You are currently viewing De borrar för framtidens krav

De borrar för framtidens krav

När Davids Johanssons föräldrar startade företaget 1979 fanns inte geoenergi. Verksamheten bestod då först och främst av brunnsborrning. Och det har företaget valt att hålla fast vid. David Johansson som är företagets nuvarande vd berättar:
– Det är inte vårt största ben idag, med det är ett område som vi värnar väldigt mycket om, och vi har en förhållandevis god marknadsandel inom det segmentet.

Idag expanderar familjeföretaget på tre fronter samtidigt – geoenergi, vatten och entreprenadborrning. Under förra året, 2017, borrade man rekordmånga vattenbrunnar och inledde även grundläggningen vid Slussen i Stockholm. Förutom detta anlitades FBB för att bygga E.ON:s allra första geoenergianläggningar.
Vad är då geoenergi för något?
Geoenergi är ett samlingsnamn, för jord-, berg- och sjövärme. Det är helt enkelt lagrad solenergi som tas ur marken. Det som används mest idag är bergvärme. Men både jord- och sjövärme förekommer. Geoenergi är ett bättre begrepp än bergvärme, eftersom det handlar om energi och inte bara värme.
David berättar hur det går till:
– Man borrar ett hål på exempelvis 150 meter ner i marken. Där nere är temperaturen ungefär åtta-nio grader. Man kopplar sedan ett ledningssystem i hålet, en kollektor. Man låter en kall vätska gå ner i marken för att värmas upp av borrhålets värme, vända upp igen och sen utvinner man energi där ifrån. Det sker ett energiutbyte som värmepumpen förädlar och tar vara på. Man kan också med fördel tillgodose sig kyla, på sommaren då det är varmt ovan jord.

Det är geoenergi som är det området som växer allra mest för FBB, just nu. Mängden energi som utvinns från berget, är definierad som förnybar, så det ligger väldigt bra i tiden, speciellt med alla miljömål som man vill uppfylla. Geoenergi ligger på tredje plats i Sverige, efter vattenkraft och biobränsle, vad det gäller förnybar energi.

Hur påverkar det er att ha sätet i Finspång?
– Vi tycker att vi har en riktigt bra geografisk position i Finspång med närhet till bra infrastruktur. Bra vägnät, närhet till järnväg, hamn och flyg via Norrköping. En bra plats för både tillverkande industrier och företag som är verksamma inom transport och anläggningsbranschen. Vårt verksamhetsområde gällande privatpersoner ligger i en radie om tolv mil. Så härifrån når vi många invånare. Vi kan med lätthet transportera oss både till Norrköping, Linköping, Nyköping och Stockholm i nordlig riktning. Det enda som vi saknar inom detta segment är en bättre och säkrare väg inåt i landet mellan Finspång och Örebro.

Det är mer än bara det geografiska läget som är fördelaktigt berättar David.
– Det är också en plats med bra tomtpriser och närhet till flera större industrier samt mekaniska verkstäder som kan tillverka och förse oss med specialbyggda reservdelar och verktyg. Kommunen arbetar också aktivt för att ge oss företag ett bra näringslivsklimat. När vi tittar på större projekt med större beställare åker vi längre sträckor, som exempelvis till IKEA i Göteborg, Borlänge, Karlstad och Uppsala. Vi ser också en ny trend att även fjärrvärmebolagen börjar se fördelar med tekniken och satsar på geoenergi. Det har gjort att vi har fått möjligheten att vara med att bygga några av E.ONs första geoenergisystem i Lund.

Apropå större projekt: FBB blev inbjudna att lämna anbud för att vara behjälpliga med grundläggningen som krävs vid Slussen i Stockholm. Entreprenadborrning används för grundläggning där känsliga markförhållanden omöjliggör traditionell pålning vid byggnation. FBB fick uppdraget och det är deras hittills tyngsta och mest utmanande grundläggningsuppdrag.
– De borrtekniska förhållandena är mycket komplicerade. Därför har vår uppdragsgivare Skanska testat fram utrustning som kräver betydligt kraftigare maskiner än vanligt. För att klara kraven investerade vi i en helt ny 70-tons borrigg från Tyskland. Den är dimensionerad för komplexa infrastrukturuppdrag och tillhör Sveriges största i sitt slag. För oss är det en nyckelinvestering för framtiden, förklarar David.

Den investeringen hoppas FBB kunna använda när projektet Ostlänken kommer igång. Då ska man ha kapaciteten att möta de krav och förfrågningar som kommer ställas där.
Borrriggen kommer också kunna användas till vattenprojekt för storförbrukare, exempelvis kommunala vattentäkter.
– Vi kommer kunna borra upp till en meter i diameter, med den nya borriggen från arbetet i Slussen. På svenska marknaden har man i regel haft 400 mm i diameter som övre gräns. Men nu tar vi ett nytt steg, där vi kommer kunna erbjuda bättre brunnar för storförbrukare som håller ännu längre rent kapacitetsmässigt.

Det har varit mycket fler djupborrade brunnar de senaste åren.
– Vi lever ju i en tid där vi under de tre senaste åren har haft onormalt mycket torka. Framför allt det här året. Då krävs djupborrade brunnar, där man tar vattnet på större djup och på så vis blir man inte lika påverkad av varierade grundvattennivåer som en grävd brunn kan vara. Så vi har märkt av en ökad efterfrågan, framför allt till lantbruk och privata hushåll på landsbygden.

Vi är det företag som producerar flest vattenbrunnar om året, i Sverige.
Något som gör FBB konkurrenskraftiga är erfarenheten och lokalkännedomen.
– Vi för egna brunnsarkiv på de brunnar som vi borrar. Och idag har vi kommit upp i knappt 22 000 brunnar. Vi har skapat en god lokalkännedom, för att veta och säkerställa var och hur djupt vi kan borra, för att få ett så bra vatten som geologin tillåter för respektive hushåll. Det gör ju att många väljer oss, för att vi har erfarenheten och lokalkännedomen.
– Som kund ska man känna trygghet i att välja FBB. Vi är ett företag som värnar om jordens viktigaste livsmedel, avslutar David.

 

TEXT: Björn Lisinski
FOTO: Björn Lisinski