruks livsmedelsproduktion och bidrar idag till cirka 100 arbetstillfällen i flera led kopplat till verksamheten och en utveckling av branschen. Deras verksamhet kan idag på egen hand ge mat till 45 000 människor per år, vilket är ungefär en tredjedel av Norrköpings befolkning.

Gabrielle och Henning Trozelli har de senaste åren belyst vårt behov av lokalproducerad mat och stabil svensk livsmedelsproduktion i en orolig tid, och på detta vis, på ett förtjänstfullt vis, lyft fram både företagares villkor och lantbrukens viktiga roll och positiva bidrag till ett robust och framtidssäkert samhälle. Genom Björnsnäs Gård-Troab visas att gediget företagande med långa horisonter lönar sig, och det inspirerar till fler samhällsviktiga företagare.

 

 

Det blir en spännande kväll. Vi ses väl på galan?

Tidigare publicerat i Affärsstaden #4 2022