You are currently viewing Dags att ringa coachen
Mikael Laweby

Dags att ringa coachen

Artikelsamarbete

I tider av stor förändring är det vanligt att längta tillbaka till det vana, det vi kände igen. Men här och nu är det inte möjligt. Chefer, kollegor och företagsledare brottas med att ställa om till en tillvaro präglad av smittskyddstänk och avstånd mellan människor. Några som ser det är landets coacher som i sitt arbete har ett öra nära marken och ser vad som rör sig i människors tankar om arbetslivet via de ämnen som kommer upp i coaching.

Mikael Laweby i Linköping är en av de coacher som nu märker hur pandemin slår.
– Här i Linköping har vi ett brett och mångsidigt näringsliv vilket gynnar oss i kris. Det går olika bra i olika branscher och det finns goda exempel på hur det snabbt löser sig för människor som blir uppsagda. Där ett företag måste släppa sin personal står ett annat och behöver dem. Men nog märks krisen, och visst måste många nu tänka nytt, säger han.

Många upplevde i våras att omställningen till hemarbete, digitala mötesformer och nya rutiner gick förvånansvärt lätt medan det nu i höst går tungt fast inget egentligen har förändrats. Men det är ju just det, inget har förändrats, pandemihotet hänger fortfarande över oss. De nya rutiner vi i våras kunde se som snabba åtgärder utformade för att kraftfullt avvärja ett hot glider nu över i att bli bestående vardagsrutiner. Det gör skillnad.
– I ett akut läge går vi automatiskt in med extra energi och nyttjar våra reserver för att säkra situationen på sikt. Men inget kan vara akut hur länge som helst. Pågår det länge kan vi inte vara i det akuta spänningsläget längre, då blir det nya det normala vare sig vi vill eller inte säger Lena Gustafsson, en av de coacher som i sin verksamhet ser skiftet och har tagit initiativ till kraftsamling.

Där är vi nu menar hon, och det är därför det nu blir så viktigt att som ledare ta sig tiden att göra aktiva val. Många av de nya rutiner vi sätter för att långsiktigt och hållbart hålla smittkurvan så flack som möjligt blir samtidigt nu de nya arbetslivsmetoderna. Förändringsprocesser är krävande och när de väl är genomförda och vi över tid vant oss vid det nya vore en återgång också en energikrävande förändring, då slutar vi längta tillbaka och börjar bevara det vi har. Det är nu det händer.

Nu behöver man fundera över vilken typ av arbetsplats det är ni bygger med era nya rutiner. Vilka värden är viktiga att få med in i distansarbetsformer? Vilken kultur byggs? Vilka mätpunkter är de viktiga? Många svenska chefer har lett genom att gå runt bland sina anställda, checka av löpande och ses över det gemensamma fikat för att höra hur det går med det ena eller det andra projektet. Hur görs den typen av närvarande ledarskap med medarbetarna spridda i olika hemkontor?

Svenskt arbetsliv är präglat av delegerade arbetsuppgifter, förtroende och en hög nivå av självständighet hos medarbetarna. Det ger oss hög innovationsförmåga och stora konkurrensfördelar men ställer också höga krav på självledarskap i vanliga fall och än högre nu när hemarbetet inte medför den struktur som gemensamma arbetsytor ger. Hur bygger jag mina egna strukturer när inte kollegor finns omkring mig? För en del blir det gränslöst, jobb och fritid flyter ihop, ofta på det ena eller det andras bekostnad.

– För oss coacher är det självklart att vi som är vana att arbeta med förändringsprocesser nu steppar upp och finns lättillgängliga för de människor som kastats in i förändring och behöver hitta sin nya riktning. Därför har ett gäng av Sveriges mest erfarna coacher samlats på en gemensam digital plattform för att göra det lätt att hitta sin coach och komma igång. Nu finns inte tid att leta, nu måste företagare få fokusera på sin kärnverksamhet – vi vill göra det enkelt att hitta den coach som ska sparra en igenom resan.” avslutar Lena Gustafsson.