You are currently viewing Bryter språkbarriärer inom hälsa
Take Aanstoot är grundare till företaget Modio som erbjuder säkerhet och smart styrning inom byggnadsautomation. Foto: Per Oddman

Bryter språkbarriärer inom hälsa

Worldish, Abhishek och Naveen vill genom digital teknik, appen Helen som översätter till olika språk, göra världen bättre. Den river de språkbarriärer som ofta finns mellan läkare och patienter. Det finns ett onödigt lidande då brukandet av tolk många gånger är tidskrävande, kränker den personliga integriteten och är kostsamt. Genom appen kommer man genom noggranna kliniska studier kunna säkerställa att patientsamtalet följer den struktur som är medicinskt rätt både för läkare och patient. I somras vann man pris i Swedbank rivstart. En tävling för företag med en affärsidé som kan göra världen lite bättre.

Grundarna till företaget kom från södra Indien till Sverige 2014 för att studera, att göra sin masterexamen här i industriell ekonomi respektive elektronikteknik. Man fastnade för Sverige för här upplevde man att det finns en stark innovationskultur.
– Sverige är ett öppet samhälle som är bra för entreprenörer. Linköping var intressant för att de hade en omtalad utbildning inom industriell ekonomi, berättar Abhishek Jacob, en av grundarna till Worldish.

Att arbeta med produkt- och tjänsteutveckling i en organisation handlar om att främja en kultur för innovationshantering. Det har Worldish gjort. Det finns olika metoder att angripa marknaden: Det kan vara att hitta ett stort behov, eller att skapa ett genom teknisk överlägsenhet, eller ett starkt varumärke. Företag som kan få användare att ändra sina beteenden är dessutom vinnare. Den digitala revolutionen har gjort det enklare för företag som Worldish att starta. Det räcker med en bra idé, tillgång till datorer och programmerare.
Tanken till Helen började med att de själva upplevde en språkbarriär, eftersom de kom som utlänningar till Sverige och att språket inte alltid fungerade. Då kom idén om en språköversättare. Företaget består idag av tre heltidarbetare och fem deltidsarbetare, varav några är programmerare, marknadsförare, andra är medicinstuderande. Finansiering, rådgivning och att definiera sin idé har man fått hjälp med genom LIU innovation. Nu är man ett Leadföretag.
– Vi visste först inte om vi skulle satsa på översättning för handelsföretag eller privatpersoner som reser? Men ganska snart hittade vi ett stort behov inom vården för vår idé, berättar Abhishek Jacob.

Vården är en sektor som lider av resursbrister och behöver förenklas. Om patienten inte kan utrycka vad ens problem är, hur ska läkaren kunna ge patienten adekvat vård? Man gissade att det fanns ett jättestort behov här, eftersom det sker möten med många från andra kulturer, språk och att det lätt uppstår missförstånd. En vän till grundarna av Worldish råkade lämpligen vara doktor på akuten US i Linköping. Man testade idén på henne, och hon fann den genialisk. Särskilt allvarligt med kommunikationsmissar inom vården är det på akuten, där man snabbt måste behandla patienten. Bristen på tolkar gör att väntetiden på att tolken kan infinna sig är lång. Lika stort problem är det att många läkare kommer från andra länder. Bemötandet från akuten och enheten för forskning har varit positiv angående appen Helen.
– Vi visste då att det borde vara en digital lösning i form av en app för att den enkelt skulle kunna spridas bland sjukhuspersonalen, säger Naveen Sasidharan, en av grundarna till Worldish.

I utvecklingsprocessen frågade man kontinuerligt, fokuserade på vad behovet var hos läkarna och patienten. Man följde läkarna i deras jobb för att studera deras beteende med patienten. Vilka generella frågor ställde man och vilka alternativa svar fanns i patientsamtalet?
– Den första frågan som vi ställde till läkarna var om det gick bra att använda en mobil enhet i undersökningsrummen, berättar Naveen Sasidharan.

Till en början tittade man på en kommunikationslösning genom mobiltelefon. Snart upptäckte man att det var smartare att använda surfplattor med bättre ljud och läs- och textmöjligheter, en för läkaren och ytterligare en för patienten. Frågor och svarsalternativ är noggrant utprovade och följer en medicinsk klinisk standard. Storlek på surfplatta och volym på samtalet är också utprovat. Enkelt språk och användarvänligheten i Helen är viktig för att underlätta för tidspressade läkare och patient. Man använde en MockApp som demoapp vid utvecklingen. I en framtid är tanken att man ska kunna utveckla Helen till att vara interaktiv med bilder. Detta är en god tanke för kulturer som hindrar att man visar på intima delar av kroppen. Det här kan också användas vid webbmöten.
Just nu genomför man kliniska tester av appen Helen på Universitetssjukhuset samt utvärderingar på vårdcentraler. Sedan hoppas man på en positiv upphandlingsprocess hos Region Östergötland. Detta leder förhoppningsvis till att man kan etablera sig i andra regioner, andra myndigheter som till exempel Immigrationsverket och även utomlands.

TEXT: Per Oddman
FOTO: Per Oddman