You are currently viewing City handlar om samverkan

City handlar om samverkan

Handeln i Linköpings city och Tornby lever i dag ett bra liv tillsammans, då man kompletterar varandra med avsikt för vad kunden önskar. Lågpriskoncept i storlokal eller hög personlig service i liten butik. Att situationen mellan dem är som i dag, beror på att i-HUSET inte har byggt om till ett nytt koncept. Det som finns i Stockholm, i form av till exempel Mall of Scandinavia eller Emporia i Malmö.  Här finns till och med gräsmattor på taket och en möjlighet att sola. Det är detta som cityhandeln nu måste möta och skapa en strategi för den framtida ombyggnad som kommer att ske.

För city innebär det att försöka skapa en miljö som blir 24 timmarsstaden för besökaren. Staden har redan i dag många fördelar med sina gröna områden. Man jobbar nu med att förbättra parkeringsmöjligheterna, vilket är en öm punkt för city. Det ska vara lätt att ta sig till och från de intelligenta parkeringshus som finns i staden.

– I dag när man bygger ett köpcentrum, så bygger man det som om det vore en upplevelse av att komma in i en stadskärna. Där finns små gator, caféer och restauranger, berättar Marianne Lindh, vd och cityutvecklare för Linköping City Samverkan AB.

Linköping City Samverkan står väl rustade inför framtiden och har tagit fram en omfattande handlings- och affärsplan för kommande år. Planerna ska stärka och profilera Linköpings city som en sammanhållen enhet. Man kommunicerar och marknadsför sig nu till alla med något som kallas: Linköpings innersta, vilket betyder hjärtat i staden. I deras styrelse finns fastighetsägare och näringsidkare representerade, Linköpings kommun är adjungerad som samarbetspart, vilket borgar för att informationsflödet och beslutsfattandet sker på enklast möjliga väg.

Grunden för bolagets handlingsplan är ”Utvecklingsplan för Linköpings innerstad” som innehåller strategier för att långsiktigt öka stadens attraktivitet. Huvudverktyget för detta är en större och bättre innerstad. Vidare finns också en ”Eventstrategi för Linköping”, vilken för fram Linköping som en av Sveriges största eventstäder. Det kommer självklart att öka antalet besökare till city. Meningen är att besökarna ska stanna kvar i staden och shoppa men också äta en bit mat och kanske sova kvar på hotell. Den planerade Ostlänken kommer garanterat göra att Linköpings citykärna växer och en god planering för detta måste ske.

– Restaurang-, café- och hotellnäringen är något som växer gällande omsättning i innerstäderna, berättar Marianne Lindh.

Alla butiker är naturligtvis inte medlemmar i Linköping City Samverkan och det kan till exempel bero på att de tillhör stora kedjor som tagit ställning och inte är med någon stads cityorganisation. Flera större kedjor är dock med och medlemsantalet ökar stadigt.

– Det handlar om att skapa ett attraktivt och levande centrum för besökaren och få dem att spendera längre tid vid sina besök i Linköpings centrum och det åstadkommer man genom samverkan, anser Marianne Lindh.

Vägen som Marianne Lindh berättar om och anser vara den rätta, handlar om att alla måste skapa en öppenhet och med respekt för varandras verksamheter. Ingen fråga är för stor, ingen för liten att debattera.

– Många tror kanske att fastighetsägarna endast tar ut hyror för lokaler i city. Sanningen är den att man har ett omfattande åtgärdsprogram som handlar om trivseln i city. Ett exempel är att vid ombyggnation av våra torg, så samverkar kommunen och fastighetsägarna gällande till exempel markvärme som fastighetsägarna också medfinansierar. Dessutom får butiksägarna en attraktiv miljö, berättar Marianne Lindh.

Metoden att driva utveckling av Linköpings city är att starta projekt och arbetsgrupper. På så sätt delegerar man arbetet. Genom detta skapar man enligt Marianne Lindh ett engagemang och frågorna får bäst gensvar av dem som det berör.

Linköpings stad har till exempel belönats med certifieringen Purple Flag, vilken ges till städer som arbetar planerat med trygghetsfrågor på kvällar och som uppfyller vissa kriterier.

– Ett lyckat exempel på projekt i Purple Flag är det kommunala parkeringsbolaget Dukatens nya tjänst ”Följ mig”. Den innebär att kunden erbjuds att få sällskap av kundtjänst via kamera och ett högtalarsystem som kan följa personen, när den hämtar sin bil i p-huset Baggen, Linköping. Det ökar tryggheten för den som besöker city och skapar på så sätt en bättre ekonomi under kvällstid, säger Marianne Lindh.

TEXT: Per Oddman

FOTO: Per Oddman

Tidigare publicerat i Affärsstaden 1 – 2017